Πιστεύεις στον Πραγματικό Χριστό;

Το να αρνηθείς ένα δόγμα ή να αλλάξεις το έργο ή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι να προσβάλεις τον Χριστό και να απαρνηθείς τον πραγματικό Χριστό της Βίβλου.


(1 Ιωάννη 4:3) “και κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα, δεν προέρχεται από τον Θεό. κι αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου…” Εδώ δεν αρνείται ολοκληρωτικά ότι ο Ιησούς ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο. Αλλά αν δεν ομολογείς τον Ιησού της Βίβλου βλέπεις τι λέει.

Κοιτάξτε, το να αρνηθείς απόψεις για το πρόσωπο του Χριστού, τη διδασκαλία, (αυτό είναι δόγμα, δόγμα είναι διδασκαλία), το να αρνηθείς το δόγμα του Χριστού, τη διδασκαλία του Χριστού αναφορικά με το πρόσωπο Του και το έργο Του, κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί τον Ιησού της Βίβλου, αυτό είναι το πνεύμα του αντίχριστου. Το να αρνηθείς ένα γεγονός για τον Χριστό είναι να αποπλανηθείς με τον πνεύμα του αντίχριστου και να είσαι ένας αντίχριστος. Είσαι ένας αντίχριστος εάν αρνείσαι τον Ιησού της Βίβλου.

Τώρα, προσέξετε αυτό, “Ποιος είναι ο ψεύτης, παρά αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός;” Αναμφίβολα, υπήρχαν μερικά συγκεκριμένα λάθη, Το διευρύνω για να μιλήσω για οποιαδήποτε επίθεση για το πρόσωπο Του, υπήρχαν συγκεκριμένα εκείνο τον καιρό. Στο 1 Ιωάννη 4:3 απλά μιλά για, αν δεν ομολογείς τον Ιησού, δεν είσαι από τον Θεό, αυτός είναι ο αντίχριστος. Εδώ, (1 Ιωάννη 2:22) το να αρνηθείς ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και εδώ λέει ξανά, “Αυτός είναι ο αντίχριστος.” “Αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό.” Προσέξετε αυτό. (1 Ιωάννη 2:23) “Καθένας που αρνείται τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα.” Εδώ είναι αυτό που θέλω να δείτε από αυτό. Το να αρνηθείς ένα γεγονός για τον Χριστό, είναι να αρνηθείς τον Χριστό. Πρέπει να το δείτε αυτό. Επειδή οι άνθρωποι δεν το παραδέχονται αυτό. “Ο Ιησούς δεν είναι Θεός! Είναι ο Υιός του Θεού!” Μόλις αρνήθηκες τον Χριστό. “Όχι! Δεν αρνήθηκα τον Χριστό.” Αλλά κοίταξε, Ο Θεός λέει ότι Τον αρνήθηκες. Και τελικά, δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς που μετρά ή έχει σημασία. Υπάρχει μια άρνηση εδώ, για τον ίδιο τον Χριστό.

Προσέξετε αυτό. Δεν σήκωσαν την γροθιά τους. Δεν αψήφησαν απλά τον Χριστό. Δεν βλασφήμησαν το όνομα Του. Δεν αρνήθηκαν ότι ο Ιησούς πράγματι έζησε. Απλά διατύπωσαν κάτι για τον Χριστό που δεν ήταν αλήθεια. Το να μεταβάλλεις το πρόσωπο ή το έργο του Ιησού Χριστού είναι να επιτεθείς τον Χριστό, είναι να είσαι ένας αντίχριστος.

Τώρα προσέξετε αυτό. Στο εδάφιο 23 λέει, “Καθένας που αρνείται τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα. εκείνος που ομολογεί τον Υιό έχει και τον Πατέρα.” Αυτό είναι το θέμα, Είχα Καθολικούς που μου είπαν, “Είναι ο ίδιος Θεός.” Υπάρχουν Μουσουλμάνοι που θέλουν να πουν, “Έχουμε όλοι τις διαφορές μας αλλά είναι ο ίδιος Θεός.” Εντάξει. Διαβάζω εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται Ισχυρός Θεός. Διαβάζω εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Ότι Αυτός είναι μέσον εξιλασμού για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είναι αυτός ο Χριστός στον οποίο πιστεύεις; Αυτοί θα πουν, “Με τίποτα!” Δεν έχεις τον Πατέρα. Δεν είναι ο ίδιος Θεός. Με τίποτα! Το να αρνηθείς τον Χριστό.

Αυτοί θα πουν, “Δεν αρνούμαστε τον Χριστό. Αυτός ήταν προφήτης.” Αυτός ήταν προφήτης. Αλλά Αυτός ήταν πολύ περισσότερο από αυτό. Και αρνούνται ουσιώδη γεγονότα για Αυτόν, που σημαίνει ότι αρνούνται τον Χριστό. Που σημαίνει ότι είναι αντίχριστοι, που σημαίνει ότι δεν έχουν τον Πατέρα. Αρνούνται τον Πατέρα όταν αρνούνται τον Υιό. Μας αναγνωρίζεται εμάς που πάμε στον Θεό; Αυτός είναι η Οδός, Αυτός είναι η Αλήθεια, Αυτός είναι η Ζωή. Δεν πάμε στον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου αυτού του Χριστού, όπως αποκαλύπτεται στις Γραφές. Δεν υπάρχει τρόπος προς τον Θεό, αποκλείεται να είσαι με ασφαλείς όρους με τον Θεό, αποκλείεται να είσαι ορθός με τον Θεό, αποκλείεται να σωθείς από την οργή του Θεού, εκτός και αν αγκαλιάσουμε τον πραγματικό Χριστό.

Και μετά μπορείτε να δείτε από το εδάφιο 25, “Κι αυτή είναι η υπόσχεση, που αυτός υποσχέθηκε σε μας: Την αιώνια ζωή.” Και ποιοι είναι οι “μας”; Είναι εκείνοι που έχουν το χρίσμα. Είναι εκείνοι πού αγκαλιάζουν την αλήθεια. Το να αρνηθείς τον Χριστό είναι να είσαι χωρίς τον Πατέρα και το να αρνηθείς τον Χριστό είναι να είσαι χωρίς αιώνια ζωή! Μην λανθάνεστε για αυτό! Αυτό είναι θέμα ζωή και θανάτου, το να κάνεις λάθος για τον Χριστό!