Isten világossága leleplezi a hamis atyafit

Kategória: Teljes Prédikációk

A te kereszténységed annak az Istennek a visszatükröződése, aki a világosság, akiben egyáltalán nincsen sötétség? Az alapvető különbség a valódi keresztény és a hamis atyafi között az, hogy az igazi keresztény az, aki visszatükrözi Isten jellemét.

Transcript

Lapozzunk még egyszer János első leveléhez, foglaljuk össze az eddgieket. János első levele, az első fejezetet egészében szeretném elolvasni, tíz vers. Ami kezdettől volt, János első levele 1.1. amit, János itt úgy beszél Krisztusól, hogy "ami". de nemcsak "ami", hanem ami a kezdettől fogva volt. Amit hallottunk. Ez, ami a kezdettől fogva volt. Ez valami olyasmi, ami hallható. Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk tapintott. János a saját kezével. Az életnek Igéjéről. Az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet. Krisztust az élet Igéjének nevezi. Az élet. Az örök élet. Amely az Atyánál volt . Na most, megint nem azt mondja, "Ő" volt az Atyánál, hanem "amely" az Atyánál volt. Tehát ezen a módon beszél Róla. "Ami" kezdettől fogva volt. "Amely" az Atyával volt. Amely megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, és hirdetjük nektek. Hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. S azért írjuk ezeket nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele és sötétségben járunk, hazudunk, és nem cselekszünk igazságot. Ha azonban világosságban járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs bennünk. Visszanézve az első verset ezt olvassuk. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk. Valami, amit itt ki akar hangsúlyozni, az az, hogy mi hallottuk Őt. Képzelt el, most megállsz. János. Mondd meg nekünk, mit hallottál? És ők sokat hallottak. János, mi az, ami leginkább kiemelkedő szerinted azok közül, amit Jézus mondott? Úgy értem, gondold végig. János, te együtt járkáltál, és beszélgettél Istennel. Mi az, amit tudnunk kell? És ő az ötödik versben azt mondja. Ez az, ami kijön a könyv tanulmányozása során. Ez az, amit János mond nekünk. Vele jártam, az örök élettel jártam, a testet öltött Istennel jártam. Ez az, amit tudnotok kell. Ez az az üzenet, amit Tőle hallottunk és nektek hirdetünk. Ez az az üzenet, amit Jézus Krisztustól hallott. És mi is ez? Isten világosság. És nincsen benne egyáltalán sötétség. Van egy kép az elmémben. El tudjátok képzelni? A tanítványok, egy tűz mellett ülnek, körben, éjjel. És ott van Jézus, el tudod képzelni az arcát, és tudom, ezt csak kitalálom... De így előttem van ez a kép, a tűz fellobbanó fénye Jézuson. És a szemére gondolok. Emlékezz, amikor Péterre nézett. Miután Péter megtagadta Őt. Lukács mondja ezt nekünk. Egy tekintet, amelyik áthatol rajtad, belelát az emberbe, és mégis gyengéd. És ott van, és a tűz fénye felvillan az arcán. És az apostolok, a tanítványok a tűz körül vannak, és Jézus tanítja őket. És azt mondja nekik, az én Atyám világosság. Ez az a kép, ami nekem erről eszembe jut. Na most persze tudom, hogy ez így nem történt meg. De azt tudjuk, hogy volt ilyen alkalom, amikor Jézus tanította őket. Arról, hogy Isten világosság. Tudjuk, Jézus tanította ezt a követőinek. Isten természetéről, hogy világosság. Mert János ezt mondja itt nekünk. Ez valóban megtörtént, János azt mondja, ez megtörtént. És mégis, tudod mi az, ami igazán érdekes nekem? Vedd János evangéliumát, és kutass benne. Tudod mi János evangéliuma. Azok a dolgok vannak benne, amikről János azt gondolta, a legfontosabbak mindazok közül, amiket a világ Jézusr dolgaiból be tud fogadni. Ezek a dolgok János evangéliumából kihangsúlyozva azok a tanítások, cselekedetek, amiket tett Krisztus, azért, hogy mi elhiggyük, hogy Jézus a Krisztus, Isten Fia. És végigmehetsz az elejétől a végéig. És tudod mit? Sehol nem találod azt, amikor Jézus arról tanított, hogy Isten világosság. És egyik evangéliumban sem találod ezt. Nem érdekes ez? Úgy értem, van egy dolog, ami nagyon fontos. Amit Krisztus tanított, és mégis, az egész evangéliumban .... Semmi erről. Az egyetlen dolog amit tudunk, hogy Jézus