Engedelmeskedjék-e a keresztény a kormánynak

Kategória: Teljes Prédikációk

Mindenki vesse alá magát a felettes hatóságoknak! Nincs ugyanis hatalom, csak Istentől; amelyek pedig vannak, azokat Isten rendelte. Aki tehát ellene szegül a felsőbbségnek, szembeszáll Isten rendelésével. Az ellenszegülők pedig önmagukat vetik ítélet alá. Mert a fejedelmek a jótettet nem büntetik, csak a rosszat. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a felsőbbségtől? Tedd a jót, és dicséretet nyersz tőle, mert ő Isten szolgája a javadra. De ha rosszat tettél, félj. Mert nem ok nélkül hordozza a kardot; szolgája ugyanis Istennek, hogy bosszút álljon büntetéssel azon, aki rosszat cselekszik. Róma 13

Transcript

Az első hét vers Római levél 13. fejezetből, hogy meghatározzuk a helyzetünket, hogy érzékeljük azt, amit Pál itt mond itt. Úgy tervezem, hogy ez lesz az egyetlen üzenetem erről a hét versről, ahogy már korábban mondtam nektek. Na most magasabb sebességre kapcsolunk. Megvizsgáljuk a témát. Róma 13.1. verse. Az ESV fordítást olvasom. Mindenki vesse alá magát a felettes hatóságoknak! Nincs ugyanis hatalom, csak Istentől; amelyek pedig vannak, azokat Isten rendelte. Aki tehát ellene szegül a felsőbbségnek, szembeszáll Isten rendelésével. Az ellenszegülők pedig önmagukat vetik ítélet alá. Mert a fejedelmek a jótettet nem büntetik, csak a rosszat. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a felsőbbségtől? Tedd a jót, és dicséretet nyersz tőle, mert ő Isten szolgája a javadra. De ha rosszat tettél, félj. Mert nem ok nélkül hordozza a kardot; szolgája ugyanis Istennek, hogy bosszút álljon büntetéssel azon, aki rosszat cselekszik. Eszerint tehát szükséges, hogy alávessétek magatokat, nemcsak a büntető harag, hanem a lelkiismeret miatt is. Ugyanezért az adókat is fizessétek. Mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoztok; akinek adóval, annak az adót. akinek illetékkel, annak az illetéket, akinek félelemmel, annak a félelmet, akinek tisztelettel, annak a tiszteletet! Ahogy a keresztényekről gondolkodom, és azokról a különböző hozzáállásokról, ahogyan feléjük közelednek. Ismerek lelkipásztorokat, meg hitvalló keresztényeket, sőt inkább azt mondom, köztük ismerek lelkészeket, akik a kormányzatra úgy tekintenek, mint valamiféle szörnyetegre. És ez arra a mentalitásra utal vissza, mint ami a keletieknek van, amikor oda költöztem, hogy a szövetségi kormányzati forma a megfelelő. Tehát mi tényleg nem akarunk engedelmeskedni az amerikai kormányzatnak. Ez lehet a gondolkodásmódunk. Láttam ezt. A kormányzat arra van, hogy féljed. Másrészt láttam hitvalló keresztényeket, akik meg azt mondják, annyi hitvalló keresztény kell a kormányzatba, amennyi csak lehetséges. Ruby beszélt nemrég egy hitvalló kereszény házaspárról, akiket mi is ismerünk, és Ruby nézett valamit a neten amit ők megosztottak, és azt mondta nekem, mennyire benne vannak a politikai napirendben. Lehet találkoztok keresztényekkel, akiiknek vannak ezek a politikai témáik. Akik szeretnek belefolyni mindenféle kormányzati kérdésbe, amibe csak tehetik. És akkora befolyást akarnak gyakorolni a kormányzatra, amekkorát csak lehet, és amikor jön a választás, akkor elkezdik nyomni. Republikánusok, menned kell szavazni, szavazz. És szeretnek belefolyni mindenféle dolgokba és témákba. Találkoztam keresztényekkel - lehet, egy vagy közülük -, akik "ha nem szavazol, akkor semmi dolgod a kormányzattal, nem is érdekel, ki vezeti az országot. Nem érdekel téged mit hisznek, miért állnak ki." Emlékszem, amikor Dan Johnson ott volt a konferencián, múlt tavasszal, és azt mondta, hogy mindössze annyit akarunk az államtól, hogy hagyjon minket békén. Hagyjon élni. Szóval vannak ezek a különböző hozzáállások. Tehát itt a kérdés. Hogy kell a kereszténynek viszonyulnia a kormányhoz? Hogyan kell ennek lennie? Róma 13. első hét verse Pál apostol megválaszolja ezt a kérdést. Megteszi. Tudom, hogy vannak finom nüanszok, és hogy vannak különböző reagálások, és még mindig igazad van, és sok módon lehet erre válaszolni, úgy, hogy biztosan tévedsz. Tudod mi van ide írva? A legszélesebbkörű leírás az egész Bibliában arról, hogy a kereszténynek milyen kell legyen a viszonya a kormányzathoz. Úgy értem tudtok más részt a Bibliában, amelyik a kormányzatról beszél? Tudtok? Titus. Titus 3-ban van Páltól egy kis szösszenet. Emlékeztesd őket, hogy engedelmeskedjenek az uralkodóknak és hatalmasságoknak. Titus 3.1. Van más igerész is? . Péter az eddigi kettőn kívül egy szélesebb értelemben beszél erről, talán a Róma 13. után a második legbővebb kifejtése a témának. A keresztény és az állam viszonyának az Újszövetségben, 1. Péter 2.13. Engedelmesek legyetek minden emberi teremtménynek az Úrért, vannak fordítások amik azt mondják, minden emberi rendelésnek. Legyen az király, mint a legfelsőbb, vagy kormányzóknak, mint akiket ő a gonosztevők büntetésére, a jóknak pedig dicséretére küldött. A 17. versben azt mondja, hogy tiszteld az uralkodót. Mit gondoltok, mit mondott az Úr a kormányzattal kapcsolatban? Add meg a császárnak, ami a császáré. És éppen itt, Róma 13-ban van a legteljesebb és legérthetőbb tanítás a Bibliában a kereszténynek a kormányzathoz való viszonyulásáról. Gondolj az életünkre. Éljük az életünket. A kormány meg ott van kint, törvényei vannak. Ott van valaki, aki kormányzati egyenruhában van. Csak feltartotta a hüvelykujját nekem. Van egy tűzoltónk, egy rendőrünk itt. Nem tudom, van köztünk politikus? Kormányzati pozicióban? Nem hiszem, hogy van. De az életünk azkkal a törvényekkel van körülbástyázva, amit az állam alkot. Srácok, a