Έχει σταματήσει το χάρισμα της γλωσσολαλιάς;

Ο Κεν ρώτησε αυτή την ερώτηση: Έχει σταματήσει το χάρισμα των γλωσσών; Ξέρω ότι στο 1 Κορινθίους 13, ο Παύλος λέει ότι θα σταματήσουν. Μερικοί ποιμένες πιστεύουν ότι το να μιλάς με γλώσσες δεν είναι ένα έγκυρο χάρισμα σήμερα, άλλοι λένε ότι είναι. Ποια είναι η αλήθεια;

Φίλοι, σε όλα αυτά τα πράγματα, η Βίβλος πρέπει να είναι ο κανόνας μας. Πρέπει να είναι η πηγή της αλήθειας μας. Λοιπόν, θα έλεγα αυτό…ή θα ρωτούσα αυτή την ερώτηση: Παρουσιάζεται ποτέ στη Βίβλο οι γλώσσες σαν ένα εφικτό πνευματικό χάρισμα; Ολοκάθαρα είναι, 1 Κορινθίους 12, εδάφιο 7. Σε κάθε έναν, όμως, δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Επειδή, σε έναν μεν δίνεται αυτό, και σε άλλον, αυτό, και σε άλλον αυτό, και προχωράς έτσι και λέει: σε άλλον δε γένη γλωσσών. Έτσι είναι οι γλώσσες, ή τουλάχιστον ήταν οι γλώσσες ένα εφικτό πνευμαιτκό χάρισμα; Απολύτως. Σε μερικούς αυτό το χάρισμα τους έχει δοθεί από το Πνεύμα του Θεού.

Έτσι… η ερώτηση που πρέπει να ρωτήσουμε είναι: Κάποτε ήταν ένα εφικτό χάρισμα, είναι ακόμα ένα εφικτό χάρισμα; ή έχει σταματήσει; Λοιπόν, αναφέρεται στο 1 Κορινθίους 13. Έτσι νομίζω ότι αναφέρεται στο εδάφιο 8 και μετά, έτσι να σας το διαβάσω. “Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, τα άλλα όμως, είτε προφητείες είναι, θα καταργηθούν, είτε γλώσσες, θα σταματήσουν.” Το είδατε όλοι αυτό; Οι γλώσσες θα σταματήσουν. Έτσι, Ξέρουμε 2 αλήθειες σωστά; Οι γλώσσες ήταν ένα εφικτό χάρισμα. Οι γλώσσες θα σταματήσουν. Η ερώτηση που πρέπει να ρωτήσουμε, είναι πότε θα σταματήσουν οι γλώσσες; …λέει ότι θα σταματήσουν. “Είτε γνώση, θα καταργηθεί, επειδή, κατά μέρος γνωρίζουμε, και κατά μέρος προφητεύουμε…” Τώρα προσέξετε αυτό. Κατά μέρος γνωρίζουμε….και κατά μέρος προφητεύουμε, όταν, όμως, έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί.

Λοιπόν τι είναι το κατά μέρος; Προφανώς, εκείνο που θα καταργηθεί είναι το κατά μέρος. Και τι θα καταργηθεί; Οι προφητείες, οι γλώσσες, χαρίσματα γνώσης, θα καταργηθούν. Το κατά μέρος θα καταργηθεί. Πότε θα καταργηθεί το κατά μέρος; Όταν έρθει το τέλειο. Πολλοί είπαν ότι το τέλειο είναι όταν συμπληρωθεί η Βίβλος. Όμως λέει οπουδήποτε εδώ στη 1 Κορινθίους 13, ότι όταν έρθει το τέλειο, ότι μιλά για την συμπλήρωση της Γραφής;

