Η Υπηκοότητα του Χριστιανού (Εφεσίους 2:19)

Ο Παύλος ξόδεψε τόσο πολύ χρόνο κοιτάζοντας τους πιστούς στα μάτια και υπενθυμίζοντας τους ποιοι είναι εν Χριστώ. Το βλέπουμε αυτό στο Εφεσίους 2:19, “Επομένως, λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίτες των αγίων και οικείοι του Θεού.”