Αποσυρθείτε σε κάποιο ήσυχο μέρος και μείνετε μόνοι με το Θεό

Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 5:16, διαβάζουμε “Ο Ιησούς όμως αποσυρόταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν.” Είναι αυτό μια πραγματικότητα που ισχύει στη δική σου τη ζωή;