Ζήσε για την αιωνιότητα

Κανένας δεν μπόρεσε να αντέξει το κήρυγμα του Ευαγγελίου.Ή θα γυρίσουν εναντίον του με την αγριότητα ενoς ζώου ή θα πιστέψουν.