Καθόλου δεν το λέει αυτό. Στην πραγματικότητα, ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε μετά το εδάφιο 10, ξεκινώντας από το εδάφιο 11. “Όταν ήμουν νήπιος, μιλούσα ως νήπιος, σκεφτόμουν ως νήπιος.” Αυτό που κάνει ο Παύλος είναι ότι λέει, ότι είναι ένα σημείο όπου το κατά μέρος υπάρχει, όπου είμαστε σαν παιδιά, δεν βλέπουμε όλη την εικόνα, ακόμα μαθαίνουμε. Όταν ήμουν νήπιος, μιλούσα ως νήπιος, σκεφτόμουν ως νήπιος. Βασικά αναφέρεται στις προφητείες, και τις γλώσσες και το χάρισμα της γνώσης, επειδή είναι κατά μέρος, είμαστε σαν μικρά παιδιά, δεν βλέπουμε όλη την εικόνα, απλά μαθαίνουμε. Λέει ότι είχα κρίση ως νήπιος, όταν, όμως, έγινα άνδρας έβαλα κατά μέρος εκείνα που έχει το νήπιο.

Με άλλα λόγια, εκείνο που είναι κατά μέρος, είναι κάτι που θα καταργηθεί. Το συγκρίνει με το τώρα, είμαστε σαν παιδιά, όμως μια μέρα θα έρθει όπου θα είμαστε σαν ένας ενήλικα άνδρας. Πότε θα είναι αυτό; Λέει: Τώρα, που είμαστε σαν νήπια, βλέπουμε σαν μέσα από ένα θαμπό κάτοπτρο. Είμαστε σαν παιδιά τώρα, είμαστε σαν αυτούς που βλέπουν σαν μέσα από ένα θαμπό κάτοπτρο. Είμαστε σε αυτή την εποχή όπου τα πράγματα είναι κατά μέρος.

Πότε γινόμαστε σαν άνδρες; Όταν βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Όχι όταν θα συμπληρωθεί η Γραφή, όταν βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο! Λέει, τώρα, ξέρω κατά μέρος, μετά… θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα.

Το ξέρετε αυτό; Τώρα είναι το κατά μέρος. Είναι σαν να βλέπουμε θαμπά σε ένα καθρέφτη. Δεν έχουμε όλη την εικόνα. Δεν μιλά για την συμπλήρωση της Γραφής, δεν είναι όταν η Βίβλος, όλα τα 66 βιβλία της Βίβλου ενώθηκαν σε ένα βιβλίο. Αυτό που λέει είναι όταν θα δούμε τον Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο, και να γνωρίζουμε πλήρως, όπως Αυτός γνωρίζεται. Πότε συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει ή στο θάνατο, ή πότε συμβαίνει αυτό; Όταν επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός.

Αυτά είναι τα γεγονότα. Η Βίβλος μιλά για πολλά διαφορετικά χαρίσματα. Γλώσσες, διερμηνείες, χαρίσματα γνώσης, χαρίσματα σοφίας, χαρίσματα θεραπειών. χαρίσματα ελέους, χαρίσματα πίστης, χαρίσματα προσφοράς, χαρίσματα ομιλίας,1 Κορινθίους 12:4-6 αυτό συμπεριλαμβάνει προτροπή. διδασκαλία, κηρύγματα, είναι ο ευαγγελισμός, υπάρχουν χαρίσματα ηγεσίας, διοικητικά χαρίσματα. Έχουμε πολλών ειδών χαρισμάτων. Χαρίσματα αποστολικά.

Ξέρετε τι μπορώ να σας πω; Δεν υπάρχει ούτε ένα εδάφιο στη Βίβλο που λέει ότι σε κάποιο χρόνο θα καταργηθούν σε αυτό τον αιώνα. Δεν υπάρχει. Και ξέρετε, ξέρω ότι πολλοί λένε…. μας έχουν αποκαλέσει χαρισματικούς. Εάν επισκεφτείτε την εκκλησία μας, δεν έχουμε ανθρώπους που πηδούν εδώ και εκεί, και να τρέχουν σε κύκλους και να φωνάζουν ακατανόητες γλώσσες. Τώρα να σας πω αυτό: Όταν λέω, ότι δεν υπάρχει εδάφιο, που λέει ότι αυτά τα υπερφυσικά χαρίσματα έχουν σταματήσει, να σας δώσω όμως και μερικές προφυλάξεις. Επειδή η Βίβλος λέει αυτό. Η Βίβλος λέει, ότι… Όμως, πριν να δώσω τις προφυλάξεις. να σας πω τι λέει η Βίβλος σε άλλο σημείο, στο Μάρκο 16. Αυτά….τώρα ακούστε το αυτό, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πουν ότι οι γλώσσες καταργήθηκαν. Εκείνο το κείμενο εκεί, νομίζω ότι όλοι μπορούν να δουν, στο 1 Κορινθίους 13, δεν μας διδάσκει ότι όλα καταργούνται όταν όλος ο κανόνας της Γραφής συμπληρωθεί. Δεν υπάρχει λέξη για το όταν συμπληρωθεί η Γραφή! Είναι για όταν δούμε τον Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο.

