Η Αληθινή Πίστη Επιθυμεί Κάτι Καλύτερο

Εάν επιθυμείς ένα πράγμα τότε έχεις δυσαρέσκεια για το άλλο πράγμα.Ο Χριστιανός επιθυμεί τον Χριστό και έτσι έχει δυσαρέσκια για τον κόσμο και την αμαρτία.