Jeśli jesteś bez małżonka, Bóg cię nie zapomniał

Kategoria: Fragment

Czy mówisz do siebie: „Jestem samotny i Bóg o mnie zapomniał, On nie dał mi jeszcze małżonka!” Jeśli to jesteś ty, to niech tak nie będzie, ponieważ Bóg wie, ile jest włosów na twojej głowie. On o tobie nie zapomniał.


Jako chrześcijanin, zwłaszcza samotny, możesz dotrzeć do momentów w swoim życiu, gdy odczuwasz że Bóg o tobie zapomniał. Chcesz być w małżeństwie. Nie lubisz być sam. Prosiłeś Pana o małżonka. I widzisz innych ludzi wokoło siebie którzy zawierają małżeństwa. „Panie, co się stało? Chcę małżonka tak samo jak oni! Nie dałeś mi daru bycia samotnym w większym stopniu niż dałeś go im.” I zaczynasz współczuć samemu sobie i użalać się nad sobą, i pamiętajcie, diabeł jest oszczercą, i czy nie przyjdzie on właśnie wtedy, i nie powie: „spójrz na siebie… spójrz na tamtych ludzi, Bóg dał im dziewczynę/chłopaka, chodzą ze sobą, czynią to, Bóg cię tego pozbawił… prawdopodobnie nie jesteś nawet jednym z Jego dzieci. Pewnie nie chce mieć z tobą nic do czynienia. Szydzi z ciebie. Zapomniał o tobie. Dlaczego Mu jeszcze służysz? Spójrz na to, ile mają inni. A ty nie masz nic.” I czy wiesz, co możesz robić w tym momencie? Z tym stanem umysłu? Usprawiedliwiać grzech. Możesz go usprawiedliwiać. Posłuchajcie, czy Bóg powiedział że jest przeciwko tobie? Posłuchajcie tego co mówi Bóg, przeczytam wam kilka fragmentów: List do Rzymian 8:31: „Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” Spójrz, tylko dlatego że Bóg nie dał ci jeszcze małżonka, nie oznacza, że jest przeciwko tobie. Spójrzcie, wszyscy przechodzimy przez próby. Dzisiaj to może być twoja. Możesz patrzeć na człowieka który jest w małżeństwie i myśleć: „Popatrz na niego, nie mam tego co on.” Nie masz, ale on także nie ma tego co ty. Dopóki nie chodziłeś w czyichś butach, nie myśl, że Bóg go faworyzuje. Bóg faworyzuje ludzi, ale czyni to wszystkim Swoim dzieciom; one są Jego ulubieńcami. I On dał gwarancję nam wszystkim, że musimy przejść przez próby w tym życiu. I tylko dlatego, że twoja próba nie jest identyczna jak tego człowieka, i jedna z prób przez jaką musisz przejść jest w sferze bycia samotnym, to gwarantuję ci, że on również przechodzi przez próby. Więc zanim pomyślisz, że dostajesz najcięższą ze wszystkich prób, to pochodź najpierw w jego butach, ponieważ gwarantuję ci, że jest wielu ludzi, którzy są w małżeństwie, a nie chcieliby w nim być. List do Rzymian 8:32, pomyślcie razem ze mną o tym: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” Spójrz, jeśli On wydał za ciebie Swojego Syna, to On da ci również wszystko, co jest dla twojego dobra. Co jest dla ciebie najlepsze. A On wie co jest dla ciebie najlepsze. Naprawdę to wie. Co powiecie na to? List do Rzymian 8:35 – „Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej?” Posłuchajcie, bycie samotnym nie odłącza cię od miłości Chrystusowej. Jezus był samotny. Bóg zachowuje cię tak samo jak Jezusa, przez pewien czas. Paweł był samotny. On utrzymuje cię w tym samym stanie przez pewien czas. Nie jesteś bardziej przeklęty niż oni. Psalm 118:6: „Pan jest ze mną, nie lękam się” Gdy wasze nastawienie jest takie, że: „Wiem, że Pan wie wszystko o mojej sytuacji, i wiem, że On jest po mojej stronie, i wiem, że On jest ze mną, nie jest przeciwko mnie, i wiem, że On wydał Swojego Syna za mnie, a jeśli to uczynił, to On daruje mi wszystko, co jest dobre i użyteczne dla mojego życia, i to wszystko będzie pracować dla mojego dobra. Miłuję Boga. Wiem że o mnie nie zapomiał. Mam obietnicę, że On nigdy mnie nie opuści, ani nie porzuci. Wiem o tym. Psalm 56:10 – „To wiem, że Bóg jest ze mną.” Gdy macie to nastawienie, bracia, to dopomaga wam ono w wybawieniu. Ewangelia Mateusza 7:11: „Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.” I gwarantuję wam to, On daje dobre dary Swoim dzieciom. I jeśli On patrzy na ciebie i mówi: „Wiem w Swojej nieskończonej mądrości, że najlepszą rzeczą dla tej osoby w tym momencie jest bycie samotnym…” Posłuchajcie, nigdy nie chciałem ożenić się w swoim życiu, aż do momentu gdy Bóg mnie zbawił, a potem chciałem się ożenić, chciałem mieć rodzinę. On pozostawił mnie w byciu samotnym przez 3 lata. Te trzy lata nie były dla mnie