Als je single bent: God is jou niet vergeten

Category: Preekgedeelten (E)

Als christen, vooral als single, kan je op punten komen in je leven waar je voelt dat God je vergeten is. Je wilt getrouwd zijn. Je houdt er niet van om single te zijn. Je hebt de Heere om een partner gevraagd. En je hebt het gevoel dat je andere mensen om je heen ziet trouwen. “Heere, wat is er gebeurd? Ik wil net zo graag een echtgenoot als zij! Ik heb net zo min de gave van alleen-zijn als zij. ” En je begint zelfmedelijden te krijgen, en onthoud, de duivel is een lasteraar, en zal hij niet komen en zeggen: “Kijk naar jou … kijk naar deze mensen hier, God heeft hen een vriendin / vriend gegeven, zij hebben verkering, zij doen dit, en dit is wat God voor jou heeft … je bent waarschijnlijk niet eens één van Hem. Hij wil waarschijnlijk niets met jou te maken hebben. Hij bespot je gewoon. Hij is jou vergeten. Waar dien je Hem voor? Kijk eens hoeveel anderen hebben. En jij hebt niets. ” En weet je wat je op dat moment kunt doen? Met die denkwijze? De zonde rechtvaardigen. Je kunt het rechtvaardigen. Luister, zegt God dat Hij tegen jou is? Luister naar wat Hij zegt, in het kort: Romeinen 8:31: “Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? ” Kijk, alleen omdat God jou nog geen echtgenoot heeft gegeven, betekent dat niet dat Hij tegen jou is. Kijk, we hebben allemaal beproevingen te verduren. Dit is misschien de jouwe op dit moment. Je kunt naar de getrouwde man kijken en denken, “Kijk naar hem, ik heb niet wat hij heeft.” Nee, maar hij heeft ook niet wat jij hebt. Totdat je in iemand anders schoenen hebt gestaan, denk niet altijd dat God lievelingetjes heeft. God heeft wel lievelingen, maar dat zijn al Zijn kinderen; zij zijn Zijn lievelingen. En Hij heeft ons allemaal gegarandeerd dat we door verdrukking moeten gaan om het einde te bereiken. En alleen omdat je beproeving niet is zoals die van die kerel, en een van de beproevingen die je moet verdragen, toevallig ongehuwd-zijn is, Ik garandeer je dat hij ze ook draagt. Dus voordat je denkt dat jij het slechtste deel krijgt, sta eerst in zijn schoenen; want ik garandeer je er zijn heel veel mensen die getrouwd zijn, maar wensen dat zij dat niet waren. Romeinen 8:32, kijk met mij hier, “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? ” Kijk, als Hij jou Zijn Zoon heeft gegeven, dan zal Hij je alles geven wat voor jouw bestwil is. voor jouw bestwil. En Hij weet wat het beste voor je is. Echt. Wat denk je hiervan, Romeinen 8:35, “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” Luister, single-zijn scheidt jou niet van de liefde van Christus. Jezus was vrijgezel. God laat je voor een periode ook zo. Paul was vrijgezel. Hij houdt je zo voor een periode. Kom op, je bent niet meer vervloekt dan zij waren. Psalm 118: 6: “De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd.” Ik zal je vertellen, wanneer jij denkt: “Ik weet dat de Heere alles weet over mijn situatie, en ik weet dat Hij aan mijn kant staat, en ik weet dat Hij voor mij is, Hij is niet tegen mij, en ik weet dat Hij zijn Zoon voor mij heeft gegeven, en als Hij dat heeft, zal Hij mij genadig alles geven dat goed en winstgevend is voor mijn leven, en het gaat alles meewerken ten goede. Ik heb God lief. Ik weet dat Hij me niet is vergeten. Er is een belofte daar dat Hij me nooit zal verlaten en ook niet in de steek zou laten. Dat weet ik. Psalm 56:10: “Dit weet ik, dat God met mij is.” Als u dat denkt, broeders, zal het zeer behulpzaam zijn om ermee om te gaan. Mattheüs 7:11: “Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is goede gaven geven aan hen, die tot Hem bidden?” En ik zal je dit garanderen, Hij geeft goede dingen aan Zijn kinderen. En als Hij naar je kijkt en zegt, “Ik weet in Mijn oneindige wijsheid dat het beste voor die persoon op dit moment single-zijn is… ” Luister, ik wilde nooit trouwen in mijn leven totdat God me redde, en toen wilde ik trouwen, ik wilde een gezin hebben. Hij liet me drie jaar vrijgezel. Dat waren geen plezierige jaren voor mij. Dat was moeilijk. Maar ik wist heel goed dit, dat Hij gedurende die drie jaar wist dat dit het beste voor mij was. En ik was in staat om die tijd te gebruiken en te investeren in studie van het Woord op een manier dat ik nooit