Geborgen in de liefde van God

Category: Preekgedeelten (E)

De apostel Paulus zou alle moeite en lijden die hij verdragen heeft, niet hebben kunnen verdragen als hij niet een glimp had gehad van zijn geborgenheid in de liefde van God voor hem in Jezus Christus.

Onze problemen zijn zo vaak hiertoe te herleiden: we hebben er geen begrip van hoezeer Christus ons liefheeft.