Pewność zbawienia

Kategoria: Studium Biblijne

Paul Washer wyjaśnia temat „pewności zbawienia” w Jezusie Chrystusie na podstawie 1 Listu Jana. Prawdziwy chrześcijanin spogląda tylko na Chrystusa w kwestii swojego zbawienia. 1 Jana 5,13 – „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”. Pewność pochodzi ze Słowa Bożego, a Duch Święty udzieli tej pewności, która oparta jest na Słowie Bożym.