Cunoaște-L pe Dumnezeul cel viu

Doar Adevărurile Scripturii, atunci când sunt înțelese cu mintea și comunicate prin doctrină, pot furniza acea temelie sigură pe care ar trebui așezate credințele noastre și comportamentul nostru, și care determină validitatea emoțiilor și a experiențelor noastre. Studiul doctrinei este o disciplină deopotrivă intelectuală și devoțională. El constituie o căutare pasionată după Dumnezeu care ar trebui să îl conducă întotdeauna pe participant la o transformare personală mai mare, la o ascultare mai mare și la o închinare mai profundă, din inimă.

Cunoaște-L pe Dumnezeul Cel Viu este, în primul rând, un studiu biblic și nu conține ilustrații colorate, povestioare atractive sau chiar comentarii teologice. Dorința autorului a fost aceea de a produce o carte care pur și simplu să îi arate cititorului calea către Scriptură și să permită Cuvântului lui Dumnezeu să vorbească de la sine. De aceea, țelul este ca participantul la studiu să se întâlnească cu Dumnezeu prin Cuvântul Lui. Întemeiat pe convingerea că Scriptura constituie Cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu, acest studiu a fost realizat astfel încât cititorului să îi fie literalmente imposibil să îl parcurgă fără a avea o Biblie deschisă înaintea lui.

Lucrarea anterioară pe aceeași temă scrisă de Paul Washer, Singurul Dumnezeu Adevărat, a fost aici extinsă, revizuită și modificată substanțial – prin peste 100 de pagini suplimentare, devenind primul manual din seria intitulată Fundamente Biblice ale Credinței Creștine.


Carte tradusă și oferită gratuit în format electronic de Asociația Magna Gratia

of HeartCry Missionary
Paul David Washer este fondator/director și coordonator cu misiunea al Societății Misionare HeartCry care susține lucrarea misionară indigenă.