kapcsolatunk az állammal az igencsak erős, az életünk minden területére hatással van! Ennek a hét versnek a jelentősége lefedi az összes területet, amivel az életedben mint egyén találkozol. És amivel gyülekezetként szembenézünk. Gondoljátok végig testvérek, kell-e szavazzunk? Kell? Úgy értem, Isten előtt állva. Isten elvárja tőlünk, hogy szavazzunk? Mi van akkor, amikor egy egyetemen prédikál valaki, és az egyetemtől egy vezető jön, az egyetemi rendőrség is jön, innen a közelből, Saint Philips-ből. És azt mondta, mennünk kell. Mi van, ha Alamo-ban prédikálunk és a rendőrség jön, hogy itt nem prédikálhatsz, menj, akkor folytatnunk kell a prédikálást? Mi van, ha a kormányzat - és mondom neked, szerintem a mi életünkben meg fog történni ez - mi van, ha megtiltja a gyerekek fenyítését? Miközben itt voltunk és imádkoztunk, hallhattad a játszótéren az egyik gyereket. Ááá. A fenekére csaptak. Tudod mit? Mi van ezzel? Hét európai országban törvény tiltja a gyerekek testi fenyítését. Na ennek van hatása, igaz? Még most is. Úgy értem, a lányom, el kellett vigyem kórházba hogy kezelják a mérges tölgy okozta sérülését. És a doktor tetőtől talpig végignézte. A fenekét is megnézte. Ezeknek jelentősége van. Mi van, ha a kormányunk oda jut, ahol Kanada van, amelyik tiltja azt, hogy a homoszexualitás nem helyes voltát tanítsuk. Akkor mit fogunk csinálni? Srácok, ennek nagyon, nagyon, nagyon masszív. jelentősége van. Mi van, ha szembekerülünk a törvénnyel, nem a homoszexualitás, nem az elfenekelés, mert ez nevetséges, ez nem kényszeríthető ki. És miért csinálják, ez csak ostobaság és időpocsékolás. Tekinthetem így az ilyen törvényeket? Kellene-e használnom ezt a pulpitust mi, mint gyülekezet ezt a pulpitust használjuk-e hogy a politikai dolgokra tüzeljünk vele? Nyomjuk a republikánus pártot innen, a pulpitusról? Mert hajlamosabbak kicsit konzervatívabbak lenni, és ralán egy hajszálnyival biblikusabbak? Talán biblikusabbak. Nagyon sok "gyülekezet"van, garantálom neked, akik a pulpitust politikai célokra használják. Ez akkor most helyes, vagy rossz, ez az, amit csinálnunk kellene? Mi van az adófizetéssel? Ha van valami, amit a keresztények utálnak csinálni, hát az az adófizetés. Úgy értem, fizeted az adód, és tudod, hogy az abortuszra költik az adódat. Akkor fizessük? Mi van az abortusszal? Dőlj hátra, és mondd azt, oké, ez a törvényben benne van, szabad, ez a törvény. Vagy álljunk ki az abortusz ellen, és lőjük le azokat az orvosokat, akik abortuszokat hajtanak végre? Úgy értem, tudod, ezek a kérdések ezeknek az alkamazása, ezeknek a témáknak előjön ebben a hét versben. Alkalmazandóak ezek a versek a gyerekülésekre, biztonsági övekre és a sebességkorlátozásokra. És a műszaki vizsgára. Tudjátok, volt egy "balesetem" a műszaki vizsgával. És ez kapcsolódik, tudod mihet kapcsolódik? Jó amerikai hazafiak, ez bizony kapcsolódik az amerikai "forradalomhoz" is. Kapcsolódik diktátorokhoz. A köztársasághoz és a demokráciához. Az alkotmányhoz. Mi van ezekkel a dolgokkal? És a istának nincs vége. Az első dolog, amit szeretnék csinálni. Szeretnék egyet hátralépni. Tudod megkérdeztem magamtól, és remélem srácok ezt jól veszitek. Amikor az Írást tanulmányozod, megkérded magadtól, miért? Megkérded magadtól, amikor olvasod, miért van ez ide írva? A sokminden közt, amit Isten mondhatott volna nekünk, amivel megihlette volna Pál apostolt, miért ezt mondja nekünk? Amikor nézed a Római levelet, sokminden benne előre látszik. Látod, Pál mond valamit, és utána pedig tovább megy, és megvédi. És akkor honnan jön hirtelen elő a kormányzat? Mész végig a Római levélen, kapod a sok mély teológiát és megigazulást. Jön a mély teológia a megszentelődésről. És jön a mély teológia, ami Isten választott népéről, és az evangéliumról szól, és hogyan van ez együtt Izrael népével. Meg a pogányok, és aztán a 12. fejezetben az összes tanítás a keresztény életről, a valódi szeretetről és az ellenség szeretetéről, és akkor bumm. Kormányzat. Pál, ez meg honnan jött? Nézd, ez csak úgy a semmiből ez előugrott? Tudod mit? Elkezdtem gondolkozni. Ott van Pál, és jellemzően, amikor ő előjön valamivel, akkor előtte utal már a témára. És akkor elkezdtem gondolkodni, vajon utalt már az államra ezelőtt Pál? És nem mondom, hogy direktben vannak talán dolgok, amihez Pál visszamegy és bánik velük. De két dolgot szeretnék itt vizsgálat tárgyává tenni, amit mondott volt Pál mielőtt ideértünk volna. Az első Róma 8.35-ben van. Ismeritek ezeket: Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem, vagy kard? Szeretném, ha erre a szóra figyelnétek fel: kard. Kard elválaszthat-e minket Krisztustól? Nos. Van valami, bármi, amit visszacsengene, Róma 13-ban láttál? Beszél-e ott a kardról? Mit mondott a kardról ott? Azt, hogy Isten a kardot a kormánynak adta. Hogy hordozza azt. Azt mondod, itt nem a kormányról mondja azt, hogy az viseli a kardot. Lehetne bárki, aki gyűlöli a keresztényeket. Lehetett volna. De hadd kérdezzem meg, hogy a történelem során jellemzően honnan is jött a keresztények ellen a kard? Az államhatalomtól. Azoktól a hamis vallásoktól, amelyek az államhatalmat irányítják. Nem ez volt a jellemző? Nem ez történt a történelem során? Olvassunk még egy kicsit. Amint írva van: »Miattad gyilkolnak minket naphosszat, olybá vesznek, mint a leölésre szánt juhokat«. De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok,. Na és halld meg ezt a szót, sem fejedelemségek - uralkodók. Ránézhetsz erre a versre és mondhatod, hogy itt angyalokról beszél, fejedelemségről, és egy kicsit hatalomól, és ezt néha ezt királyságoknak