Sort: Date | Title Sort Ascending

Chrześcijanie, Miłujcie Swoje Zagubione Rodziny

6:15

Chrześcijanie, Miłujcie Swoje Zagubione Rodziny

Chrześcijańska miłość nie zaniża wartości i nie lekceważy naturalnych więzów rodzinnych; poświęca im należytą uwagę i potępia tych którzy nie kochają swoich bliskich.

Jezus Chrystus Naszym Wielkim Arcykapłanem

4:55

Jezus Chrystus Naszym Wielkim Arcykapłanem

Jezus Chrystus przyjął na Siebie naturę człowieka na wieczność. Tak, żeby mógł być Arcykapłanem wiecznie, żeby na zawsze móc wstawiać się za nami.

Weź Stronę Boga Przeciwko Sobie

1:30

Weź Stronę Boga Przeciwko Sobie

Bóg przychodzi do Adama i mówi "Czy jadłeś z drzewa?" Adam mówi, to "Kobieta, którą mi dałeś". To właśnie robisz przez całe swoje życie.

Jeżeli Miłujesz Świat Nie Miłujesz Chrystusa

3:11

Jeżeli Miłujesz Świat Nie Miłujesz Chrystusa

1 List Jana 2:15 - Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

Nie Patrz na Swoje Uczucia, Patrz na Chrystusa!

3:11

Nie Patrz na Swoje Uczucia, Patrz na Chrystusa!

Sprawiasz że twoje życie duchowe w całości skupia się na tym czy się czujesz dobrze czy źle. Czy czujesz realność tego czy nie, czy czujesz siłę czy nie.

My Głosimy Chrystusa!

4:56

My Głosimy Chrystusa!

Paweł opisuje swoją służbę z użyciem tak wzniosłej terminologi - "abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe" (Efezjan 3:8).

Proście a będzie wam dane

2:15

Proście a będzie wam dane

Co powiecie o tym, jako o obietnicy? Rozmawiacie o obietnicy: On mówi, "A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam." Co za obietnica!

Jak Zostać Odstępcą

4:06

Jak Zostać Odstępcą

Syn zatracenia był wcześniej apostołem. Odstępca jest formowany z wyznawającego wcześniej wiarę Chrześcijanina.

Wypełnij Swój Umysł Myślami o Chrystusie

11:29

Wypełnij Swój Umysł Myślami o Chrystusie

Jeżeli odrzucasz Pisma, to nie ma żadnej wymówki, musimy modlić się będąc wypełnieni Słowem Bożym, wiele razy niczego nie...

Ewangelia Chrystusa zbawia z mocą

14:41

Ewangelia Chrystusa zbawia z mocą

Największym problemem w całym Piśmie Świętym jest to: jak Bóg który jest sprawiedliwy i święty może zakryć twój grzech?

Właściwa odpowiedź na pokuszenie seksualne: Uciekaj!

3:11

Właściwa odpowiedź na pokuszenie seksualne: Uciekaj!

Ludzie pytają, "Co powinienem zrobić jeśli już w tym siedzę, albo jestem kuszony przez niemoralność seksualną?"

Módl się o moc Żywego Boga

11:23

Módl się o moc Żywego Boga

Musimy mieć moc Żywego Boga na nas. I kiedy głosimy Słowo Boże, głosimy słowa do martwych ludzi!