Μαρτύρησε τα Γεγονότα του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος μας καλεί να μαρτυρήσουμε τα γεγονότα του Ιησού Χριστού, που είναι ο αιώνιος Λόγος του Θεού, που ενσαρκώθηκε, και στην διακονοία Του θεράπευσε ανθρώπους για να μας δείξει ότι μπορεί να μας θεραπεύσει από τις αμαρτίες μας. Πέθανε στην θέση μας για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και μετά αναστήθηκε από τους νεκρούς και ζει αιώνια στον ουρανό για να παραλάβει εκείνους που έρχονται σε Αυτόν.