tanította azt, hogy Isten világosság, az itt van. -ben. Innen tudjuk, hogy tanított erről. Máshonnan nem tudjuk. És fel kell tennünk ezt a kérdést. Miért olyan fontos ez? Hadd mondjak nektek valamit. János ezt nemcsak úgy szeszélyből írta, hogy Isten világosság. Nem csak úgy véletlenül van itt. Nem csak úgy mellékesen, könnyedén odavetette. Nézd, meg kell, hogy értsd, 1. János 1. fejezete , valójában az egész János első levele, most az első fejezetben vagyunk, ez az első fejezet ez ilyen érvelő. Tudod mit jelent ez a szó? Van egy vita, és János érvel valami mellett. János erőteljes támadásban van. Erősen érvel azok ellen, akik bejöttek a gyülekezetbe, hamis tanítással és sötét életstílussal. Azért mondom, van itt valami, amit szeretne, ha látnánk, hogy arról érvel itt, mi is az igazi kereszténység. Ezért vitatkozik itt. És tudod mi az igazi kereszténység? János azt mondja: azért mondom ezt nektek Isten természetéről, hogy elmondjam, mi a kereszténység. A valódi kereszténység. Nem emberekről, akik jönnek és a szájukkal azt mondják, keresztények. Hanem az igazi kereszténység az Isten természetén alapszik. Ez az, ahogyan itt érvel. Azt mondja, hogy vannak olyan erkölcsi dolgok, amik benned és bennem vannak, amik Isten természetéből támadnak bennünk. És mondom neked, János tisztán különbséget tesz ezekben a versekben. Tisztán különválaszt. Nem a keresztényeket a muszlimoktól. Hanem elkülöníti azokat az embereket, akik itt épp most ülnek ugyanebben a gyülekezetben. Azok, akik valódi keresztények, és azok, akik azt állítják magukról, de nem azok. Ez történik itt. Képes arra, hogy különbséget tegyen köztük. Hogyan? Nem úgy, hogy a valódit és a hamist összeülteti, hanem tudod hova megy először? Istenhez. Azt mondja: nézz Istenre, és akkor meg tudod mondani, valódiak-e vagy sem. Ez az, ami itt történik. Ezért van, hogy az, hogy "Isten világosság", annyira fontos. Nézd, hogyan is forgatja a gondolatokat ezekben a versekben. A 6. vers: Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk - itt van egy fickó, aki hamis. Azt mondja, közössége van Istennel, de sötétségben jár, az hazudik, aki nem cselekszi az igazságot. És rögtön az igazról beszél: Ha azonban világosságban járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És visszamegy a hamishoz: Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk igazság. Megint a valódi: ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson. Megint a hamishoz: Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs bennünk. Látod, oda-vissza. Mint egy szendvics. Ezek a versek így különítenek el: hamis, igaz, hamis, igaz, hamis. Oda-vissza. És figyeld meg ezt. Gondolkozz velem. János első levele első fejezete nem tanít semmit arról, hogyan lehet a sötétségből a világosságra jutni. Figyeld meg, János ezt nem teszi. Nem hívja a sötétségben lévőket a világosságra. Érvel valami mellett. Egy dolog mellett érvel. Egy dologra összpontosít, az alapvető megkülönböztetésre a valódi és a hamis keresztény között. Nincsen itt hitre hívás. Nincsen az evangéliumnak a bemutatása az elveszettek felé. Nincs jelen az, hogy a hamis atyafiaknak, hamis megvallóknak azt mondaná, hé gyere a világosságra. Hanem csak egyszerűen azt mondja, itt van. Nézd meg Isten természetét, és itt az alapvető különbség a valódi és a hamis között. Ez az, ami itt történik. Azt hiszem, mind látjuk ezt. És megteszi. De úgy teszi, hogy Istennel kezdi. Isten világosság. Atyafiak, azt hiszem most meg kell álnunk egy kicsit, és magunkba szívni ezt. Tehát Istennel kezded. Istennel kezded, hogy tudd, hogy a dolgok hogyan is vannak. Látod, ez az a dolog, ahogyan gondolkozik. Észrevetted ezt? Gondolkoztál már ezen? Hogy Isten jelleme az alapja mindennek. Gondold végig, mit is mondtam most itt. Hogyan neveled például a gyerekeid? Most épp idenéztem oldalra, és láttam egy gyerekes családot. Az a mód, ahogyan a gyerekeid neveled, annak az alapja, hogy kicsoda Isten. Amit a keresztények tesznek, mindennek az alapja, hogy kicsoda Isten. Milyennek kell lennie a gyülekezetnek, az mind ahhoz kapcsolódik, hogy