Dzieje Kościoła – #1 Wprowadzenie

Kategoria: Studium Biblijne

Zapraszamy na nowy program Kościoła Chrześcijańskiego w Krakowie, który przybliży wierzącym historię kościoła Jezusa Chrystusa. Kościół Chrześcijański w Krakowie jest zgromadzeniem osób wierzących w Jezusa Chrystusa. Opierając się na tym co jest napisane w Biblii wierzymy, że najważniejszym i największym celem życia każdego człowieka jest oddawanie chwaly Bogu przez Jezusa Chrystusa, oraz czerpanie z tego prawdziwej radości.