Ο Κύριος σε Περνά από την Γραμμή του Τέρματος

«Επειδή, είμαι βέβαιος, ακριβώς σε τούτο, ότι Εκείνος που άρχισε σε σας ένα καλό έργο, θα το αποτελειώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. » – Φιλιππησίους 1:6