Mi az Evangélium?

Az evangélium a jó hír arról, hogy hogyan állhat helyre az ember Isten előtt. De pont itt szembesülünk az ember üdvözülésében elképzelhető legnagyobb akadállyal is: hogyan képes egy tökéletesen igazságos Bíró felmenteni (igaznak nyilvánítani) egy teljesen bűnös és elítélt bűnözőt? Hogyan képes bármelyik emberi lény elkerülni a pokol kárhozatát? Isten maga mondja, hogy „aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat: mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr.”1 Egyetlen válasz van: az ember csak az Úr Jézus Krisztus élete és halála által állhat helyre Isten előtt. „Bűneinket maga vitte fel testében a keresztfára.”2 „Azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.”3 Csak Krisztus állíthat helyre minket Isten előtt.4

[ssba]

Még mindig hordod a bűn és bűnösség terhét? Még mindig Isten haragja alatt vagy? „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” Létezik egy „forrás, ami lemossa a vétket és szennyet.” „Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” Bármily nagyok is legyenek a bűneid, Krisztus vérének végtelen értékéhez képest az semmiség! Jöjj Hozzá! Ő hív és parancsolja, hogy jöjj; nem kell félned attól, hogy elbizakodottság lenne Hozzá jönni: „Aki pedig szomjas, jöjjön; aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” Jöjj Hozzá! Vedd az élet vizét! Vesd Őrá a bűneidet, és bízz Őbenne mint aki elhordozza azokat. „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz.”