Προτιμάς να Είσαι στο Τηλεφώνο ή να Είσαι Μόνος με Τον Θεό;

Στην καθημερινή σου Χριστιανική ζωή βρίσκεις ότι ξεφεύγεις για να μένεις μόνος με τον Κύριο; Ή συνεχώς διακόπτεσαι;