Ω Μεγαλύνατε τον Κύριο Μαζί Μου.

Ω Μεγαλύνατε τον Κύριο Μαζί Μου, και ας υψώσουμε μαζί το όνομα Του. – Ψαλμός 34:3