Πήγαινε!

Ποιο μέρος του «Πήγαινε» δεν καταλάβει η εκκλησία στην Αμερική;