Zapraszamy wszystkich!

Nie ulega wątpliwości, że XXI wiek, zdominowany jest przez nurt myślowy zwany postmodernizmem. Ludzkie myślenie i postrzeganie rzeczywistości, wynika w znacznej mierze z postmodernistycznego przekonania, że prawda jest rzeczą względną. Zgodnie z myśleniem i przekonaniem człowieka XXI wieku, obiektywna prawda nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak jedna, jedyna prawda, obowiązująca wszystkich ludzi, wszystkich czasów.

Założenie postmodernisty jest proste: prawd jest wiele. Każdy człowiek może wierzyć w cokolwiek chce. A skoro dla niego samego jest to godne wiary, znaczy to, że jest to prawdą. Niestety jedynie w obrębie jego własnych przekonań. Przekonanie człowieka co do tego czym jest prawda, jest słuszne i zasadne, o ile nie jest narzucone wszystkim ludziom, wszystkich czasów. Kolokwialnie mowiąc: masz prawo wierzyć w co chcesz, ale nie masz prawa twierdzić, że to, co uznajesz za prawdę, jest tą jedną, prawdziwą, niezmienną, obiektywną prawdą, której wszyscy ludzie muszą się podporządkować.

Chrześcijanin wierzy, że jest Bóg. Ateista wierzy, że Boga nie ma. Agnostyk jest gotów uwierzyć, że Bóg istnieje, o ile ktoś wystarczająco mu to udowodni. Kimkolwiek jesteś, cokolwiek uznajesz za prawdę, powinno być tolerowane i szanowane przez wszystkich, lecz w żadnym razie narzucone i wymagane od wszystkich.

Brzmi szlachetnie i słusznie. Możliwe, że nie byłoby w takim postmodernistycznym myśleniu nic złego, gdyby nie fakt, że 2000 lat temu pojawił się człowiek, który śmiało obwieścił światu, że to on, i tylko on – jest prawdą. Jezus Chrystus. Nikt, nigdy, nie odmienił losów tego świata, jak Jezus Chrystus. Nikt, nigdy, nie miał takiego wpływu na dzieje ludzkości i kształtowanie myśli człowieka, jak Jezus Chrystus. Bez względu na to, czy ludzie wierzą w Jezusa Chrystusa, są skonfrontowani ze stwierdzeniem Jezusa o sobie samym: Ja jestem drogą, prawdą, i życiem” ( Ewangelia Jana 14:6 )

Cała Biblia wyraźnie świadczy o tym, że Jezus Chrystus rzeczywiście jest drogą, prawdą i życiem. Co więcej, Jezus Chrystus jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. Nigdzie indziej nie ma prawdy i życia, jak tylko w samym Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.

Własnie tego Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, który jest pełnym chwały Panem i Zbawicielem, który jest godzien najwyższej czci, który wzywa wszystkich ludzi wszystkich czasów do upamiętania się z grzechów i uwierzenia w Niego – tego Jezusa Chrystusa wyznajemy, kochamy i obwieszczamy wszystkim ludziom.

Jesteśmy zgromadzeniem osób wierzących w Jezusa Chrystusa, zbawionych jedynie dzięki cudownej łasce Bożej. Z tego powodu naszym pragnieniem jest oddawanie chwały Trójjedynemu Bogu we wszystkim, co robimy.

Kościół Chrześcijański w Krakowie, jest niezależnym, protestanckim kościołem reformowanym, wspieranym przez kościół Grace Community Church w San Antonio, oraz Grace Fellowship w Manchesterze. Mamy bliskie relacje z różnymi kościołami w Stanach Zjednoczonych i w Europie, które wiernie służą Bogu i głoszą Słowo Boże. Biorąc z nich przykład, my również pragniemy służyć Bogu, oddawać Mu chwałę przez Jezusa Chrystusa, oraz głosić ewangelię wszystkim ludziom.

Nasze wyznanie wiary, nauczanie oraz praktyki, opieramy jedynie na Biblii, która jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym. Kazania w naszym kościele, są zakorzenione i ugruntowane całkowicie na tym Słowie, które pochodzi od Boga.

Naszym celem jest, aby nasz Pan Jezus Chrystus był uwielbiony zawsze i wszędzie, a chrześcijanie mogli wzrastać w poznaniu jedynego i żywego Boga.

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa.

Z Bożym błogosławieństwem
Pastor Kościoła Chrześcijańskiego w Krakowie
Adam Węgrzyk

kosciolchrzescijanski.pl