Πρέπει Να Υπερνικήσουμε

Αποκάλυψη 3:21 – Όποιος νικάει, θα του δώσω να καθήσει μαζί μου στον θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα, και κάθησα μαζί με τον Πατέρα μου στον θρόνο Του.