szczęśliwe. Były one ciężkie. Ale wiedziałem bardzo dobrze, że podczas tych 3 lat, On wiedział że najlepszym dla mnie było pozostanie w tym miejscu. I byłem w stanie wziąść ten czas i zainwestować go w studiowanie Słowa Bożego w taki sposób, w jaki nigdy nie mógłbym tego czynić gdyby Bóg dał mi od razu żonę. Byłem w stanie przez większość czasu z tych 3 lat nasączać się Słowem Bożym i modlitwą. Przychodzić z pracy każdego dnia i słuchać kazań, i czytać Słowo, i wychodzić na zewnątrz, i się modlić. Dzień po dniu, i być zaangażowany w różne służby i nasączać tym swoje życie. W małżeństwie nie byłbym w stanie tego robić. Craig i Rod, mężczyźni z którymi blisko się przyjaźniłem w tamtym czasie, byli żonaci, mieli dzieci, nie mogli robić rzeczy które ja robiłem. Nie mogli studiować Pisma tak jak ja. Więc rzecz w tym, pamiętajcie, gdy jesteś w momencie samotności, to Bóg tak naprawdę daje ci sposobność abyś czynił rzeczy, których człowiek w małżeństwie nie może robić. On daje ci możliwość abyś był bardziej owocny niż mogłaby być inna osoba. Nie lekceważ tego. Nie pozwól aby samo-użalanie się to zrujnowało. Usiłuj aby wyróżniać się w tym momencie swojego życia. Co powiecie na to? Psalm 84:12, „Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności.” Żadnej dobrej rzeczy. Żyjesz w niewinności. Nie odmówi ci jej. A jeśli patrzy na ciebie i mówi, że dobrą rzeczą dla ciebie jest żona, to dostaniesz ją. Jeśli powie, że dobrą rzeczą dla ciebie jest bycie samotnym, to dostaniesz to. A On jest mądry. I również to: „Rozkoszuj się Panem, (Psalm 37:4) A da ci, czego życzy sobie serce twoje!” Posłuchaj, możesz czasami wziąść ten werset – jeśli wiesz że rozkoszujesz się w Panu, że miłujesz Pana. Że usiłujesz służyć Panu. Pójdź do Niego i poproś Go. „Panie, czy mógłbyś dać mi pragnienia mojego serca? Naprawdę chciałbym być w małżeństwie.” W Ewangelii Mateusza 6:17,18, jest mowa o poście, „Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz; Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój Ojciec, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.” Pość. Gorliwie szukaj Pana. Nie proś Go od niechcenia. Jeśli chcesz coś od Niego otrzymać, to pokaż Mu że naprawdę ci na tym zależy. Pość o tą sprawę. On mówi, że odda ci jawnie te rzeczy o które prosisz w ukryciu. Pamiętajcie o tym, 1 Księga Mojżeszowa 2:18 – „Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego.” Przyjdź do Boga z tym fragmentem. „Panie, powiedziałeś, że niedobrze jest człowiekowi gdy jest sam, a ja jestem sam.” Proś Go o to. Módl się do Niego. W przypowieściach 19:14 jest napisane, że roztropna żona jest darem od Pana. Gwarantuję wam, że jeśli będziesz miał żonę, będziesz miała męża, to jest to dar od Boga. On się o to stara. Czy jest to ważne? Jest to niezmiernie ważne! Jeśli jesteś zgubionym człowiekiem w tym świecie, i cały czas spędzasz na siedzeniu przed telewizorem, to widzisz jedynie te gwiazdy filmowe i tych wszystkich pięknych ludzi, a potem idziesz i spoglądasz w lustro, i myślisz: „Nie jestem tak przystojny, nie jestem tak piękny, nie jestem tak gładki w obyciu i tak elegancki jak ci ludzie. Nie mam szansy nikogo zdobyć.” Posłuchaj, o czym ty mówisz? Bóg jest suwerenny. Czy jest tak, że jakiś chrześcijanin jest w takiej sytuacji w której Bóg nie jest w stanie dać mu małżonka? Czy w zasadzie dochodzisz do wniosku: „Cóż, wiesz… nie mam tego co mają inni ludzie.” Posłuchaj, moja biblia mówi, że roztropna żona jest darem od Pana. Przy okazji, roztropny mąż również pochodzi od Pana. Jeśli twoim pragnieniem jest małżonek, rozkoszujesz się w Panu, niedobrze jest człowiekowi gdy jest sam. Co oznacza również, że nie jest dobrze, gdy kobieta jest sama. Proś. Spodziewaj się. Jeśli myślisz że Bóg jest przeciwko tobie, to może to spowodować, i słyszałem to wcześniej, słyszałem jak chrześcijanie przemyśleli, „Cóż, nie jestem w małżeństwie, a mam te pragnienia, i muszę je zaspokoić… Muszę to uczynić… Bóg to zrozumie.” Nie. Posłuchaj, jeśli wpadłeś w seksualny grzech, i usprawiedliwiasz go ponieważ chciałeś być w małżeństwie, ale Bóg nie dał ci żony. Czy widzisz co czynisz? W zasadzie winisz Boga za swój grzech. On mnie nie wspiera, tak jak innych ludzi. Nie chcesz mieć takiego nastawienia.