Μια αγνή Νύφη χωρίς ψεγάδι

Ο Κύριος γνωρίζει καλά τις “ρυτίδες” μας, και τόσο μας αγαπά ώστε τις αφαιρεί μια, μια “για να την παραστήσει στον εαυτό του εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει κάποια κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι πορόμοιο μ’αυτά, αλλά για να είναι αγία και χωρίς ψεγάδι.”