Ο Θεός έκανε υποσχέσεις σε μας

Ο Θεός έκανε υποσχέσεις σε μας και Αυτός που τις έχει κάνει πάντα τις εκπληρώνει αυτές τις υποσχέσεις. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση: Γιατί δεν εμπιστευτήκαμε περισσότερες από αυτές τις υποσχέσεις; Και η απάντηση είναι ότι γίναμε νωθροί όπως λέει στους Εβραίους 6:12, «για να μη γίνετε νωθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις.»


Έτσι αυτό είναι το πρώτο σημείο, Ο Θεός έκανε υποσχέσεις. Αλλά πριν να το αφήσω απλά θέλω να του δώσω έμφαση λίγο διαφορετικά. Ο Θεός… έκανε υποσχέσεις. Ο Θεός έκανε υποσχέσεις. εκείνος που είναι άπειρα δυνατός για να κρατήσει τον Λόγο Του και άπειρα καλός, που δεν θα πει ψέμματα. Ένας που δεν μπορεί να πει ψέμματα και ένας που έχει άπειρη δύναμη για να κρατήσει τον Λόγο Του έχει κάνει υποσχέσεις.

Και Αυτός που έχει κάνει αυτές τις υποσχέσεις, που έχουμε εδώ, πάντα τις εκπληρώνει. Πάντα τις εκπληρώνει.

Και σε αυτό δύνεται ξανά έμφαση στις Γραφές, να σας δώσω μερικές από αυτές. Για να ενδυναμώσει την πίστη μας ο Θεός το λέει, μας το ξεκαθαρίζει. Και δεν θα σας δώσω όλες τις αναφορές, αλλά ξεκινώντας από τη Γένεση, συνεχίζει μέχρι τον Ιησού του Ναυή, τον Σαμουήλ και των Βασιλέων και ούτω κάθε εξής. Ακούστε τα αυτά.

“Και ο Κύριος έκανε στη Σάρρα καθώς είχε μιλήσει.” “Ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε.” “Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός, και τα λόγια σου είναι αληθινά και Εσύ υποσχέθηκες αυτά τα αγαθά στον δούλο σου.” “Και ο Κύριος έδωσε στον Σολομώντα σοφία, καθώς του είχε πει.” “Ο Κύριος, λοιπόν, εκπλήρωσε τον λόγο του, που μίλησε, όπως υποσχέθηκε.” Υπάρχουν τόσες πολλές από αυτές, τις διαβάζεις σαν μελετάς τις Γραφές, τις βλέπεις ξανά και ξανά. “φύλαξες στον δούλο σου όσα μίλησες σ’ αυτόν.” “και μίλησες με το στόμα σου, και εκτέλεσες με το χέρι σου, όπως αυτή την ημέρα.” Τι λες για αυτό: “Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια, που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ, όλα πραγματοποιήθηκαν.” Τι λες για αυτό: “Ευλογητός ο Κύριος, που έδωσε ανάπαυση στον λαό του Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα υποσχέθηκε, δεν έπεσε ούτε ένας από όλους τους αγαθούς λόγους.” “Και εκτέλεσες τα λόγια σου, επειδή, εσύ είσαι δίκαιος.” Νεεμίας 9:8

Τώρα από την Καινή Διαθήκη: “Με ελπίδα της αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευδής Θεός υποσχέθηκε.” Δίνοντας έμφαση στην αληθινότητα Του. Εβραίους 10:23 “ας κρατάμε την ομολογία της ελπίδας ασάλευτη επειδή είναι πιστός αυτός που υποσχέθηκε.”

Έτσι σκέφτου το αυτό. Έχουμε ένα Βιβλίο γεμάτο υποσχέσεις. Τις έκανε ένας Θεός που δεν μπορεί να πει ψέμματα και που έχει όλη την δύναμη για να κρατήσει αυτές τις υποσχέσεις. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση: Γιατί δεν εμπιστευτήκαμε περισσότερες από αυτές τις υποσχέσεις; Και η απάντηση βρίσκεται στο πρώτο μέρος του εδαφίου, “για να μη γίνετε νωθροί,” ή αλλιώς, ” οκνηροί.” Είναι και οι δύο αρκετά καλές λέξεις. Έχετε δει γυμνοσάλιαγκες να κινούνται στο έδαφος, ξέρετε ότι δεν τρέχουν συνήθως, δεν είναι; Νωθροί, οκνηροί,αργοί. εάν παρακολουθείτε μερικά από τα National Geographic προγράμματα, δείχνουν ένα βραδύπους, έχετε δει ποτέ ένα από αυτά; Αρχίζουν να μεγαλώνουν φύκια μέσα στα μαλλιά τους, τα μαλλιά τους φαίνονται πράσινα, είναι τόσο βραδυκίνητοι. Και κρέμονται από το ένα πόδι και μόλις και αντέχεις να τους παρακολουθήσεις, και τότε ετοιμάζονται να φτάσουν άλλο κλαδί. Φοβάμαι πως αυτός ήταν ο τρόπος που συχνά έζησα την Χριστιανική μου ζωή. Τώρα νομίζω ότι είναι καιρός να εμπιστευτώ τον Θεό… (γέλιο) για μία υπόσχεση από ένα Βιβλίο που έχει δέκα χιλιάδες υποσχέσεις.

Έτσι ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους λέει, “Μην γίνετε νωθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις.”

Έτσι το πρώτο σημείο είναι: Ο Θεός έκανε υποσχέσεις σε εμάς. Δεύτερο είναι ότι η πίστη και η υπομονή είναι αναγκαίες για να κληρονομήσουμε τις υποσχέσεις.