Οι δίκαιοι θα ζήσουν με την πίστη

Οι δίκαιοι θα ζήσουν με την πίστη και όχι με τα αισθήματα.

Ανεξάρτητα από το πως νιώθουμε, εάν έχουμε πίστη στα όσα λέει ο Θεός και τα εμπιστευόμαστε, δεν θα πέσουμε, δεν θα αποτύγχουμε.Οι δίκαιοι θα ζήσουν με την πίστη και όχι με τα αισθήματα.