használja. Igaz, Pál használja a fejedelemségek szót a szót emberi kormányzatokra, és más esetekben pedig angyalok vonatkozásában használja a szót. Nem tudjuk pontosan, és igen, itt a 8. fejezetben közel használja az angyolok szóhoz, úgyhogy akár az is lehet. Vagy nem. De az is lehet, hogy mindkettőt érti alatta, általánosságban. Mert nem számít, hogy ez az uralkodó a démoni hatalmasságok között, vagy itt a földön az emberek között uralkodik. Egyikük sem tud Krisztus szerelmétől elválasztani minket! Az a tény, hogy az emberi vezetők, uralkodók viselik a kardot. És Isten adta nekik ezt a kardot, hogy náluk legyen! És azt mondja, hogy ezek a kardok és ezek az uralkodók nem választanak el minket! Srácok, hadd mondjam el nektek, hogy ezek az államhatamak gyakran azért viselik a kardot, hogy minket megüljenek vele! Nem azt csinálják? Hogy keresztényeket ölnek vele? Ezzel elég nehéz azonosulnunk, de garantálom neked, sok hely van, ahol nem olyan nehéz ezzel azonosulni. És sok esetben sem. Srácok, tudjátok ti, hogy Pál ezt kiknek írta? Amikor azt mondja, hogy vessétek alá magatokat az államhatalomnak, kiknek is írja ezt? A rómabelieknek. A rómabeli keresztényeknek. És ki volt Rómában? A császár. És kik voltak a császárok ott? Kedves fiúk voltak? Van egy festmény. Nem tudom, híres-e vagy sem. Nemrég kigugliztam, Néró, és fáklya szót együtt. Mert valamit tudtam arról, hogy mit tett keresztényekkel. És azt találtam, hogy van egy híres, vagy lehet, nem annyira híres festmény. Aminek az a címe, hogy Néró fáklyái. És újra és újra előjött. És megnéztem. A képen valamiféle parti van. Félig-meddig ilyen orgiának néz ki, és keresztények vannak karókon. És tüzet gyújtanak alájuk. Pál azt mondja a rómabelieknek, aik fölött olyanok uralkodnak, mint Traiánus, vagy Claudius, vagy Néró. Azt mondja nekik, vessétek magatokat alájuk. Azt gondolom, ez segíthet nekünk. Nézd, a kormányzatunk elindult abba az irányba, amiről mi keresztények azt gondoljuk, hogy ez egy gonosz irány. Lehet, hogy ott ez a tanácstalanság, hogy nem akarjuk követni őket. Majdhogynem ott van ez a gondolkodásmód, gyakran halljuk. Tudod, ha amerikai vagy, akkor keresztény vagy. Nos, ők szomorúan félre vannak vezetve, nem ismerik az országunkat. A mi országunk gonosz, és alig vannak keresztények, ugyanúgy, ahogyan másutt is kevesen vannak, itt is. Lehet, sok gyülekezet van, meg templomok és imaházak minden sarkon. Ahogy mész végig az országon, de valódi keresztény alig van. Srácok. Gyakran az a kard, amit Isten az államhatalomnak adott, arra lett hasznlva, hogy minket elpusztítson. Sok állam ezen a földön megölne minket. Pál nem középosztálybeli amerikaiaknak ír, akik kényelmesen, elhízva üldögélnek, hanem római keresztényeknek ír. Akiket elfogtak, és kátránnyal kenték őket be. És aztán oszlopokra tették őket és meggyújtották. És kátránnyal, szurokkal bekenve égtek. Néró a vacsorapartikon a mi testvéreinkkel világított. Az út szélére állította ezek az oszlopokat, és amikor a kocsijával ment, az út égő keresztényekkel volt megvilágítva. Pál ilyen keresztényekhez szól, mint ezek. Akik Rómában épp ott éltek, akik ismerték személyesen azokat, akik már elégtek. Barátaik voltak, a lelkipásztoraik voltak. Testvéreik az Úrban égtek, és nekik mondja Pál, hogy engedelmeskedjetek. Nem hozzánk beszél! De igen, hozzánk mert ez Isten Igéje, de az eredeti levelet azt ezeknek az embereknek írta! Nem a napjaink itteni keresztényeinek, akiknél most az állam elkezdett olyan irányba mozdulni, ami nekünk nem tetszik, és érezzük az ellenállást, a súrlódást. Most arról beszélek, hogy ezt a levelet közvetlenül kiknek írta Pál, nyilván nekünk írta, és nyilván ezért prédikálok ma erről, mert alkalmazandó ránk, ez Isten Igéje! De szeretném ha tudnátok és éreznétek, hogy először ez kiknek íródott! Tehát ne érezzük úgy, hogy "ÓÓ egy olyan korban élünk, amikor muszáj felháborodnunk ez ellen az állam ellen, és nem szeretjük ezt az irányt, és nem szeretjük, hogy egyre inkább szocialistává válik." Testvérem, ők egy önkényuralom alatt éltek. Egy totatlitárius diktátor alatt éltek, aki gonosz volt. Mi volt a másik dolog? Ott, ahol a fejedelem van és a kard, amelyek nem tudnak elszakítani minket Krisztus szeretetétől, Pál egy kis jegyzetet tesz oda. Akár direkt államhatalomra gondolsz, akár nem, ez nem teljesen tiszta, de ez olyan, ahogyan mondtam. Bármikor a kard Isten népe ellen jön, Pál nem tudatlan efelől, a saját idejéből tudta, az tipikusan az állam által történő kardforgatás volt! De azt mondja, ez nem választ minket el. De tudod, a 10. fejezetben valami mást is mond. . Ez egy jól ismert vers. Mind ismerjük ezt. Róma 10.9. Ha tehát a száddal vallod, hogy »Jézus az Úr!«, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Hallottam, Andy Hamilton ezt mondta, hallottam, ahogy elismételte azt, amit Paul Washer mondott, azon a konferencián, amire sokan elmentünk. Két évvel ezelőtt, nyáron. És erről a versről beszélt. Ezt mondta. Azt mondta, hogy azt megvallani, hogy Jézus Úr, az nem csak egy kis varázsszó, amit úgy mondasz, és akkor valami csoda folytán megmenekülsz. Megvallani Krisztust mint Urat, Pál ezt a képet olyanoknak festi le, akiktől a birodalom megköveteli, hogy legyen egy picike illatszeres tégelye, amit tűzáldozatul felajánl, és eközben azt mondja, na mit? A Császár az Úr. Azokban a napokban neked azzal kellett szembenézzél, hogy ott vannak a római katonák, és te azt mondod, nem. Jézus az Úr. Valószínűleg ennek számodra nem jó vége lett. Látjátok srácok, áldozattal jár. Nemcsak egy kis mágikus recept. Ez teljesen egyértelmű meghatározás