Όμως το τι λέει η Γραφή είναι αυτό: Αυτά τα σημεία θα παρακολουθούν εκείνους που πίστεψαν. Εμείς είμαστε μερικοί από αυτούς που πίστεψαν. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που θα τους παρακολουθούν: “Στο όνομα Μου,” αυτό το βρίσκουμε στο Μάρκο 16:17. “θα βγάζουν δαιμόνια, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες, θα πιάνουν φίδια, και αν κάτι θανάσιμο πιουν, δεν θα τους βλάψει, θα βάζουν τα χέρια επάνω σε αρρώστους, και θα γιατρεύονται. ο μεν Κύριος, λοιπόν, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στον ουρανό, και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Και εκείνοι, αφού βγήκαν έξω, κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύρος συνεργούσε, και βεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα που επακολουθούσαν. Αμήν.” Δεν μιλά για πιστούς μόνο στην πρώτη εκκλησία, λέει πιστοί, τελεία, θα έχουν αυτά τα σημεία, όπου ένα από αυτά είναι το να μιλούν με γλώσσες.

Εντάξει. Μερικοί από εσάς πιθανόν λέτε: Σε τι ανοίγεις την πόρτα τώρα; Ότι και να πούμε, χρειάζεται να πούμε τα πάντα που λέει η Βίβλος για αυτό. Ξέρετε τι λένε μερικοί άνθρωποι; Εάν δεν μιλάς γλώσσες, ξέρετε κάτι; Δεν είσαι σωσμένος. Εντάξει, από που το πήραν αυτό; Η Βίβλος δεν το λέει αυτό πουθενά. Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι διδάσκει ο Παύλος στο 1 Κορινθίους 12; Μερικοί…είναι απόστολοι, μερικοί είναι προφήτες, μερικοί είναι δάσκαλοι, υπάρχουν θαύματα, χαρίσματα θεραπείας, βοήθειας, διακυβέρνησης, γένη γλωσσών, 1 Κορινθίους 12:28 το λέει αυτό. Και μετά τι λέει; Μήπως όλοι είναι απόστολοι; Που θέλει να καταλήξει; Όχι! Μήπως όλοι είναι προφήτες; Όχι! Μήπως όλοι είναι δάσκαλοι Όχι! Μήπως όλοι κάνουν θαύματα; Όχι! Μήπως όλοι έχουν χαρίσματα θεραπείας; Όχι! Μήπως όλοι μιλούν γλώσσες; Όχι!

Εάν κάποιος έρθει και σου πει ότι εάν δεν μιλάς με γλώσσες, δεν είσαι σωσμένος, φύγε, βγες έξω. Ξέρετε κάτι; Έχουν ένα ψεύτικο ευαγγέλιο, και διδάσκουν ψέμματα. Αυτό δεν είναι σωστό, ούτε κατά διάνοια δεν είναι κοντά στο σωστό. Και αυτό είναι ένα καταδικαστέο ψέμα. Εκείνο…Φίλοι, σε αυτούς τους κύκλους, όπου θα σου πουν ότι αυτό είναι μια απόδειξη της σωτηρίας, αυτό είναι ένα ψέμα. Μόλις εφαρμόσουν να μιλούν με γλώσσες, ξέρετε τι γίνεται; Ξέρετε πόσοι…Ο λόγος γιατί είναι καταδικαστέο, βλέπετε πόσο εύκολο ξεγελά τους ανθρώπους; Γιατί το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να έχεις κάποιον να φλυαρεί μερικά ακατανόητα πράγματα, και όλοι θα έρθουν να τους διαβεβαιώσουν ότι είναι σωσμένοι.