kicsoda Isten. Minden. Testvéreim. Ez a világ a mi Atyánk világa. MInden ebben a teremtésben oda csatol vissza, hogy kicsoda Isten. Miért úgy vannak a dolgok, ahogyan vannak? Minden, szó szerint minden. Isten jelleme az alapja abszolút mindennek. MIért akarja Isten, hogy a fiatalok tisztán őrízzék meg magukat? Hogy Őt tükrözzék vissza. Miért akarja, hogy a tolvaj ne lopjon többé, hanem a kezét munkára használja? Hogy legyen valamije, amit megoszthat. Mert Isten is bőkezű. Isten az nem egy olyan, aki elvesz. Ezek mind visszatükröződések. Tudod, amikor törvényeket kaptunk Istentől, akkor észreveszed, Isten nem csak úgy véletlenül kitalált parancsolatokat, és ezeket az embereket ide teremtettem erre a földre, adjak nekik szabályokat. Nézzük csak... Hát akkor legyen ez, meg az, csinéld ezt, ne csináld azt, mert szabályozni kell téged! Nem, ezeknek a dolgoknak a forrása mind-mind Isten jelleme. Ahogy ezen gondolkodtam, az jutott eszembe, Jézus első csodája az volt, hogy a vizet borrá változtatta, egy esküvőn. Miért? Miért pont ezt? Mert Isten ezzel azt mondja: ez vagyok Én. És minden ide megy vissza. Testvéreim, minden a teremtésben, minden a megváltásban, minden. Minden az életben, minden a halálban, minden a mennyről, minden a pokolról, minden. Minden visszamegy oda, hogy kicsoda Isten. A válasz, az Istenben gyökerezik. Minden a jóról és a gonoszról. Amikor János azt mondja nekünk 1. János 1-ben, hogy Isten világosság, és nincs benne sötétség. Elmondja, és aztán továbbmegy, hogy megmutassa, hogy hogyan tesz minket ez képessé arra, hogy a valódi keresztényeket megkülönbztessük a hamis atyafiaktól. Ez csak egy másik példa, amit a Biblia megmutat nekünk. Istennel kezdj mindent. Ez életbevágóan fontos, hogy mindent ezen a módon értelmezzünk. Testvér, ha éppen mikor kinézel ma este az ablakon egy gyönyörű naplementét látsz, akkor ez Istenhez vezet vissza. Ha gyönyörű virágot látsz, vagy ha éppen valami mocskot látsz. A felhőkre nézel, a teremtésre, és mindezekre gondolsz, akor ezek kijelentik. Az Írás azt mondja, hogy ezek kijelentik, napról napra erről beszélnek. Mit mondanak? Valamit Istenről modnanak! Minden. Istennel kell kezdenünk. MIndennel kapcsolatban az kell legyen a kiindulópontunk, hogy kicsoda Ő. És tudod mit? Önmagunk vesztét okozzuk, amikor magunkkal kezdjük. És a természeti embernek erre van hajlama, hogy magával kezdi. -ben János azt mondja, hogy el kell felejtsük önmagunkat! A saját véleményünket arról, mi is a kereszténység. Hanem a szemeinket Istenre kell emeljük. Ez fogja rendbetenni a dolgokat. Itt elbánik azokkal az érzéseinkkel, mi milyennek szeretnénk, ha lenne a kereszténység. Mi tetszik vagy nem, mi kényelmes nekünk. Isten világosság, nincs benne sötétség. Az embert csak a háttérbe löki. És azt mondja: ez a kiindulópont. Ez a kritikus pont. Minden Istennel kezdődik.Isten van a középpontban. Nézd. Erre támaszkodhatsz. Az emberek téves elképzelései, a téves elképzeléseik a kereszténységről mind arra vezethetők vissza, hogy a megközelítésük az, hogy az embert helyezik a középpontba. Minden tévedés. Nézd. Testvéreim. Amikor az emberrel kezded, az ember az nagy, és Isten kicsi. Amikor a természeti ember elmebeli beállítódásával kezded, akkor ez nem meglepő. Mindenki ezt akarja. Olyan kereszténységet, ami megengedi a sötétséget. Ez nem kell, hogy meglepjen minket. Persze, hogy a természeti ember olyan kereszténységet akar, ahol Isten mosolyog rá, akármit is csinál. Amikor elveszett voltam én is ilyen Istent akartam. Azt gondoltam, Isten mosolyog rám és sosem küld a pokolba, nem számít mit csinálok. Nem meglepő, hogy az emberk ilyen Istent és kereszténységet akarnak. Persze, hogy a természeti ember olyan kereszténységet akar, amelyik a mennybe engedi, úgy, hogy a kedvenc bűneit is megtarthatja. Nem kéne meglepődnünk. Persze, hogy nem egy veszélyes Istent akar, hanem egyet az egészség, gazdagság és bővölködés ígéretével. Nem kéne meglepődnünk, mindenütt ezt látjuk. De bárhogy is legyen, János itt azt mondja, amikor azt nézzük, ki a valódi és ki nem Isten királyságában, akkor