Χριστιανέ, Αγάπα την Χαμένη σου Οικογένεια

Η Χριστιανική αγάπη δεν υποτιμά, ή παραβλέπει τους φυσικούς οικογενειακούς δεσμούς.Τους δίνει την πρέπουσα σημασία, και καταδικάζει εκείνους που είναι χωρίς την φυσιολογική αγάπη.- David Hiebert