Έχουν όλοι το χάρισμα των γλωσσών; Όχι! Έτσι αν έρθει οποιοσδήποτε και πει… Για ποιους μιλά ο Παύλος; Μιλά για τους Χριστιανούς. Έχουν όλοι οι Χριστιανοί το χάρισμα των γλωσσών; Όχι! Και αν κάποιος έρθει και σας πει ότι δεν είσαι Χριστιανός εκτός και αν μιλάς με γλώσσες, μπορείς να του πεις ότι είναι ένας ψεύτης. Ο Λόγος του Θεού λέει διαφορετικά. Αυτό εδώ αποδεικνύει ότι αυτά που ισχυρίζονται οι Χαρισματικοί δεν ευσταθούν.

Και ξέρετε ποιο είναι το δεύτερο εδάφιο που το δείχνει λανθασμένο; Είναι στο 1 Κορινθίους 14. Θα σας πω αυτό…εδάφιο 27, αν κάποιος μιλάει με γλώσσα, ας κάνουν τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις, και διαδοχικά. Με άλλα λόγια, ο κάθε ένας με την σειρά! Δεν θέλεις να έχεις μια ομάδα από ανθρώπους να φλυαρούν ακατανόητα πράγματα όλοι μαζί την ίδια ώρα. Πας στην εκκλησία, όπου έχεις 2, 3, 4, 10 ανθρώπους και φλυαρούν σε ακατανόητες γλώσσες την ίδια ώρα, ξέρετε τι; Δεν είναι μια βιβλική εκκλησία. Δεν είναι γραφική. Δεν εκτιμούν καθόλου τον Λόγο του Θεού. Συνεχίζουν με τον τρόπο που αυτοί θέλουν χωρίς να έχουν σεβασμό για τον Λόγο του Θεού. Και λέει εάν θα μιλήσετε με γλώσσες, ας διερμηνεύει κάποιος. αλλά, αν δεν υπάρχει διερμηνευτής… ας σιωπά μέσα στην εκκλησία ο καθένας που μιλά με γλώσσες. Θα σας πω κάτι, εδώ τώρα, τρία πράγματα, εάν συναντηθείς με κάποιον που λέει ότι πρέπει να μιλάς με γλώσσες για να σωθείς, απόρριψε το, βγες έξω από εκεί. Εάν πάτε σε τόπους όπου φλυαρούν γλώσσες ακατανόητες όλοι μαζί την ίδια ώρα, Δεν ακολουθούν τις Γραφές, και αν συναντηθείς με ανθρώπους που μιλούν γλώσσες ακατανόητες και δεν υπάρχει διερμηνέας, δεν το κάνουν σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού. Θα σας πω κάτι, εάν εξετάσεις αυτούς που μιλούν γλώσσες σε αυτή τη χώρα, με το φως αυτών των 3 πραγματικοτήτων, τότε έκαψες 99% όλων που ισχυρίζονται ότι μιλούν γλώσσες σε αυτή τη χώρα.

Μετά θα σας πω αυτό. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι προτιμά να μιλά…τι; λέξεις σε γλώσσες, γιατί; Επειδή λέει αυτό. Το χάρισμα των γλωσσών είναι για τους άπιστους. Ξέρετε γιατί είναι για τους άπιστους; Επειδή τι συνέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής; Άρχισαν να μιλούν με γλώσσες, και οι άνθρωποι άκουγαν… τα ισχυρά έργα του Θεού στη δική τους γλώσσα. Βλέπετε όταν είμαστε σε εκκλησίες όπου όλοι ξέρουν την ίδια γλώσσα, δεν χρειαζόμαστε το χάρισμα των γλωσσών. Έτσι είναι για σήμερα; Θα έλεγα ναι, είναι για σήμερα, όμως ο Παύλος μικραίνει την αξία του μέσα στη τοπική εκκλησία όπου όλοι ξέρουν την ίδια γλώσσα στο σημείο όπου δεν το χρειάζονται. Δεν είναι χρήσιμο. Είναι εκεί στη πρώτη γραμμή, όπου οι άνθρωποι κηρύττουν το ευαγγέλιο, και είναι σε συγκεκριμένο τόπο….

Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον, μου είπε ο John Sytsma, ότι όταν ήταν εκεί κάτω στο Μεξικό, πήγε σε μερικούς από τους χαρισματικούς που μιλούν Ισπανικά εκεί κάτω, και είπε, εσείς όλοι που μιλάτε με γλώσσες, μπορεί κάποιος να μιλήσει Αγγλικά παρακαλώ; βασικά για να μπορούσαν να… νομίζω αυτό θα ήθελε να γινόταν. Ήταν ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να μιλήσουν Αγγλικά, και δεν ήξεραν Αγγλικά, και καλούσε μερικούς να μιλήσουν Αγγλικά, και αν είχαν το χάρισμα των γλωσσών, λέει ήταν καταπληκτικό. είχαν όλοι το χάρισμα των γλωσσών, όμως κανένας δεν μπορούσε να μιλήσει Αγλλικά. Εννοώ αυτό τους πρόδιδε αμέσως. Είναι αυτό ένα χάρισμα δοσμένο από τον Θεό ή δεν είναι; Εάν είναι δοσμένο από τον Θεό τότε είναι μια υπερφυσική κατάσταση.

Θα σας πω αυτό, ο Paul Washer είχε κάποιον άνθρωπο με το όνομα Bill McLeod (και σε μερικούς από εσάς πιθανόν να έχω πει αυτή την ιστορία ξανά), ο Bill McLeod ήταν εκεί στη τελευταία διάσκεψη HeartCry. Τις ημέρες της αναζωπύρωσης των ξυλοκόπων στον Καναδά, ήρθε μια Ινδιάνα γυναίκα που δεν ήξερε ούτε μια λέξη Αγγλικά και αυτός κήρυττε συνεχώς – αυτή μιλούσε μόνο την Ινδική της γλώσσα, την ντόπια της γλώσσα. Αυτός κήρυξε όλο το μήνυμα στα Αγλλικά, και όταν τελείωσε, αυτή είχε ακούσει ολόκληρο…. Ξέρετε κάτι, αυτός ακριβώς είναι ο τόπος που δίνεται το χάρισμα των γλωσσών, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αυτού που γίνεται σήμερα στους χαρισματικούς κύκλους, είναι σκουπίδια, είναι φτιαγμένο από τον άνθρωπο, είναι απλά ακατανόητες φλυαρίες.

Ο γαμπρός του Kenny Flasoehler ήταν εδώ, δειπνίσαμε πριν μια εβδομάδα, και καθόταν απέναντι μου στο τραπέζι. Αυτός ήρθε από χαρισματικό κύκλο, είναι Αναμορφωμένος Βαπτιστής τώρα. Του είπα, Μιλούσες με γλώσσες; Μου είπε, ναι. Του είπα: Κάνε το. Και αυτός άρχισε να φλυαρίζει κάποια ακατανόητα πράγματα. Ξέρετε κάτι; Περισσότερα από αυτά τα λόγια είναι φτιαγμένα. Ή είναι δαιμονικά. Και μερικές φορές είναι δαιμονικά.