azok, akik valóban Istennel járnak, akiknek valódi közössége van Istennel, felismerhetőek valamiről. Hogy akik ők, az mindig összhangban van azzal, hogy kicsoda Isten. Ez mindig igaz. Menjünk vissza a szövegünkhöz. Közel sem szándékozom ennek a végére jutni ma. Szeretném, ha látnátok Istennel kapcsolatban ezt a valóságot. Kicsoda Isten? Hogy előírja azt, hogy milyennek kell lennie egy kereszténynek? Figyeled mit mondtam? Kicsoda Isten? Előírja. Kinyilvánítja. Szabályokat ír elő. Parancsolja. Hogy milyennek kell lennie egy kereszténynek. A keresztényeknek egy bizonyos fajtának kell lennie. Amiatt, aki Isten. És Isten világosság és Benne nincsen sötétség. Nézd a szöveget. Az 5. vers. Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele és sötétségben járunk, hazudunk. Vegyél észre valamit. Vagy van Vele kapcsolatod, vagy mondod, hogy van, de nincs. Ez a két eset amiről beszél itt. Ahogy már mondtam, nem muszlimokkal foglalkozik itt. Hanem hitvalló keresztényekkel foglalkozik. Akik igazán azok, és hitvalló keresztényekkel, akik álkeresztények. Csak két csoporttal. Ha azt mondjuk, közösségünk van vele, de sötétségben járunk, hazudunk, nem igazságot cselekszünk. Itt a hamis atyafi. De ha világosságban járunk - és ez a valódi. Mert ahogyan Ő a világosságban van, közösségünk van egymással. Tehát akik mondják de nincs kapcsolatuk és azok akiknek valóban van közösségük. És Jézus vére megtisztít minden bűntől. Ne ess tévedésbe! Csak két kategória van itt. Akiknek közössége van Istennel, Világosságban és igazságban járnak, egymással közösségük van, Jézus vére megtisztítja őket. És egy másik csoport van itt. Amelyik pont az ellenkezője. Azt mondják közösségük van, de sötétségben járnak, azaz nincs közösségük. Hazudnak és nem járnak igazságban és nincs közösségük a világosságban járókkal. És Krisztus vére nem tisztítja meg őket a bűntől. Emlékezz, emlékezz, gyere vissza ehhez. János az alapvető különbségre összpontosít a valódi keresztények és a hamis atyafiak között. És ezt hangúlyozza. Az az, hogy a valódi keresztény az mindig kapcsolódik ahhoz, hogy kicsoda Isten. Na gondolkozz ezen. János azt mondja, hogy Isten jelleme Isten jelleme, lehetetlené teszi, hogy egy valódi keresztény... Austinban két héttel ezelőtt a vasárnapi iskolában a "testi keresztény" eretnek tanítás volt a téma. Nézd. A valódi keresztény lehet testi. Valódi keresztény lehet testi. Honnan tudjuk? . valódi keresztényeket nevez testinek. És tudjuk, hogy a nagytöbbségük valódi volt, onnan, hogy 2. Korinthusban látjuk azt, hogy bűnbánóak voltak és helyreálltak. Na ez az, amit a valódi keresztény tesz. Az, aki bűnbe esik és feddést kap. De az az elgondolás, hogy valaki állandóan életvitelszerűen testiségben él. Isten természete ezt tiltja. Miért? Tudod, mit mond az Írás? Ha Istentől születtél, akkor Isten elkezdte benned. Isten a magját elhelyezte benned, a Szelleme benned van. A világosság Istene az, akitől születtél. Ha keresztény vagy, akkor a világosság Istenétől születtél. Pál azt mondja, a világosság gyermekei lettünk. Látod? Világosság. Ez az, ami leírja Istent. És ha te keresztény vagy, az azt jelenti, hogy ez a világosság hozott létre téged. Tehát, ha azt állítod, hogy valamilyenféle keresztény vagy, aki most épp a sötétségben él, ez nem működik. Isten egész természetével. Tudod, amikor Isten valakit kihoz az Ő világosságára, gondolj Mózesre. Mózes világított. Ragyogott az arca. Ez ugyanaz a dolog. Tudod, mikor Mózes lejött a hegyről és az arca nem ragyogott volna, akkor ha azt mondta, hogy Isten jelenlétében volt, akkor mondhattad volna, hogy ragyognia kellene, hát nem ragyog, úgyhogy ez mutat valamit. Mint ahogy az a tény, hogy ragyogott az arca is megmutatott valamit. Ugyanez az igazság az, amiről beszél -ban, igaz? Az az igazság, ha erre a világosságra jutok, akkor és közel húzódom az Isten Igéjéhez, akkor ebből a fényből befogadok, dicsőségről dicsőségre. Elváltozom az Ő képére. Fgyelj, testvérem! A Holdnak muszáj, hogy ragyogjon. Tudom, van amikor olyan szögben van. Pl. amikor újhold van, akkor nem látod a