volt. Ismered Polikarpusz nevét? Korai egyházatya volt. Szmirna püspöke volt. Tudjátok hol van Szmirna? John Wheeler ott van. Izmir ma. Szmirna idős püspöke. Visszautasította, hogy az uralkodó követelését teljesítse, és megfizette a vésgő árat, Krisztus után 156-ban február 22-én. Szeretném testvérek, ha látnátok. Ez valós. Egy valós történelmi esemény. Testvérünk volt, és most az Úrral van. -én Két városi hivatalnok könyörgött Polikarpusznak, hogy tegyen eleget annak a követelésnek, hogy ismerje el a császárt az Úrnak. Mondták neki, most mi bajod lesz abból, ha azt mondod, a császár az Úr? Meg elégetsz egy kis illatszert és megmented magad. A lángok már megvilágították a lábait. És elkezdtek a teste körül égni, és akkor Polikarpusz kijelentette, évig Krisztus szolgája voltam. Semmi rosszat nem tett velem. Hogyan káromolhatnám a Királyomat, aki megváltott engem? Az egész pedig csak egy csipetnyi illatszer és három szó, ami kijön a szádon. És szabadon elsétálhatsz és bárhol imádhatod az Uradat, ahol csak akarod. Eltűnődtem, néhányan már hallottátok ezt a történetet korábban. Oroszországban, a vasfüggöny mögött két katona, gépfegyverrel bementek egy templomba. Azt mondták mindenkinek: tagadjátok meg Krisztust, és hagyjátok el ezt a helyet, és élni fogtok. És voltak számosan, akik elmentek. És akkor letették a fegyvereiket, és azt mondták: testvérek! Két keresztény volt, akik a hadseregben szolgáltak. Srácok, azon tűnődöm, ha tényleg próbába kerülünk, ha most besétálnának az ajtón. Mindössze annyit kell mondanod, Obama a király, Obama az Úr. Obama a megváltó. Csak mondd. Vagy azt mondanák, csak menj innen el. Mert mindenkit megölünk, aki marad. Vagy dobd le a Bibliád a földre. Hallottátok ezt a történetet? Dobd le a földre a Bibliád. Vietnámból, Kambodzsából hallottam történeteket. Dobd a földre a Bibliád. Bementek az alkalomra, mondták, dobd a földre a Bibliád, köpj rá és menj ki és szabad vagy! És egy kislány, aki letérdelt, és levágták ott, a helyszínen a fejét. Egymás után letérdeltek, és lefejezték őket. És ez ha ott megtörtént... Na figyeljetek most rám. Ez az, amit Pál mindezzel érzékeltetni akar. Hogy amikor azt mondod, Jézus az Úr, Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény az hűséges Krisztushoz, de nem lojális a császárhoz. Nem ez. Nekünk van egy érzésünk, ha azt mondjuk, Krisztus az Úr, és nem a császár, akkor ez azzal a gondolkodásmóddal azonos, hogy az egész államhatalmat mindenestül kihajítjuk, és Krisztus az! Mi Krisztust akarjuk, Őt követjük, a ti törvényeitek nem alkalmazandóak ránk, és a kormányotok sem. De nem erről szól. Nem ez az alkamazása ennek ránk. Egyáltalán nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy a Krisztushoz való hűség egyenlő a császárhoz való lojalitás hiányával. Jézus Krisztus soha, de soha nem mondta a követőinek, hogy ne legyenek lojálisak, vagy ne tiszteljék a császárt, vagy uralkodót! Vagy akár Pilátust, Heródest. Soha. De itt ez a dolog, A császárt muszáj, hogy mindig és örökké a keresztény a második helyre tegye, és Krisztusnak kell mindig elsőnek lenni! Krisztusnak kell mindig az elsőnek lennie! Ez a helyzet. És ez az, amivel Pál itt bánik. Miért? MIért kellene nekünk meghajolnunk a császár törvénye előtt? Amikor Krisztus a mi Királyunk, Urunk, miért kellene nekem alávetnem magam. Miért kellene engedelmeskednem? A választ rögtön itt megadja Róma 13.1-ben. Mindenki vesse alá magát a felettes hatóságoknak! Nincs ugyanis hatalom, csak Istentől; amelyek pedig vannak, azokat Isten rendelte. De testvérek, az elmélkedésem során Ezékiel könyvén mentem végig. És újra és újra csak megütött engem. Figyeld miket mond ott. Isten azt mondja: megerősítem Babilok királya karjait. Ki ez? Nabukodonozor. De Fáraó karjai elesnek. Na figyelj, mit mond Isten! Én fogom megerősíteni Nabukodonozort. Isten állítja fel és Isten az, aki megdönti. Isten alapít, és Isten az, aki elvesz, igaz? Ő szuverén, a kormányzatok flölött, Ő helyezi őket hatalomba és amikor elveszítik azt, Isten az, aki az oka annak, hogy a hatalmuk megszűnt. Ő azt mondja: megerősítem Nabukodonozort, és meggyengítem Fáraót. És akkor tudni fogják, hogy én vagyok az Úr. Amikor a kardomat a babiloni király kezébe helyezem. Látod, megint: Isten kardja ez! Lehet, Nabukodonozor az, aki kardozik, de a kard Istené. És kinyújtom Egyiptom földje felé. Ezért - ezt mondja az Úr Isten - Íme én Fáraó, Egyiptom királya ellen vagyok, és öszetöröm a seregeit. Szétszórom az egyiptomiakat a népek között és az országokban de a negyven év végén - mondja - összegyűjtöm az egyiptomiakat azok közül a népek közül, ahova szétszórtam őket, helyreállítom Egyiptomot, és visszahozom őket Patrosz földjére, az eredeti földjükre, és ők egy alázatos királyság lesznek. Ők lesznek a legszerényebb királyság és soha többé nem emelik fel magukat más királyságok fölé. Olyan kicsivé teszem őket, hogy soha többé nem uralkodnak más népek felett. Valaha töprengtél már azon, hogyan van az, hogy Egyitpom a történelem egy pontján a legnagyobb nép volt a földön, és ma csak egy kicsike ország aki még Izraellel sem tud elbánni? Igaz? Hát, mert Isten megmondta: én egy kicsi néppé teszem őket, és soha többé nem támadnak fel. Na tippelj. Egyiptom soha többé nem lesz ezen a földön nagy királyság. És azt is mondom neked, hogy az amerikaiak. Csak az idővonalon ott vagyunk, és bár Amerika lehet, hogy egyesek szemében az egész földkerekségen a legnagyobb ország... Srácok, ott volt a Római Birodalom, Bablilon. Egyiptom, és egy csomót hozzáadhatsz, a Brit birodalmat, a japán birodalmat, hol vannak? Menj el