Η Αγάπη Του Θεού στον Ιησού Χριστό.

Η οργή Του Θεού εναντίον της αμαρτίας είναι πέραν της ικανότητας μας να την περιγράψουμε, και όμως πόσο περισσότερο η αγάπη Του, που φανερώνεται στον θάνατο του Ιησού Χριστού, ξεπερνά την ικανότητα μας να την καταλάβουμε.


Paul Washer | http://heartcrymissionary.com