ragyogását. De attól még ragyog, csak a másik oldalon. Testvérek, a Hold muszáj, hgy világítson. Mindaddig, míg a Nap létezik. Ugyanez a dolog igaz a keresztényekről. Muszáj, hogy világíts. A keresztényeknek muszáj, hogy világítsanak. A világosság Istene miatt. Teljesen megértem, amikor emberek ezzel küzdeni akarnak. Értem, és te is érted. MIért van, hogy az emberek harcolni akarnak ez ellen, és érvelnek és vitatkoznak ez ellen. A bibliai meghatározása ellen a kereszténységnek. Nézd, itt a világ körülöttünk, ami vitatkozik és érvel, hajthatatlanul. Érvel az istentelen kereszténység mellett. Meg tudjuk érteni, miért teszik. A legtöbb ember érvelni akar egy istentelen kereszténység mellett, miért is? Pontosan azért, mert az ő kereszténységük ilyen. Ilyen. Azon a napon sokan fogják mondani, mit fognak mondani? Uram, Uram. És Ő mit mond? Távozzatok tőlem. Ti, akik a - minek a munkásai? Törvénytelenség. Törvény nélküli kereszténység. Az ítélet napján a törvény nélküli kereszténység masszívan el lesz terjedve. A törvény nélküli kereszténység az nem valódi. Ez a közönséges tömeg. Ezek azok az emberek, akik együtt mennek,és ha valaki komolyan veszi a szentséget... Mit mond erre ez a csoport? Törvénykezés! Mellesleg igen. Ez a csoport képviselteti magát itt is. Nemcsak odakint. Emlékezz, ez a valódi és a hamis keresztényekről szól. Itt és most ez a keverék van, mindkettőből van itt. Figyelj! Ha azok, akik a szentségben kiemelkedők a gyülekezetben idegesítenek téged, na az rossz. Ez a megszokott tömeg. Üdvösség önmagam átadásával. És ezt olyan gúnnyal mondják. Nem szeretik ezt. Micsoda?! Jócselekedetek?? Cselekedeteket teszel hozzá a kegyelemhez! Nem. A kegyelem cselekedeteket terem. De nézd, ők harcolni akarnak, és érvelni. Ismerjük ezt a csapatot. Ezek felől a dolgok felől panaszkodnak. A kereszténységgel szemben az az elvárás, hogy világosság legyen. Igaz. És jó. És tisztaság és szentség. Ők ezt nem szeretik. Cselekedetek általi üdvösség! Nézd, mindenféle emberek, testvéreim! Ez az a becsapás, ami a kezdeteknél is ott volt. Meglehet neked a tiltott gyümölcs. És minden rendben lesz. Megszerezheted a tiltott gyümölcsöt. És nem halsz meg. Ez volt a kezdeti becsapás, és ma is ugyanez a becsapás. Mindenütt ott van. Testvér. Hétköznapi dolog. Emberek úgy élnek, hogy szerelmesek a világba. És azt akarják gondolni, hogy a mennyhez tartoznak, közösségük van Istennel és ismerik Istent. Az Írás azt mondja, hogy uh- uh. Hazudsz. Ez nem igaz. Ugyanígy bálványokat imádnak az emberek. Ők nem akarják igazán a Mennyek Istenét. Az az igaz, hogy nem akarják Isten poklát. Se semmi mást. Felismerik, hogy csak ez a két lehetőség van. Menny vagy pokol. És nem akarják a poklot, úgyhogy a mennyet veszik. De nézd, a menny, amelyiről azt mondják, hogy oda tartanak, az a tiszta szentség helye. A tisztaság, az igazságosság helye. Egy olyan hely, ahol az a birodalom, amit itt elutasítanak, amit itt igazán nem akarnak, de félnek a pokol hangjától. A mennybe akarnak menni, de eközben Egyiptom minden kincsét akarják imádni. Meg a bűn minden gyönyörét akarják. És tudod mit? Tudod... A megigazulás tana. Azt kiforgatják. A saját romlásukra. Ó. Igen. Ez a sokaság. És azt mondom, ők... Azaz harmadik személyben. De közületek... Nem tudom, hányan, de tudom, hogy vannak köztetek, ahogy már mondtam, mindkét csoportból vannak itt. Mindkét csapatból, itt és most. Ezek az emberek szeretik megtalálni a szentek bűneit. Szeretnek Péter bukásáról beszélni. Meg Dávid bukásáról. Sámson bukásáról. És szeretnek igazi keresztényeket bukásban találni, itt is. Az igaz ember bizony elbukik hétszer, és ezek az emberek, ez a csoport ezt szereti. Tudod miért? Mert ezek a bukások, amik Isten igazi embereinek az életében vannak, ezek a kivételek, és nem a szabály. Az emberek, akik ebbe a csoportba tartoznak, azért ragadják ezt meg, mert igazolni akarják a saját életüket, ami állandó sötétség. Ez történik. És tudod mit? Ezzel a fajta kereszténységgel, amit ők akarnak, az ördög hazugságának a palimadarai lesznek. Bizonyosan nem halsz meg. Egyél a tiltott