Olaszországba. Mit találsz? Egy rakat romot. Menj Egyiptomba. Romok. Srácok. Az idővonalon vagyunk. Isten állítja fel őket, és Isten az, aki elveszi tőlük az uralmat. Ő az aki megerősít, aki aztán gondoskodik róla, hogy megszűnjenek,. Dániel azt mondja, Áldott legyen Isten neve örökkön örökké, mondja Dániel. Ő az aki elmozdít királyokat, és királyokat emel hatalomba. Testvér, nem számít, itt San Antonio-ban vagyunk, vagy Szaud Arábiában. New York vagy New-Guinea. Az Úr az, aki a kormányokat felállítja, megerősíti és aztán elmozdítja. Nézd, eljuthatunk oda, hogy azt gondoljuk, hogy Obama elnök egy hiba volt. Tudod, mi nem szeretjük, bárcsak ne ő volna ott. Hadd mondjak neked valamit. Ő nem valamiféle hiba ott, Isten tette oda. És addig lesz ott, ameddig Isten akarja. Azt mondod van a nyolc éves limit. Higgy nekem, dolgok meg tudnak változni. Mindenfélék történnek állandóan. Addig lesz ott, amíg Isten ott tartja. És aztán Isten valaki mást fog felemelni. És nagy valószínűséggel az, akit fel fog emelni, egy ítélet lesz. Rajtunk. Isten az aki felemel, és aki letaszít. Elmész a Cselekedetek könyvéhez, és a 13. fejezet. Saulról beszél ott és Dávidról beszél, és azt mondja, Isten adta nekik Sault, Kis fiát, Izrael királyt kért, Isten adta nekik Sault. Aztán elmozdította Sault és Dávidot adta nekik királyul. Isten helyezte hatalomba és aztán elmozdította. Jegyezd meg, királyok, elnökök, uralkodók, miniszterelnökök, kormányzók, hatalmasságok, mind Isten szolgái. Még Adolf Hitler is. Isten szolgája. A sztálinok, A kim jong il-jei ennek a földnek, ők Isten szolgái. Ő helyezi őket hatalomba. Ne hidd azt, hogy mindez Isten irányítása nélkül történik. Isten ránéz a nemzetekre, és mik a nemzetek? Mit mond a Biblia, mik a nemzetek Istennek? Mint a vízcsepp a vödrön. Jönnek és mennek, apály és dagály, feltámadnak és elbuknak. És Isten ott ül a trónján. És mozdíthatatlan. Abszolút mozdíthatatlan. Ő Isten szolgája a mi javunkra. Na kérdezd meg magadtól ezt. Ha én Néró alatt éltem volna, és képzeld el, ez volt ám a valóság. Az embereknek, akiknek Pál ír, képzeld el, ez a testvér ez itt vol, és most hol van? Hát karóba húzták és elégették. Néró egyik vacsorapartiján a múlt héten. Ez egy kicsit a gyülekezet képét megváltoztatná. A dolgok komolyan vételét egy kicsit megváltoztatná. Hogy mondjuk azt, hogy Néró az a mi javunkat szolgálja? Mikor elviszi a gyülekezetünket és karóba húzza, és elégeti őket? Vagy vegyük Deitrich Bonhoeffert, lehet nem ismeritek őt. Keresztény vagy, és Adolf Hitler idején élsz, és német állampolgár vagy. Adolf Hitler a javadra van? Nem ezt mondja? Isten szolgái a mi javunkra. Hogy magyarázzuk ezt meg? Azt hiszem, egyetlen módon tudjuk ezt megmagyarázni. Ahogyan Róma 8.28-at. Minden dolog a jóra munkál. Azoknak, akik szeretik Istent, akiket Isten elhívott. Tudod, az a helyzet, hogy ez a kormányzat a keresztények javára fog szolgálni. Még akkor is, ha üldözni fognak, vagy meggyilkolnak, akkor is javadra fog szolgálni. Tudod ez az egyik mód, ahogyan ezt nézheted. De nem gondolnám, hogy Pál ezt értette alatta. Miért? Mert amikor Róma 13-at olvasod, egy jó illat jön ebből. Nem igaz? Úgy értem, nézd meg a szöveget itt. Azt mondja, Mert a fejedelmek a jótettet nem büntetik. Tulajdonképpen úgy tűnik, Pál azt akarja mondani, hogy a kormányok nem arra vannak, hogy büntetik a jótetteket. Amikor jót cselekszünk. Nem igazán beszél a kétségbeesésről, Adolf Hitlerről, aki azért jön, és amiatt, mert jót teszünk, megbüntet. Nem ezzel foglalkozik. Azt mondja, amikor jót teszel, akkor az állam nem fog büntetni. Tehát nem gondolom, hogy ez lenne az, amit Pál itt mond. Akkor hogyan érti? Ezt mondanám én. Ahol van kormányzat, ott vannak törvények. Ahol kormányzat van, ott vannak tiltások. El tudjátok képzelni, milyen lene, ha úgy élnénk itt San Antonio keleti részén, hogy minden törvény és előírás eltűnne? Csak gondolkozz velem egy pillanatra. Ha hirtelen nem lenne Stevens. Nem lenne tűzoltóság, a rendőrség eltűnne. A kormány eltűnne, nem lennének törvények, a mentők eltűnnének. Tulajdonképpen nincsenek törvények, törvénytelenség van, mindenkinek szabadság van, az emberek azt tehetnék amit csak akarnak. Vajon hogyan nézne ki a mai napod? Mit gondolsz, mi történne? Mi változna meg? Semmi? Minden menne tovább, és ugyanaz lenne és nagyszerű lenne? Mit gondolsz, mi történne, ha minden bűnöző ebben a városban észrevenné, hogy abszolute semmi büntetés, semmi rendőrség, aki elkapja őket, nincs következménye legalábbis most itt a cselekedeteiknek, mit gondolsz, mi történne? Mielőtt lemenne a nap, mindenki azt tenné, amit a saját szemében helyesnek lát. Tudtok olyan helyet a világon, ami így működik? Szomália, ott nincs kormány. Tudtátok ezt? Mit csinálnak ott? Ami helyesnek tűnik nekik. És ha el akarnak kapni egy hajót, hát kalózhajóval elkapják. Onnan jönnek a kalózok. Mi van csak délen, itt? Hallottatok bármit a drog kartellekről, itt, hogy milyen hatalmuk van a kormányzatban, tulajdonképpen választások nélkül? Amikor Nuevo Laredo (mexikói határátkelő) - voltatok már ott, srácok, mert én igen -, nincs messze, pár órányi út délre, és átmész a mexikói határon, és tudod mi van? Nem találnak senkit, aki elvállalná, hogy ő legyen a rendőrfőnök. Ha valaki elvállalja, tippelj, meddig él? Hallotátok a törtánetét aki elvállalta? 