Αγρυπνείτε και Προσεύχεστε, Ποτέ μην Σιωπάτε

Ησαία 62:6 – Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακες, που ποτέ δεν θα σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα, όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάγετε σιωπή – Ο Κύριος μας λέει ότι μας θέλει συνεχώς να ερχόμαστε σε Αυτόν με προσευχή.