Πίστεψε τις Υποσχέσεις του Θεού

Δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα στη ζωή σου το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί, μέσω της προσευχής, και πιστεύοντας, και να επωφεληθείς τις υποσχέσεις του Θεού.


Paul Washer | http://heartcrymissionary.com