Η Μέρα Μας Είναι Τώρα!

Δεν μπορούμε να ζούμε με τις νίκες θεοσεβούμενων ανθρώπων της ιστορίας, μάλλον σήμερα είναι η μέρα μας που ο Θεός μας έδωσε για να ζήσουμε και να Τον δοξάσουμε.