Sort: Date | Title | Views Sort Ascending

Teremsz-e gyümölcsöt?

1:06:01

Teremsz-e gyümölcsöt?

Minden próba, minden nehézség oka, minden rossz széljárás az életedben azért van, hogy rámutasson a tehetetlenségedre, a gyengeségedre, hogy visszaűzzön Istenhez.

Engedelmeskedjék-e a keresztény a kormánynak

1:03:29

Engedelmeskedjék-e a keresztény a kormánynak

Mindenki vesse alá magát a felettes hatóságoknak! Nincs ugyanis hatalom, csak Istentől; amelyek pedig vannak, azokat Isten rendelte. Aki tehát ellene szegül...

Isten világossága leleplezi a hamis atyafit

51:43

Isten világossága leleplezi a hamis atyafit

A te kereszténységed annak az Istennek a visszatükröződése, aki a világosság, akiben egyáltalán nincsen sötétség? Az alapvető különbség...

Vizsgáld meg Önmagad!

1:13:14

Vizsgáld meg Önmagad!

Vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy lássátok, valóban a hitben vagytok-e. Pál azt mondja a 2 Korinthus 13:5-ben: "Önmagatokat tegyétek próbára...

Kinek mondod Jézust?

55:31

Kinek mondod Jézust?

Jézus egy történelmi személy, aki hatalmas állításokat mondott magáról - mindannyian válaszolnunk kell erre a kérdésre: Kinek mondod Jézust?

Ne térj el az Evangéliumtól!

47:56

Ne térj el az Evangéliumtól!

Számunkra a hangsúly Jézus Krisztus evangéliumán kell, hogy legyen, mert csak ez egyedül fog igaz lelkiséget teremni. Egész álló nap hangsúlyozhatunk külsőségeket...

A mi Urunk imaélete

55:14

A mi Urunk imaélete

Jézus életében az imának kellett a legfigyelemreméltóbb dolognak lennie, mert a tanítványok kérték meg Őt...

A Nagy Misszióparancs – A Lehetetlen – Lethetséges feladat

56:35

A Nagy Misszióparancs – A Lehetetlen – Lethetséges feladat

Ezékiel 37: 1. versszaktól: "Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt.

Ti vagytok a föld sói és a világ világossága

53:45

Ti vagytok a föld sói és a világ világossága

Ha a keresztények krisztusiak lesznek, és ha a gyülekezetek jobban sugározzák Krisztus életét, nem csupán látni fogják őket...

Nők és férfiak a Biblia tükrében

1:05:45

Nők és férfiak a Biblia tükrében

Titus 2. fejezet: 2-5. versszak: "Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek;...

Jézus vére megtisztít minket minden bűntől

1:09:07

Jézus vére megtisztít minket minden bűntől

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. – 1 János 1:7

Az imádkozás fontossága

59:13

Az imádkozás fontossága

A rendszeres imádkozás fontosságát ismerhetjük meg Paul Washer mostani prédikációjában, valamint, hogy a Vele való küzdelem által...

Sokkoló üzenet

59:21

Sokkoló üzenet

Paul Washer prédikációja. A felvétel egy 2002-es ifjúsági konferencián készült, az üzenet már akkor megosztotta a hallgatóságot, de évek múlva terjedt el és mára már milliók hallották.

Énekek éneke (Imádság, mint közösség)

59:17

Énekek éneke (Imádság, mint közösség)

Fontos és időszerű üzenet a keresztények számára, hogy legyenek közösségben Krisztussal és így tapasztalják meg a szeretetét.

Nem a hit számít, csak egyedül Krisztus

25:27

Nem a hit számít, csak egyedül Krisztus

A Jakab 2:19 azt mondja "az ördögök is hisznek" és oly gyakran a hitvalló keresztények is hitükkel dicsekszenek, és saját hitük erejétől remélik üdvösségüket - nem pedig Krisztustól! Soha ne legyen így! Krisztus és az Ő kereszthalála a mi egyedüli reménységünk!

A Szentlélek felhatalmazásával

5:29

A Szentlélek felhatalmazásával

Isten Igéjének ismerete nem elég a sötétség uralma ellen való küzdelemhez. Szükséges, hogy betöltsön és felhatalmazzon minket a Szentlélek is.