Τώρα άκουσα ιεραπόστολους που ήταν σε εκκλησίες όπου άκουσαν γλώσσες, και σκέφτηκαν, Ουάου, αυτό είναι παράξενο, αυτό ακούγεται σαν μια γλώσσα. Και θυμούμαι μια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος σκέφτηκε, Αυτό ακούγεται πολύ σαν Εβραϊκά και είχε ένα φίλο που ήξερε Εβραϊκά, και τον έφερε σε αυτές τις συνάξεις, και μάλιστα ήταν Εβραϊκά, και βλασφημούσαν τον Θεό, δεν κήρυτταν τα ισχυρά έργα, και ήταν δαιμονικά

Φίλοι… Αυτά βασικά θα πω για τις γλώσσες,

όμως ξέρετε κάτι, ο Παύλος μας λέει να ποθούμε να προφητεύουμε, αυτό είναι που μας λέει να ποθούμε. Μας λέει τι θα έπρεπε—εάν μιλάς μια γλώσσα που κανένας άλλος δεν καταλαβαίνει, δεν ωφελεί κανένα. Αυτός είναι ο σκοπός, όταν μαζευόμαστε στην εκκλησία, χρειάζεται να…. Εδώ είναι που έρχεται το στοιχείο της αγάπης, χρειαζόμαστε αγάπη, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα χαρίσματα μας για να ωφελήσουμε ο ένας τον άλλον.

Και το πρόβλημα με αυτούς τους Κορίνθιους, και τα προβλήματα με τους χαρισματικούς κύκλους είναι, ξέρετε γιατί οι άνθρωποι μιλούν γλώσσες; Επειδή θέλουν να πάρουν δόξα οι ίδιοι, όχι επειδή θέλουν να βοηθήσουν κάποιον. Θέλουν να εντυπωσιαστείς με το καταπληκτικό πνευματικό τους χάρισμα, παρά να σου δώσουν κάτι που πράγματι θα σε οικοδομήσει. Και δεν οικοδομήσαι εάν δεν καταλαβαίνεις αυτά που λέγονται. Συμπέρασμα.Δεν οικοδομείς τον εαυτό σου! Οι ακατανόητες φλυαρίες δεν οικοδομούν κανένα. Είμαστε άνθρωποι της αλήθειας, όχι άνθρωποι της φλυαρίας.

Και δεν θα μεταφέρεις αλήθειες, εκτός και αν μιλούμε καθαρά, κατανοητά, με σκοπό, να οικοδομήσουμε ο ένας τον άλλον. Έτσι αυτή είναι η κατάσταση….ξέρετε κάτι;

Όταν μιλούμε για το υπερφυσικό, παρακαλώ φίλοι, μην βάλετε τον Θεό στα μικρά σας κουτάκια. Υπηρετούμε ένα Θεό που κάνει θαυμάσια πράγματα, και δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει και το κάνει, και είναι πρόθυμος να το κάνει.

Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί. Ξέρετε τι λέγουν οι Γραφές; Πρέπει να δοκιμάζουμε τα πνεύματα.

Πρέπει να ξέρουμε πως να το κάνουμε αυτό. Εάν έρθει κάποιος…. Ακούστε, θα σας πω αυτό, δεν έχει σημασία ποιο πνευματικό χάρισμα είναι. Εάν κάποιος έρθει και μιλά γλώσσες, κάποιος αρχίζει και διερμηνεύει, κάποιος αρχίζει και προφητεύει, κάποιος αρχίζει και θεραπεύει, κάποιος αρχίζει και έχει οράσεις, κάποιος ισχυρίζεται ότι είχαν υπερφυσικές φανερώσεις του μεγάλου χαρίσματος της γνώσης ή της σοφίας, ή όποιο από αυτά που περιγράφει η Γραφή.

Θα σας πω αυτό. Δοκιμάστε τα πνεύματα. Λες εσύ: Πως το κάνεις αυτό; Λοιπόν κοίταξτε τον αδελφό, την αδελφή που ισχυρίζεται ότι έχει αυτή την ικανότητα, είναι άνθρωποι του Θεού; είναι άνθρωποι που γνωρίζεις; Άνθρωποι που περπάτησαν με τον Κύριο, άνθρωποι που ξέρεις ότι είναι άνθρωποι της προσευχής, που είναι άνθρωποι του Λόγου; Ξέρετε όταν κάποιος από τους πιο ευσεβείς άνδρες ή γυναίκες στην εκκλησία έλθουν σε μένα και μου πουν, είχα μια όραση, ή είχα αυτό… Ξέρετε κάτι, δεν θα το κοιτάξω ελαφριά αυτό, όμως αν έρθει κάποιος άνδρας, ήρθε από έξω, δεν γνωρίζω τον άνδρα από πουθενά, μόλις τώρα ήρθε στην εκκλησία, και θέλει ξαφνικά να μας πει ότι είχε αυτό ή το άλλο πράγμα, εννοώ να μιλάς με κάποιον σαν αυτόν. Ακούς ποτέ φωνές; Μα ναι, ακούω φωνές συνεχώς. Λοιπόν, δεν θα έρθεις εδώ για να προφητεύσεις σε μας. Εννοώ, ναι, έχεις πονηρό πνεύμα ή κάτι. Δοκιμάστε τα πνεύματα. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι διάκρισης.