zou hebben kunnen doen als Hij mij meteen een vrouw gegeven had. Ik kon me het grootste deel van drie jaar verzadigen met het Woord en met gebed. Kwam elke dag thuis van het werk en luisterde gewoon naar preken en was bezig met het Woord en ging uit en bad. Dag na dag na dag, en raakte betrokken bij werk in Zijn wijngaard en mijn leven werd ermee gevuld. wat ik anders nooit had kunnen doen. Craig en Rod, met wie ik veel mee omging in die tijd; zij waren getrouwd, ze hadden kinderen, ze konden de dingen die ik deed niet doen. Ze konden de Schriften niet bestuderen zoals ik kon. Dus het punt is, onthoud, wanneer je je op een plek van alleen-zijn bevindt, geeft God je eigenlijk de gelegenheid om dingen te doen die die getrouwde man daar niet kan doen. Hij geeft jou heel waarschijnlijk de gelegenheid om meer vruchtbaar te zijn dan die andere persoon zou kunnen zijn. Veracht dat niet. Laat zelfmedelijden het niet verknoeien. Span je in, streef ernaar daarin uit te blinken Wat denk je hiervan, Psalm 84:12, “Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. ” Je wandelt oprecht, Hij onthoudt het goede niet. En als Hij naar je kijkt en zegt dat een goede zaak een vrouw is, dan krijg je het. Als Hij zegt dat ongehuwdheid een goede zaak is, dan krijg je het. en Hij is wijs. En dit: “Schep vreugde in de HEERE” (Psalm 37: 4) dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. ” Luister, er is een plaats om dat te aan te nemen – als je weet, ik verheug me in de Heere, Ik houd van de Heere. Ik streef ernaar Hem te dienen. Ga naar Hem en vraag het Hem. “Heere, wilt U mij het verlangen van mijn hart geven? Ik zou heel graag willen trouwen. ‘ wat dacht je van Mattheüs 6:17 en 18, het heeft daar te maken met vasten, “Als u vast, zalf dan uw hoofd, was uw gezicht, dat uw vasten niet is om gezien te worden door anderen, maar dat uw Vader Die in het verborgen ziet, u zal belonen. ” Vast. Zoek de Heere ijverig. Vraag hem niet alleen maar luchthartig. Als je iets van Hem wilt, laat Hem dan zien dat je het meent. Vast ervoor. Hij zegt dat Hij het openlijk geeft deze dingen die je in het verborgen, zoekt en vraagt. Onthoud dit, Genesis 2:18, “De HEERE God zei, ‘het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een hulp voor Hem maken die bij hem past. ‘ Luister, neem die tekst naar Hem. “Heere, U zegt dat het niet goed is voor een man om alleen te zijn, en ik ben alleen.” Ik bedoel, smeek Hem. Bid tot Hem. Spreuken 19:14 zegt dat een verstandige vrouw van de HEERE is. Ik garandeer je dit, je krijgt een echtgenote, je krijgt een echtgenoot, het komt van God. Hij heeft er alles mee te maken. Kijk, is dat belangrijk? Dat is enorm belangrijk! Als je gewoon een verloren persoon bent in de wereld, en alles wat je doet is de hele tijd voor de TV hangen, alles wat je ziet zijn deze filmsterren en al deze mooie mensen, en je voor de spiegel staan en je denkt van, “Ik ben niet zo knap, ik ben niet zo mooi, ik ben niet zo dit en Ik ben niet dat, ik ben niet zo charmant en stijlvol als deze jongens. Ik heb geen enkele kans om dit te krijgen. ” Luister, wat zeg je? God is soeverein. Kan het zijn dat een christen in een positie is dat God niet in staat is om die persoon een levensgezel te geven? Ik bedoel, kom je eigenlijk tot een conclusie, “Nou, weet je, ik … ik heb gewoon niet wat andere mensen hebben.” Luister, mijn Bijbel zegt dat een verstandige vrouw van de HEERE is. Trouwens, een verstandige man komt van dezelfde plaats. Als jouw verlangen is om dit te hebben, jij verheugt je in de HEERE, het is niet goed voor een man om alleen te zijn. Dat moet betekenen dat het ook niet heel goed is voor vrouwen. Vraag. Verwacht. Als je gelooft dat God tegen jou is, kan dit leiden tot een zondige denkwijze, En ik heb dit eerder gehoord, ik heb Christenen horen redeneren, “Nou, ik ben niet getrouwd en ik heb deze verlangens, en ik moet gewoon de ergste spanning kwijt…. Ik moet dit doen, weet je … God begrijpt het.” Nee. Luister, je valt in seksuele zonde, en je redeneert het weg omdat je getrouwd wilt zijn, maar God je gewoon nog geen vrouw gegeven heeft. Zie je wat je doet? Je geeft God eigenlijk de schuld van je zonde. Hij is gewoon niet voor mij zoals met andere mensen. Je wilt niet in die denkwijze verzeild raken.