Stanąć przed Synem Człowieczym

Kategoria: Video

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Pilnujcie się, aby wasze serca… …nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską, troską, troską… troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Jak sidło bowiem przyjdzie… na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego – co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. Stanąć przed Synem Człowieczym.