Πως δοκιμάζεις τα πνεύματα; Πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα βιβλικά. Βασικά, γίνονται τα πράγματα βιβλικά και με τάξη; Γίνονται τα πράγματα – Ξέρετε όταν έρθει αυτό το θέμα των γλωσσών, γίνεται με βιβλικό τρόπο; Κάποιος έρχεται και λέει ότι έχουν κάτι που θέλουν να μιλήσουν με γλώσσες και δεν υπάρχει ερμηνεία. Αυτό δεν είναι βιβλικό. Έτσι δοκιμάστε τα πνεύματα σε αυτά τα πράγματα, αυτό είναι το θέμα.

Εννοώ θα σας πω για την αναζωπύρωση στο Hebrides, είχε αυτές τις 2 γριές. Η μια από αυτές, με το όνομα Peggy Smith, είχε όραση για την εκκλησία, πως ήταν γεμάτη απο νεαρά άτομα με έναν άνδρα στον άμβωνα που δεν αναγνώριζε. Μαντέψτε τι; Δεν είχαν ούτε ένα νεαρό άτομο μέσα στην εκκλησία. Έβλεπε ότι ερχόταν μια αναζωπύρωση, και ο Θεός θα έσωζε μια μεγάλη ομάδα νεαρών. Είπε στους πρεσβύτερους της, υπήρχε ένας άνδρας στον άμβωνα που δεν αναγνωρίζω. Ξέρετε κάτι; ΟΙ πρεσβύτεροι της δεν την αγνόησαν. Ξέρετε γιατί; Ήταν μια γυναίκα του Θεού, ήταν μια από τις πιο ευσεβείς γυναίκα εκεί. Πραγματικά είχε αυτές τις οράσεις, πραγματικά προφήτευε. Πρέπει να δοκιμάζουμε τα πνεύματα.

Μην βάλετε τον Θεό στα μικρά σας κουτάκια που λέγουν ότι σταμάτησαν αυτά τα χαρίσματα. Μην βάλετε τον Θεό στο μικρό σας κουτί της άνεσης. Μα δεν μου αρέσει το υπερφυσικό, με κάνει να νοιώθω άβολα. Έτσι δεν θέλω τίποτα από αυτά.

Να θυμάστε, ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε πολλά μεγάλα θαύματα εκεί λόγω της απιστίας τους. Μην αφήσετε την απιστία σας να είναι ένας λόγος γιατί ο Θεός να μην κάνει υπερφυσικά πράγματα ανάμεσα μας. Επειδή έχουμε ένα Θεό του υπερφυσικού. Όταν είναι τον Θεό που υπηρετούμε, πρέπει να περιμένουμε καιρούς όπου ο Θεός θα κάνει πράγματα. Ακούστε, λέει εκεί στα τελευταία 2 εδάφια στον Μάρκο 16: Εκείνοι που πιστεύουν θα έχουν τον Χριστό να συνοδεύει την αποστολή τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο με το υπερφυσικό. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Όμως χρειάζεται να δοκιμάζομαι τα πάντα. Φίλοι, η Βίβλος μας είναι ο οδηγός μας. Είναι με την Βίβλο που πρέπει να δοκιμάζουμε τα πάντα. Πρέπει να δοκιμάζουμε τα πνεύματα, και αν στέκει, να μην το φοβάσαι.

