Το Δόγμα Χωρίζει

Τι κοινό έχουμε με εκείνους που αρνούνται το τι μας διδάσκουν οι Γραφές για τον Χριστό; Δεν έχουμε τίποτε κοινό με αυτούς. Είναι σωστό ότι το δόγμα μας χωρίζει από εκείνους που “δεν μένουν στη διδασκαλία του Χριστού,” επειδή “δεν έχουν τον Θεό.” (2 Ιωάννη 1:9-10)