gyümölcsből, nyugodtan. És tudod Isten Igéje, nem úgy néz ki, mintha nem látta volna, hogy ez eljön. Mit gondolsz, miért ismételgeti állandóan, hogy ne hagyd magad becsapni. Úgy értem... Nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne ámítsátok magatokat. MIért mondja, hogy ne hagyd magad becsapni? Hát amiatt, mert sokan becsapottak. Tudod ezek a törvénytelenség cselekvői vallásosak. Azt gondoják, a végén minden oké lesz. Abban hisznek, hogy ez a megigazulás tana valahogyan átvonszolja őket a végén, kegyelemből vannak megváltva. De nézd. Ha ez a kegyelem nem hozott létre egy erényes életstílust, akkor ez nem Isten kegyelme. Isten nem azt tette, hogy törvényesen elmosta a bűneid büntetését, és aztán hagyott téged fetrengeni a bűnödben. Egyáltalán nem. Ne hagyd magad átverni. Efézus 5. Senki se vezessen félre benneteket üres fecsegéssel. Mi ez? Olyanok, amik azt mondják, hogy mindenféle bűnöd lehet, és minden okés lesz. Azt mondja: Értsétek már meg, mindenki aki parázna vagy tisztátalan, kapzsi, azaz bálványimádó. Csak a kapzsiság. Figyelj, a kapzsiság. Csak irányítod az életed. Az ilyeneknek nincs öröksége Krisztus és Isten országában. Ne hagyjátok magatokaz az üres szavakkal becsapni. Hiszen ilyenek miatt sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne legyetek tehát bűneik részesei. Mert valamikor sötétség voltatok. Ez érdekes. Igaz? Ne legyetek becsapva, és összehozza a világossággal és sötétséggel. Valamikor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság és igazság. Pál Galácia5-ben is mondja, ne legyetek becsapva, Isten nem csúfoltatik meg. Ha a testnek vetsz, mondod hogy érted ezt? Ha úgy élsz, hogy a testnek élsz. A testben élsz. Egy olyan életet élsz, hogy a Szellem ereje nélkül élsz. Ha így élsz, akkor a vége romlás lesz. És ez nem jó. Figyelj, amit mond, az az, hogy az istentelen kereszténység nem lehetséges. Érted ezt: Isten világosság. Vedd ezt észre. 1. János 1. . Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Figyelj! Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele, miközben sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszünk igazságot. Figyelj, amikor valaki jön, és azt a nevet használja, hogy keresztény, és az élete tele van a világ szeretetével, bűnnel, és ez nem nagy dolog nekik. És meg vannak gyökerezve, úgy értem, hogy sport, és zene és istentelen barátok, pénz és szex és mozi és érezzük jól magunkat, és mindezek fontosabbak a kegyességnél. Tudod mit nem mond János? Nem mondja, hogy tudod ezek csak ártatlan tévedések. Nem gond, apró hibák. Látod ezt? Ehelyett: az ilyen, az egy hazug. Azt mondod, várj, a 6. vers nem mondja, hogy hazug. Azt mondja, hazudunk. Tehát ha ide tartozunk, akkor MI hazudunk. Gyere 2.4-be: Aki azt mondja: »Ismerem őt«, de parancsait nem tartja meg - ami tulajdonképpen ugyanezt mondja -, az hazug. Legyél óvatos itt! Képzeld el ezt. Azt mondod, keresztény vagy. Ez nagy dolog. Azt mondani, keresztény vagy. Úgy végigélni ezt az életet, hogy ezt a zászlót viszed, mondod embereknek, megengeded a szádnak azt mondani, mondod, én keresztény vagyok. Ismerem az Urat. Te ezt mondod, akkor, amikor az életed egészében nem írható le a világossággal, hanem sötétséggel. Isten Igéje azt mondja, ezt a dolgot csinálni nem egy őszinte elnézés, tévedés, hanem egy tudatos, szándékos hazugság. Ha kereszténynek tünteted fel magad, de valójában nem az vagy. Óvatosnak kell lenned, végiggondolnod. Gondokozz ezen. Viselni ezt a nevet, Emlékezz, mit mondott az egyik kisázsiai gyülekezetnek. "van neved, hogy élsz, de halott vagy! " (Jel.3.1.b) Úgy értem, ebben a viágban ez a hazugok táborába helyez téged. Hazug vagy. Szándékosan, tudatosan hazug. Ha sötétségben jársz, ha az életedre a sötétség jellemző. És szeretném, ha gondolkoznál, kicsod avagy, ha ebbe a táborba tartozol. Pál 1. Korinthus 15-ben mit mond? Ha a halottak nem támadtak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor mi vagyunk a legsajnálatraméltóbb emberek. Miért? Mert a keresztények szenvednek. Mert azt állítják, hogy keresztények. Nem úgy élnek, hogy