Όταν οι άνθρωποι πρέπει να κλείσουν την πόρτα στα υποτιθέμενα πνευματικά τους χαρίσματα δημόσια, δεν πάνε να το κάνουν όταν είναι μόνοι τους , επειδή πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, παρά την προσοχή που έπαιρναν από αυτό. Και βασικά, οι άνθρωποι το κάνουν αυτό επειδή θέλουν να τραβήξουν την προσοχή, θέλουν την έγκριση των ανθρώπων, θέλουν τα χειροκροτήματα, θέλουν το χτύπημα στη πλάτη, θέλουν να νοιώθουν ότι είναι κάτω από την επήρεια του Πνεύματος, θέλουν να νοιώθουν ότι κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της θρησκευτικής κοινωνίας στην οποία βρίσκονται.

Όταν όμως είναι μόνοι τους, είναι, ξέρετε, βασικά δεν είναι θέμα. Το γεγονός όμως είναι, το χάρισμα των γλωσσών ήταν ένα νόμιμο και πιστεύω, είναι ένα νόμιμο πνευματικό χάρισμα, και αν κάποιος έχει την ικανότητα – κοιτάξτε διάβασα ένα βιβλίο πριν λίγο καιρό, που ονομαζόταν ‘από την μαγεία στον Χριστό,’ και ο άνθρωπος ο οποίος σχετιζόταν σε βάθος να ελευθερώσει αυτή τη γυναίκα από όλα αυτά τα δαιμόνια που ήταν μέσα της, αυτή ήταν μπλεγμένη στη μαγεία, μπλεγμένη στη λατρεία του Σατανά, και αυτός ήταν φίλος του Martyn Lloyd-Jones, πίστευε ότι είχε το χάρισμα των γλωσσών των αγγέλων, και ξέρετε τι είπε η γυναίκα, η οποία ελευθερώθηκε από όλους αυτούς του δαίμονες; Είπε: Είτε το έκανε ή όχι, δεν μπορώ να πω, όμως ξέρω αυτό, όταν μιλούσε σε αυτή τη γλώσσα, οι δαίμονες μέσα μου ήταν τρομαγμένοι και καταλάβαιναν τι έλεγε.

Έτσι ξανά, δεν θα πω τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Και αυτός ήταν ένας πολύ ευσεβής άνθρωπος, και όπως είπα, ήταν φίλος με τον Martyn Lloyd-Jones, και φαίνεται ότι ο Θεός του έδωσε ένα ιδιαίτερο και μοναδικό χάρισμα για να είναι ικανός να μεταχειριστεί… Είναι δυνατό ο άνθρωπος να μιλά με τις γλώσσες των αγγέλων; Εγώ δεν το έχω αυτό το χάρισμα, δεν μπορώ να πω από πρώτο χέρι. Ο Παύλος σίγουρα υπονοεί τέτοια πράγματα. Αν το λέει σαρκαστικά, δεν το γνωρίζω,

αλλά όπως λέω, βασικά, όταν… βασικά οι κύκλοι που θέλουν να μιλούν έτσι, και θέλουν να είναι δογματικοί για αυτό, όταν αφαιρεθεί από το να είναι δημόσιο θέμα, στην πραγματικότητα δεν έχουν αυτό το χάρισμα, έτσι, τα περισσότερα είναι απλά ακατονόητη φλυαρία, και προσπαθούν να δικαιολογήσουν αυτό που κάνουν δημόσια. Και ξέρετε σε πολλούς από αυτούς τους κύκλους, βρίσκεις πολλούς ανθρώπους να φλυαρούν ακατανόητα την ίδια ώρα, καμιά ερμηνεία δεν γίνεται.

Οι άνθρωποι διδάσκονται ότι αν δεν το κάνεις αυτό, είναι ένδειξη ότι δεν έχεις το πνεύμα του Θεού και δεν είσαι σωσμένος, αυτά είναι όλα σκουπίδια. Και όταν το ξεκαθαρίσεις αυτό, βασικά αυτό το ιδιωτικό πράγμα δεν γίνεται θέμα. Αυτή είναι η εμπειρία μου.