Να Είσαι σε Συνεχή Κοινωνία με τον Θεό

Γιατί συναντιόμαστε με τον Θεό ορισμένες φορές κατά την διάρκεια της ημέρας; Είναι για να αναπτύξουμε μια νοοτροπία ώστε να περπατούμε στην παρουσία και την δύναμη του Θεού όλη την ημέρα.


Paul Washer | http://heartcrymissionary.com