4 Posty przez autora

DZIEŁO JEZUSA

DZIEŁO JEZUSA

Fragment kazania pt. "Krzyż Jezusa"

Kościół Chrześcijański w Krakowie – Zapraszamy!

3:19

Kościół Chrześcijański w Krakowie – Zapraszamy!

Zapraszamy do Kościoła Chrześcijańskiego w Krakowie. Kościół Chrześcijański w Krakowie jest zgromadzeniem osób wierzących w Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy wszystkich!

Zapraszamy wszystkich!

Nie ulega wątpliwości, że XXI wiek, zdominowany jest przez nurt myślowy zwany postmodernizmem. Ludzkie myślenie i postrzeganie rzeczywistości, wynika w znacznej mierze z postmodernistycznego przekonania, że prawda jes...

Świadectwo Adama – Uwolniony od pornografii dzięki łasce Jezusa Chrystusa

36:56

Świadectwo Adama – Uwolniony od pornografii dzięki łasce Jezusa Chrystusa

Gdy prawdziwie uwierzyłem w Jezusa Chrystusa , moje grzeszne życie, pełne pożądliwości seksualnych, oszustw,...