Descoperă Evanghelia glorioasă

Moartea și învierea lui Isus Hristos se află în centrul istoriei omenirii, fiind cel mai mare eveniment al ei și subiectul contemplării îngerilor. Când este propovăduit cu fidelitate biblică, mesajul Evangheliei este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede și măreața sursă și motivație a oricărei evlavii autentice. Când mesajul ei este distorsionat, el le aduce moarte celor care îl aud și cele mai grave blesteme asupra acelora care îl vestesc. Din aceste motive și din multe altele, creștinul ar trebui să considere studiul personal al Evangheliei ca principala sarcină pe care o are pentru întreaga viață.

Descoperă Evanghelia Glorioasă este un studiu biblic ce a fost gândit și scris având aceste lucruri în minte. Dorința autorului a fost aceea de a produce o carte care pur și simplu să îi arate cititorului calea către Scriptură și să permită Cuvântului lui Dumnezeu să vorbească de la sine. De aceea, țelul este ca participantul la studiu să se întâlnească cu Dumnezeu prin Cuvântul Lui. Acest manual de studiu a fost realizat astfel încât cititorului să îi fie literalmente imposibil să îl parcurgă fără a avea o Biblie deschisă înaintea lui.

Evanghelia lui Isus Hristos – “Vestea Bună” că El a creat o cale a mântuirii pentru păcătoși – este de maximă importanță pentru cel credincios. În această carte, a doua în seria intitulată Fundamente Biblice ale Credinței Creștine, Paul Washer îl ajută pe participant să parcurgă Scriptura în căutarea și studiul adevărurilor glorios de bogate ale Evangheliei mântuirii noastre, care se găsesc în ea!


Carte tradusă și oferită gratuit în format electronic de Asociația Magna Gratia

of HeartCry Missionary
Paul David Washer este fondator/director și coordonator cu misiunea al Societății Misionare HeartCry care susține lucrarea misionară indigenă.