Jezus Umarł za Mnie

Kategoria: Kazania, Video

Pan Jezus Chrystus, „wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego,” – Galacjan 1:4