Jezus Chrystus jest twoją jedyną nadzieją

Kategoria: Kazania, Video

Lubię Zbawiciela, który prawdziwie wykonał zadanie. Które dotyczyło moich grzechów. Jeśli kiedykolwiek człowiek zgrzeszy, mamy pamiętać, ze mamy orędownika, nie martw się o to, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś. Musisz patrzeć na Zbawiciela. Masz adwokata. Bez Niego mamy różnego rodzaju kłopoty z żywym Bogiem. Mamy najlepszych prawników. On nigdy nie przegrał sprawy. On nigdy nie zawiódł. Jezus Chrystus, sprawiedliwy.

Nie, to nie jest kwestia tego, co zrobiliśmy, nie możesz pójść i dołączyć do tych, w dżungli Afryki i złożyć w ofierze świnie i kurczaki za Twój grzech; to nie polepszy ani trochę sytuacji. Można iść w góry Andy i ofiarować młodą dziewicę za grzechy, ale to nic nie zmieni. Można ofiarować rzeki oleju i tysiące zwierząt, ale to nic nie zmieni mówi Micheasz. Możesz iść i zdobyć tysiące dusz dla Chrystusa ale to nic nie polepszy sytuacji, aby znaleźć łaskę u Boga, aby znaleźć wytchnienie od Boga. Nie ma nic, nic!

I dlatego mamy przyjść do Chrystusa. Nic nie mogę przynieść, Panie nic! Nie ma innej nadziei dla mnie gdy stanę przed żywym Bogiem, w tym wielkim dniu, niezależnie od tego, kim jesteś i co zrobiłeś. Tylko Chrystus i to ukrzyżowany. To jest wspaniała ewangelia. To nie jest kwestia tego, kto co zrobił, to sprawa osoby, i dlatego pokładamy naszą ufność w Jezusie Chrystusie. W tej Osobie i w tym, co On uczynił na krzyżu, w Jezusie Chrystusie sprawiedliwym. To nasza pewność. Tak, mamy prawdziwie dobrego prawnika, mamy Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

Który nie znał grzechu, nie uczynił żadnego grzechu, nie miał grzechu, w Nim nie było grzechu! Przeżył doskonałe życie, umarł doskonałą śmiercią, zmartwychwstał z potężną mocą. Jezus powiedział: „Wykonało się.” (Jan 19:30), a Bóg powiedział: „Dobrze wykonałeś,” i podniósł go z grobu. Posadził po swojej prawicy, wszystkie władze i wszystko umieścił w Jego ręce. On jest człowiekiem, Jezus z Nazaretu, On otrzymał władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne wszystkim, których Ojciec dał Mu. Dlatego mówię: „Panie Jezu, ufam, wierzę, wierzę, ze umarłeś za mnie.” „Ty naprawdę przebłagałeś i usunąłeś gniew Boży!” „I śmiały stanę w tym wielkim dniu, z powodu tego, co zrobił Jezus.” Wiekszej miłości nikt nie ma wówczas, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciela. To jest największy przejaw miłości Boga do ciebie jako wierzącego. „Miłość tak niesamowita, tak boska, wypełnia moje życie, moją duszę, moje wszystko!” Czy wiesz, że Jezus osobiście umarł za mnie, osobiście. C.T. Studd mówi: „Jeśli Chrystus będąc Bogiem umarł za mnie, to dla Niego nie ma ofiary zbyt wielkiej dla nas.”

Musicie uciekać przed nadchodzącym gniewem! I powiedzieć: „Panie Jezu wierzę, wierzę, ze umarłeś za grzeszników, wierzę, ze umarłeś za grzeszników, takich jak ja. Idę do Piekła, nie ma powodu aby przyjąć mnie do Nieba, ale ufam, ze umarłeś i naprawdę zapłaciłeś dług grzechu „. To jest ewangelia. Dobra nowina … że chociaż jestem grzesznikiem zasługującym na Piekło, teraz mogę stać się doskonały i mieć łaskę w oczach Boga! To jest dobra wiadomość. Ze względu na to, co Jezus zrobił. Chwała Bogu! i Chwała Barankowi na wieki! Jemu moc chwała, cześć i panowanie na wieki wieków, za to, co zrobił.