9 óra hosszáig élt utána. És halott volt. Négy autó körbefogta és szitává lőtték. Srácok megmondom, ha nem lennének törvények ebben a városban, garantálom nektek, napnyugta előtt teljes káosz lenne. Gonosztevő bandák garázdálkodnának mindenütt. Így lenne. Nem akarnál itt élni. Nem akarnál ilyen helyen élni. Elmondom neked, még ha totalitáriánus államban élsz, vagy szocialista államban, vagy diktatúrában, amikor törvényeket hoznak, és figyelj, még a vasfüggöny mögött, a kommunizmus idején is. Az emereknek lehetett dolgozni, és családjuk volt, el tudtak menni a boltba, és a lopás az tiltva volt. A nyílt prostitució az tilos volt. Látjátok sárcok, mg ha a egrosszabb kormányzatunk van, még Hitler alatt is. Na figyelj, tudom, ha zsidó voltál, Hitler alatt, a dolgok neked nagyon nem voltak rendben. De ha Berlinben mentél, mielőtt a bombázás elkezdődött volna, a rendszer előtt, azt láttad volna, hogy Németországban rend volt. Voltak törvények és az emberek nemcsak rohangáltak meg vezettek az út ellenkező oldalán. Törvények voltak és az emberek nem raboltak és fosztogattak mindenütt. Nem mint Nuevo Laredo vagy Szomália ma. Sárcok tudjátok mit, ha kivesztiek az államot, akkor egy olyan helyet kaptok, ahol nem akarnátok lenni. Isten az, aki megszervezte, Isten az, aki a kormányokat a helyükre tette. És a biztonságunk érdekében van, még akkor is, ha az állam karddal jön ellenünk. Néró idejében voltak törvények. Volt a római jog, tudunk erről. Sok vonatkozásban a saját államszervezetünk is mintaként használja azt. Tehát. És ugyanígy ha Észak-Koreába vagy Vietnamba mennétek, ugyanezt látnátok. Mid van, ha anarchiában élsz? Ahol nincsenek biztonságos helyek, semmi védelem. Azt gondolom ez az, amiről Pál itt beszél. Szeretteim, végső soron aki ellene szegül a felsőbbségnek, szembeszáll Isten rendelésével. Igen, a kormányunk hazudik nekünk és ezt nem szeretjük. Előjönnek a politikusok, valamit megígérnek, és hazudnak nekünk. De ez nem jogosít fel arra, hogy ne engedelmeskedj, nem ezt akarja Isten. Igen, hazudnak nekünk, igen, elveszik a pénzed, és biztos vagyok abban, hogy eljön az is, hogy elmozdul a kormányunk a szocialista irányba és még több pénzt elvesz tőlünk. Az adók megnőnek, de ettől nem mondhatod, hogy na most akkor elég. Úgy értem, túlmentek a határon! Nem adok töbet 25 %-nál! Kik ezek, hogy előjönnek és azt mondják, 30 vagy 40 %-ot kell adjak? Srácok ez nem így működik. Vannak szocialista kormányzású államok, ahol az emberek a felé pénzüket oda kell adják adóba. És engedelmeskednek. Látod, néha ez megváltozik. És van, hogy ez olyan drasztikus, hogy hátrahőkölünk, vannak elidegeníthetetlen jogaink! Nem. A te jogod Isten előtt az az, hogy engedelmeskedj a kormányodnak. Hódolj be. Az állam, de azok emberek! De azt mondja, 1. Péterben nekünk, hogy az Úrért. Látjátok srácok, mi tesszük ezt, istenfélelemmel. Óh, de az állam szereti azt hinni, hogy ő az Isten! Ők nem Isten, Isten az Isten. Az emberek nem istenek. De Istenért, Isten kedvéért alá kell vessük magunkat. Lehet valaki azt mondja, ja, persze, de nincsenek olyan idők, amikor engedetlennek kell lennünk az állammal szemben? Nem létezik a polgári engedetlenség ideje? Hé. Ha azzal jönnek elő, és azt mondják, nem prédikálhatunk a homoszexualitás ellen, mert ez gyűlöletbűncselekmény, akkor mi van? Lehet, erről a pulpitusról többet fogsz hallani erről, mintha sosem tiltották volna meg. Megvan? Ha azzal jönnek elő, hogy nem fegyelmezhetjük a gyermekeinket fenekeléssel, többet fogsz hallani erről, mint amennyit most hallasz. Miért? Mert amikor ezt teszik, akkor valószinűleg megüt ez téged, ez arra irányul, hogy felhívja a különleges figyelmet arra a dologra, és átalában feltüzeli a keresztényt, hogy bátrabb legyen az adott témában. És azt mondom neked, igen van az az idő, amikor polgári engedetlenség ideje van. Nézd, nem azért mondom ezt, mert azt gondolom ez így helyes. Azért mondom, mert a Biblia azt mondja, ez így helyes. Igaz? Ugye megvan a polgári engedetlenség ideje? Valószínűleg az egyik leismertebb vers az Apcsel 5-ben van. A hatalommal bíró főemberek azt mondják Krisztus tanítványainak, hogy "Parancsban hagytuk meg nektek - Cselekedetek 5.28-ban -, Parancsban hagytuk meg nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében. Persze Krisztus nevére gondoltak. s lám, ti betöltöttétek Jeruzsálemet tanításotokkal. és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét." Erre Péter és az apostolok azt felelték: "Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek." Itt van. Istennek kell inkább engedelmeskedned, mint az embereknek. Tudod, ez az, ami ideteszi elénk az elvet, igaz-e? Mikor nem engedelmeskedsz embereknek? Amikor azt akarják, hogy ne engedelmeskedj Istennek. Akár, ha azt mondják neked, olyat tegyél, amit Isten megtilt, hogy megtegyed, vagy azt mondják, ne tegyél valamit, amire Isten azt mondta, tedd meg. Szóval ez az, amikor engedetlenek vagyunk. Krisztus azt mondta nekik, menjetek, prédikáljatok. Menjetek el a világ végéig, minden teremtménynek mondtátok el, vigyétek el minden népnek! És ők prédikáltak és a főemberek azt mondák nekik, ne prédikáljatok. És tudjátok mit - nézzétek srások, óvatosnak kell lennetek. Hadd mondjam ezt nektek. Vegyük Dánielt. Dániel egy jó példa a polgári engedetlenségre. Milyen törvényt hozott a kormány, ami Dánielt arra késztette, hogy ne engedelmeskedjék? Harminc napig Senki más, mint Babilon királya - ki volt akkor - Dárius volt a király. Ez azután volt, hogy Babilon győzött. Dárius király. Tehát 30 napig senki mást nem lehet imádni, hanem csak Dáriust. Ezt a törvényt hozták. Dániel, mit csinált erre Dániel? Imádkozott, három alkalommal, nyitott ablaknál. Semmi nem mondta, hogy három alkalommal kell imádkozzál, nyitott ablaknál. Mintha csak erőteljesen azt mondta volna, nem fogok engedelmeskedni. És kinyitotta az ablakot, és