Η Αγάπη του Χριστού σε κάθε Γάμο.

Ο Χριστός δημιούργησε τα πάντα με τρόπο ώστε να δείξει την δόξα Του. Είναι όλα περι Αυτού και για Αυτόν, ακόμα και ο γάμος.