De ontzagwekkende realiteit van Gods heiligheid (1)

Category: Volledige Preken, Video

Jesaja 6:3 – En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!