Κόψε το κεφάλι του Γολιάθ.

Ο Θεός καλεί τους Χριστιανούς ν’ αντιδράσουν έντονα εναντίον όλων των αμαρτιών που τους περιβάλλουν στη ζωή και που κυριολεκτικά δεν φαίνεται ότι θανατώνονται.