Хайх

Sort: Date | Title Sort Ascending

Өнгөцхөн итгэл

56:39

Өнгөцхөн итгэл

0 Views0 Comments

Эзэн Есүс Христэд итгэсэн ч тамд унах боломжтой уу? Энэ бол үнэхээр цочирдом асуулт.

Гудамжинд номлож байгаа нь

Гудамжинд номлож байгаа нь

0 Views0 Comments

Паул Вошир Лима хүмүүст өөрийнхөө гэрчлэлийг хуваалцсан нь

Би зовж шаналж байна. Яагаад би гэж? Яагаад одоо гэж?

6:37

Би зовж шаналж байна. Яагаад би гэж? Яагаад одоо гэж?

0 Views0 Comments

Та амьдралдаа бэрхшээл зовлонтой учрахад Бурханаас "Яагаад?"

Шүтлэгтэй ч алдагдсан хэвээр. Бурханы нигүүлсэлээр 71 настайдаа аврагдсан.

Шүтлэгтэй ч алдагдсан хэвээр. Бурханы нигүүлсэлээр 71 настайдаа аврагдсан.

0 Views0 Comments

Ричард өөрийгөө зөвтгөсөн шашинлаг амьдралаар амьдарч тэр ч байтугай тэрээр цуглаанд...

Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

7:56

Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

0 Views0 Comments

Бурханы шүүлтийн өдөр нүгэлт хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

0 Views0 Comments

Тим цуглааны итгэгчидийн фэйсбүүк Христийг хангалтгүй, хариугүй муугаар илэрхийлж байгааг зэмлэж байна.

Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

10:01

Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

0 Views0 Comments

Есүс Христ сайн мэдээг тараахдаа тухайн хүний ярихыг хүсдэггүй онцлог нэг л асуудлыг харилцан ярилцахдаа хөнддөг байсан байна.

Авралын баталгаатай байх нь

Авралын баталгаатай байх нь

0 Views0 Comments

Чи авралын баталгаатай юу? эсвэл энэ талаар эргэлзээтэй л байна уу?

Цочирдом мэдээ

Цочирдом мэдээ

0 Views0 Comments

Нэгэн цагт энэ сургаал 5000 залуучуудын алга ташилт, сайшаан дэмжсэн уухайлтаар дүүрэн байсанаа номлогч үнэнээр тайлбарлаж,