alkalmazkodnak a világhoz. Nem isznak és esznek, mert holnap úgyis meghalnak. Jézus azt mondja, számítsd ki az árát. Mert ára van Krisztus követésének. Pál azt mondja, ha kiderül a végére, hogy ez az egész nem igaz, akkor tippelj, ki a legnyomorultabb ezen az egész földön. Egy csomóan, ebből a szobából. Hadd mondjak valamit. Krisztus feltámadt a halálból. És biztosítalak arról, hogy közeledik a nap, amikor minden egyes ember ezen a világon arra fog vágyakozni, hogy bárcsak helyet cserélhetne velünk. De hadd mondjam el ezt is. Lesz valaki ezen a földön, aki a legsajnálatraméltóbb lesz. És tudod ki az? Azok, akik a legközelebb jöttek a királysághoz, és elvétették. Azok, akik a keresztény nevet viselték, ott ültek a keresztény prédikációkon, szembetalálkoztak az evangéliummal és az Igével, Isten Szellemével. Hallottak az Úrról. Énekelték a dalokat, a nyelvükön voltak az énekek, azokat az igazságokat a szemeikkel látták, bejutott a fejükbe, újra és újra, és közel jöttek. Testvérem, azt mondom nektek ezek az emberek a legnyomorultabbak. Ezek az emberek vannak a legfélelmetesebb helyzetben. Ők a Júdások. Démások. Simon a mágus, Himeneus, Alexander, ők a legsajnálatraméltóbbak. Nézd, így az üzenet végén. Tudom, te most itt vagy velünk. Tudom. Ezek az emberek, akik azt állítják, hogy közösségük van Istennel, de a sötétségben járnak, tudom, itt vagytok. Hozzátok szeretnék beszélni, csak egy percet. Jézus azt mondta, jobb lett volna nektek, ha sosem születtek meg. Tudom, ezt Júdásnak mondta. De azoknak a városoknak is mondta, amelyekben a csodáit tette. Kíméletesebb sorsa lesz Szodoma és Gomorra földjének az ítélet napján, mint Tírusnak és Sidonnak. És tudod mit, ő nem kicsinyítette le a bűnét azoknak, akiknek nem ő prédikál személyesen, hanem az ő népe. Azt mondta akkor, amikor kiküldte a tanítványait, ha az emberek nem hallgatnak rájuk, ugyanúgy lesz. Nem lesz kíméletesebb sorsuk, Sodománál és Gomorránál. Mondom neked, amikor elutasítod ennek az órának a tanítását, amelyik Isten Igéjéből jön az Ő szolgáján keresztül, a te bűnöd ugyanakkora, mintha magát Krisztus személyesen utasítottad volna el. Nézd, légy őszinte. A sötétség. Olyan az életstílusod, amiben élsz, a dolgokból nagyon sokat, amit teszel, nem akarod, ha a többségünk akik itt vagyunk, tudna róla? Egy képmutató életet élsz. Úgy értem, az egyik dolgod, ha napfényre kerülne, amit akkor teszel, amikor senki nem lát, hogy te ki is vagy. Mondhatod a Júdásoknak, Démásoknak, Himéneusoknak. Mert másként cselekszel, más dolgokat teszel. Neked beszélek. Úgy élsz, mintha a tisztaság, tisztesség, szentség az valamiféle választható lehetőség lenne? Tudod, valami nem stimmel. Tudod, hogy nem arra vágyakozol, amire a többiek. Csak nem tudod kitalálni, miért nincs ez a vágyakozás Isten Igéjére? Hogy vannak emberek, akik órákat töltenek ezzel, én meg nem értem, hogy öt perc, erre is erőszakolnom kell magam, és semmiféle gyönyörűséget nem találok benne! Ima, bibliaolvasás, ezek ilyen fárasztó házimunkák. Azok a dolgok, amik mindig olyan nehezek. Nézd. Ha gyanakszol valamire, de amikor a világ dolgai jönnek, a bűn, a pénz, tudod vannak köztetek, akik állandóan a szexuális bűnökbe esnek. Lehet, hogy van egy oka ennek. Tudod, ahogy már mondtam, olyan könnyű hogy csak abbaa ténybe kapaszkodsz, hogy az igazi keresztény is elbukik. De az igazi keresztények életmódja az erényes. Az életmódjuk, életstílusuk. Mert az ő Atyjuk a világosság. Aki az Ő gyeermekeit világosságá tette. Ha az életeden egy sötét jelleg uralkodik, te nem akarod ezt csak elengedni. hogy oh, ez majd csak jól sül el a végén. Ne hagyd a lelkedet ilyen bizonytalanságban, ne csináld. Ki szeretnék valamit emelni neked. Bár János itt hagsúlyozza, tisztán a különbséget a valódi és a hamis közt, és tudom, hogy János most nem jön hozzád ebben a pillanatban ezekkel a versekkel. Hogy, ha ez rád vonatkozik, menekülj az eljövendő harag elől. Nem ez volt János célja itt. És János nem érvel a hamis atyafiakkal, hogy gyeretk és legyetek igaz keresztények. Hanem csak elmondja, kik a hamisak és kik az