Цочирдом мэдээ

Нэгэн цагт энэ сургаал 5000 залуучуудын алга ташилт, сайшаан дэмжсэн уухайлтаар дүүрэн байсанаа  номлогч  үнэнээр тайлбарлаж, шүүмжилж  эхэлмэгц нөхцөл байдал үндсээрээ өөрчлөгдөж  бараг нэг  зүү унасан ч сонсогдохоор  нам гүм болсон юм. . . . .  Таны тааварлаж байгаачлан тэр номлогч  номлохоор дахин  хэзээ ч  энэ газарт  уригдаагүй юм.