imádkozott, hogy mindenki láthassa. Máshol az Írásban tudtok-e polgári engedetlenségről? Mi van Fáraóval? Fáraó megparacsolta, hogy - emékeztek, mi volt ez? Öljetek meg minden fiúgyermeket! Kiknek adta ezt a törvényt? A bábáknak. Engedelmeskedtek neki? Nem engedelmeskedtek. Miért? Mert Isten azt parancsolta, hogy legyenek engedetlenek. Látod, vannak esetek, amikor nem engedelmeskedsz az államnak. De figyelj ide. Amikor jöttek Dánielért, kiabált, ordítozott? Rugdosódott, óbégatott, és nagy cirkuszt csinált? Nyugodtan velük ment. Srácok, ezt mondom nektek. Láttam hitvalló keresztényeket abortuszklinikák előtt, akik erre a dologra furán reagáltak. És azt mondom neked, amikor Dániel megsértette a törvényt, Dániel nagyon szeliden szenvedte el a következményeit annak, hogy megsértette a törvényt. Az oroszlánbarlangba vetették, és Isten aztán megkímélte. Jézus Krisztus, nézd meg Őt, amikor az őrök jöttek és elvitték, a pere folyamatban volt, Pilátus fogva tartotta, megfeszítették, Krisztus olyan volt, mint a bárány a mészárszéken. Tudod, ha Isten kedvéért muszáj nekünk, ha Krisztusért muszáj megszegnünk az emberek törvényét, és jönnek értünk, hogy elvigyenek és viseljük az engedetlenségünk büntetését, úgy megyünk, mint a bárány a mészáros előtt. Ne rigdosódj, kiabálj és ordíts. Olyannak kell lennünk, mint Dániel, vagy még inkább, mint Krisztus. Srácok, azt mondom nektek, ennek a földnek a törvényei mögött Isten tekintélye van. Ha vezetsz és látod a sebességkorlátozást, ez Isten tekintélye. Állandóan ez legyen a füledben riasztójelként, hogy az Úr kedvéért. Eljuthatunk oda, hogy azt gondoljuk, ezek a törvények esztelenek, alkalmazhatatlanok. Ezek csak akadályoznak engem. Isten örömét leli abban, amikor engedelmeskedsz. Amikor betartod ezeket. Nézzétek testvéreim, ezt mondhatom nektek. Vannak helyek, ahova megyünk, India, Indonézia, voltam helyeken Kínában. Tudod mit? Van egy törvény, Isten adta, Zsidó 10-ben, valaki sejti, hogy mire utalok itt? Ne hagyjátok el az összegyülekezés helyét. Tudjátok, mennyi kormány ezen a földön, talán Törökország is, és más helyek is. Nem akarják a gyülekezeteket engedni, hallottam Iránról is. És a testvéreink ezeken a helyeken pogári engedetlenséggel élnek minden nap, különösen vasárnaponta. Van ennek ideje srácok. Hadd említsek pár dolgot itt meg. Fizesd az adódat, fizesd, még akkor is, ha az állam abortuszokat támogat ezekből az adókból. Figyelj, azt gondolod, hogy Pál amikor ezt a levelet a keresztényeknek írta, és Néró vagy bármelyik akkori császár az adókat nem a Kolosszeumra fordította? Keresztények kivégzése támogatására? Pál nem ad kivételt. Fizesd az adódat. Nem akarjuk, hogy úgy érezzük, mintha nos amikor én elszámoltatható vagyok, akkor bűnös vagyok, az a vér az én fejemen lesz. Az Írás nem ezt mondja. Fizesd az adódat, és a kormányzat felelős azért, mit tett azzal a pénzzel. Fizesd az adódat. Fizesd, és ne küzdj ellene. Mi van azzal, kell-e szavazzak? Mondtam már párszor, én nem leszek senki lelkiismerete ebben. Elmondom az én személyes meggyőződésem ebben. Ézsaiás 58.6. mondja: Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: ismeritek ezt a részt. Nyisd meg a gonoszságnak bilincseit. Oldd meg az igának köteleit. És szabadon bocsásd az elnyomottakat, és tépjetek szét minden igát. Srácok, ha mi elnyomás alá kerülnénk, nem tudom, van-e valaki elnyomottabb ebben az országban, mint a meg nem született gyermekek. Úgy értem, az átlagosan 1.2 millió meg nem született, legyilkolt gyermek, minden évben. Ha a szavazatommal olyan politikusra szavazhatok, aki az abortusz ellen van, megtenném. De amikor - mint ebben az évben is - azt hiszem ez volt az első év az USA-ban - mindkettő az elnökjelöltek közül az abortuszt támogatja. Amikor erről van szó, akkor nem kötelességem szavazni, kicsit sem. Ez az én személyes meggyőződésem. Mi van ezzel, az USA-val? A Függetlenségi Nyilatkozat? Tudod hogyan alakult ez az ország? Egy forradalmi alapon. Ezt gondolom erről, srácok. Amit épp most néztünk meg Róma 13-ban. Vesd magad alá. Fizesd az adóidat. Hadd kérdezzek valamit. Mondd el nekem, hogy ennek az országnak, az USA-nak az alapjai úgy hangzanak-e, mint amik egybecsengenek Róma 13-al, vagy tulajdonképpen teljesen szembenállnak a Róma 13-ban megfogalmazott szellemiséggel? Mi van ezzel? Emlékeztek a bostoni teadélutánra? Miért csinálták? Adók. Adóztatás. Adóztatás, képviselet nélkül. Na most Pál adott egy kicsi kis kivételt itt, hogy fizess adót, kivéve ha nem vagy megfelelően képviselve. Ezt mondja Pál? Akkor kell fizesd az adóidat, haképviselik az érdekeid? Azt mondja, fizesd az adót. Nem mondja, hogy szórd a király teáját a tengerbe a bostoni kikötőben és lázadj fel. Annyit mond, hogy fizesd az adóidat. Na és ezzel mi van? Mi van a Függetlenségi Nyilatkozattal? Olvastátok? Ismeritek a szövegét? Na figyelj ide. Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett. Az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását. Tudod mit, ez nem kereszténység. Ez az emberközpontú deizmusa olyan embereknek, mint Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, akik azt mondják, hogy a kormányzatot az emberek létesítették, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ez pontosan az, amit Róma 13 nem mond! Az azt mondja, minden kormányzat Isten által van létrehozva! És a hatalma az Istentől ered! Nem pedig a kormányzott emberektől származik a hatalom! És azt sem mondja, hogy amikor a kormányzat nem pont azt teszi, ami engem boldoggá tesz, akkor elzavarhatom őket. Ellenkezőleg, vesd alá magad! És a római császároktól beszél Pál! Akiknek eredetileg a levél íródott, rómaiak voltak! Testvéreim! Miért mondom ezt? Mert egy csomó hitvalló keresztény járkál körbe és azt hiszi, hogy ez az ország keresztény alapokon épült fel. Hadd mondjak valamit! Ne helyezd a reménységed az USA-ba! Ne helyezd a reményed elnökökbe, királyokba és feltételezett Messiásokba meg Obamákba! Ne vesd beléjük a reményed! Jézus Krisztus jött és azt mondta az Én királyságom nem evilágból való! Nem itt van! Ha itt lenne, akkor az én tanítványaim kardot vennének és harcolnának. De nem itt van! Testvéreim, mi vándorok vagyunk, az otthonunk ott fent van! Mi csak átutazunk, mi utazók vagyunk. És annyi embernek van az az elképzelése, hogy ha csak eljuthatnánk arra a szintre, hogy az alkotmány szerint élhetnénk! Testvérem, Pál apostol nem azt mondta, hogy addig engedelmeskedj a kormányzatnak, amíg betartja az alkotmányt. Ha a kormány azt mondaná, megszüntetjük az alkotmányt, összegyűrjük, elégetjük, kidobjuk, te még mindig köteles vagy alávetni magad ennek a kormánynak. Miért? Mert Isten hozta létre! Nem azt mondom, hogy ne használjunk és nem használhatunk bármilyen jogos és igaz eszközt arra, hogy megpróbáljunk védekezni, megvan a jogod szavazni. De akárhogy is végezzük, alá kell vessük magunkat. Nem panaszkodni, nem köveket dobálni. Nem gúnyolódni az elnökön. Tiszteljük őt, Isten kedvéért tiszteljük őt. Nem beszélünk gonoszul a méltóságokról. Még az angyalok sem teszik ezt. Srácok, alávetettségben kell lennünk. Nem ehhez a világhoz tartozunk. Ezt mondja az Írás. Nem e vilából vagyunk. Jézus Krisztus nem e világból volt, és mi sem innen vagyunk. És bár úgy imádkozott, Atyám nem kérem, hogy kivedd őket a világból, tehát egy ideig ebben a világban vannak, de mégsem a világból valók. És nem szeretjük a világot. És nem bízunk ebben a világban! Az Ő királysága egy olyan királyság, ami nem evilágból való! És srácok, most mondd meg nekem, ha elérnénk azt, hogy az ország ragaszkodjon az Alkotmányához, ha megkapnánk a lehetőséget, hogy törvénybe iktassuk az erkölcsöt az egész országban, mi jó lenne ebből? Nem tudod az üdvösséget törvénybe iktatni! Nem tudod törvénnyé tenni az újjászületést! Az Ő királysága kívül van ezen a világon! És ez az a királyság, amihez mi tartozunk! Egy királyság, ami eljövendő! E világ királyságai a mi Istenünk és Krisztus királyságai lesznek. És mi a győztessel megyünk hódítani. És a szellemi ajándékaink által tesszük ezt. Nem földi fegyverekkel. Nem karddal, nem erkölcsök törvénybe iktatásával! Nem elsősorban szavazással, nem ilyesféle dolgokkal. Ima által, böjt által, az evangélium hirdetésével tesszük! Igazsággal, becsületességgel tesszük! Isten Igéjével tesszük, ezek a mi fegyvereink. Testvéreim, amíg itt vagyunk. Alávetjük magunkat. Bárcsak a világ ránk nézne, és látná. Hallottam, ahogy John MacArthur mondta egyszer, tudod, hajlamosak vagyunk megsértődni, van ez a jobboldali beállítódásunk, és jól felhúzzuk magunkat amikor az emberek nincsenek oda azért az erkölcsért, amiért mi, és látjuk a "keresztényeket", ahogy nyomják az embereket efelé a konzervatív, jobboldali nézetrendszer felé! Figyelj! Ha olyan embereket hallgatsz, mint Rush Limbaugh vagy az ő klónjait, hagyd ezt abba! Ez nem táplálja a keresztény mentalitást! Egyáltalán! Ezek az emberek ugyanannyira istentelenek, ugyanannyira istentelenek! Testvéreim, mi Krisztus követői vagyunk. Járnunk úgy, ahogyan Ő járt. Még ha Néró jön értünk, hogy megégessen minket, menjünk, mint bárány a mészárszékre. Mutassuk meg. Krisztus nem mondta, hog arról ismerik meg a tanítványaimat, hogy radikálisan jobboldali politikai nézeteket vallanak. Vagy hogy arról, hogy a kormányzatot majd megpróbálják az alkotmányosság betartására késztetni. Hogy majd erről ismerik meg a tanítványaimat. Srácok, arról ismerik meg Jézus tanítványait, hogy olyanok, mint Jézus. Azt mondta, onnan ismerik meg a tanítványait, ha szeretik egymást. Testvéreim, mi kiállunk ezért az igazságért, bár ez az életünkbe kerül. És lehetséges, és vannak országok, ahol abba kerül. És amikor ez eljön, Isten segítsen meg, én viselem a következményét, és ha börtönbe kell menjünk, és azt hiszem, ez el fog jönni még a mi életünkben. Lesznek törvények. Dolgok ellen, amikért ez alapján az Ige alapján ki kell állnunk. Sokba fog ez párunknak kerülni. De amikor fizetnünk kell, testvérek, hadd mondjam el, és ezzel be is fejezem, Jézus azt mondta Pilátusnak, az én királyságom nem evilágból való. Nem evilágban van, ha innen lenne, az embereim fognák a kardot. Tudod mit, Krisztus királyságában nem veszik elő a kardot, Krisztus győzött szenvedéssel. Ez az, ahogy ez a királyság eljön. Nem kard, hanem szenvedés által. Áldozathozatl által, szeretet által. Isten segítsen minket meg. És azt is mondom. Tiszteld a rendőröket, még akkor is, ha érted jönnek. Az a dolguk, hogy betartassák a törvényeket. És még ha a jogszabályok nem biblikusak, Még ha szükségképpen muszáj, hogy polgári engedetlenségben legyünk, ne állj ellen a rendőröknek, legyél olyan, mint Krisztus. Ne izélj a rendőrrel, ő csak a dolgát végzi. Láttam korábban, emberek tüntettek, és a rendőr jött és ellenálltak, a rendőr a dolgát végzi. Olyannak kell legyünk, mint Krisztus. Amikor meg kell fizetni az árat, és jönnek azért az árért, amit fizetnünk kell, legyünk olyanok, mint Dániel, mint Sidrák, Misák és Abednego. Mint Jézus Krisztus, Pál vagy Péter voltak. Menjünk, csöndesen, szeressük az ellenségeinket. Igaz? Ez az, ami Róma 12-ben mondatott volt nekünk. Testvéreim, vessük alá magunkat. A kormányunknak, mert Isten helyezte őket ide. De Isten segítsen meg minket! Ámen.