igaziak. És ez megy itt, de a 7. vers. Ha világosságban járunk, ahogy Ő is világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És tudom, ez egy állítás azokról, akik a világosságban járnak, újra és újra azok ellen, akik sötétben járnak. Tudom, ez itt erről szól. De figyelj, és tudok hozni másik verseket is. Megmutatni, hogy Krisztus felajánlja neked, hogy gyere, gyere be a fénybe, járj ebben a fényben. És mondom ezt, ha a fényre jutsz, akkor igen, tudatára fogsz jutni a bűnnek, Isten fénye ragyog, amikor Istehez jössz, elkezdesz megvallani, az Igéhez jössz. Segítségül hívod az Úr nevét. Gyere ezen a módon a világossághoz! A fény fel fog fedni dolgokat, amik ocsmányak, ocsmányak! És szégyellni fogod, és keresed hogyan menekülhetnél el ez elől. Futni és menekülni, mert szereted a bűnödet, és felszínre került, és rájössz, hogy Isten azt akarja hogy megbánd ezeket. És azt mondod, ezt nem akarom, és futsz a fény elől, vissza a sötétségbe, és ragaszkodsz a bűnödhöz. És ragaszkodsz a hamis megvallásodhoz. És ennek a fénynek helye van, mert elkezdi felszínre hozni a gonoszságot, a romlottságot. Az aljasságot, a morális hibát, a sötét gyalázatot, és elkezded látni a mocskot. Nézd, ebben a világosságban van egy hely. Csak lehajtott fejjel, szégyenben, megvallani ezeket a dolgokat. És Istenhez kiáltani, hogy irgalmas legyen hozzám, bűnöshöz! Mondom neked, amikor aláveted magad a világosságnak, az ámult csodálkozásodban. Azt fogod találni, hogy ez a világosság nem pusztít el téged. Azt találod, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít ettől a mocsoktól. És világossá, ragyogóvá tesz téged, élettel telivé. Azt fogod találni, hogy megmos téged. Tisztábbá, mint a frissen hullott hó. Ez az a fény, ami felajánlásra került. Testvér, tudjuk, az Írásból. A konkoly, a gaz együtt nőnek a búzával, bele vannak keveredve. Itt vagytok. És össze vagytok kevereedve. És tudod mit tudok? Tudom, vannak vallásos emberek, mint maga Pál is volt, akik kiszakíttattak. És tudom, hogy vannak olyanok, akik meg megtelepíttettek. Isten igazi népe közé. És hirtelen látnak, kijönnek a világosságra. Felismerik, hogy valami nem jó, és kijönnek, és irgalmat találnak. Nem mindenki a pöcegödörből menekül meg. Vannak, akik a hamis megvallásból menekülnek meg. És tudom, köztetek vannak, akik engem néztek, halljátok most a hangomat, és a ti kereszténységetek nem a világosság Istenének a visszatükröződése. Akiben semmiféle sötétség nincsen. A kereszénységetek mocskos. Hagyj fel a mocskos kereszténységgel! Vesd el magadtól, mint valami mocskos dolgot, mert az is, nem tud téged megmenteni. Ha nem tiszta kereszténységed van, egy olyan kereszténység, ami visszatükröződése a világosság Istenének, akkor menekülj, mint a pestistől, bánd meg ezt, térj meg! Mert ebben a világosságban megbocsátás van. Isten megbocsátja a képmutatást. Isten megbcsát a hazugoknak. Isten megbocsát azoknak, akik gonoszul hordják az Ő Fia nevét. Ha kijössz a fényre, de te azt mondod nem, nem, én ragaszkodom a bűnömhöz, és a mennyet is akarom. És úgy kerülök a sírba, azzal a kereszténységgel, amelyik megengedi, hogy a magam módján csináljam azt. Ragaszkodom a bálványaimhoz. Ezt a fajta kereszténységet akarom, vagy egyáltalán nem kell. Ok. Szabad vagy erre. Csak ne legyél becsapva. Ne legyél becsapva. Atyám, imádkozunk, hogy irgalmazz irgalmazz és szabadíts. Szabadítsd ki azokat, akik ezt a rusnya nevet viselik, hogy hamis atyafiak. Ó micsoda név mételyezi meg a mi szeretet ünnepünket. Hamis atyafi. Konkoly. Törvénytelenség cselekvői. Kérünk Uram, irgalmadért. Uram, rád nézünk. Rád nézünk, aki egyedül képes vagy megmenteni, aki telve vagy kegyelemmel,. Azokra gondolunk, akik átitatódtak a vallással, és magukról azt gondolják jók és biztonságban vannak. Akiket kimentettél. Ó micsoda irgalom, irgalom kimenteni őket. Lennél olyan kedves Uram? Nem csak egy, tíz lélek van becsapva! Ne éreznél? Az együttérzésed megmozdulna Uram! Az irgalmadra kérlek! Érd el őket és ragadd ki, mint üszköt a tázből őket! Krisztus nevében imádkoztunk, hogy így legyen. Ámen.