Niets tussen mijn ziel en de Zaligmaker

Als verborgen omgang met God je gewoonte is, wandel je in het licht niet dat je al volmaakt bent, er zal zonde zijn. Maar je beoefent de zonde niet. Zonde beoefenen is wandelen in duisternis Maar er is zonde We herkennen dat En als we vallen, moeten we daarmee naar onze Vader We moeten snel naar onze Vader Val niet voor de leugens ik zeg u Dit is één van satans favoriete strategieën: als je zondigt, komt hij en zegt: Christus wil niets met je te doen hebben Maar als je je zonde ziet, Je kent je zonde – Kijk, je gaat zondigen! “Ik schrijf u dat u niet zondigt.” Kleine kinderen – dit is waar Johannes over gaat Ik schrijf u, opdat u niet zondigt Ik wil dat u meer volkomen wandelt, meer volkomen, meer volkomen in het licht Maar als u zondigt…. Wat dan? Je wandelt in de duisternis en je hebt geen gemeenschap met Hem en je kent Hem niet? Nee! We hebben een Christus! De Christus – Jezus Christus Hij is de Rechtvaardige Hij heeft verzoening voor ons gedaan. We mogen pleiten op Zijn bloed We kunnen gaan en het belijden We hebben toegang. Er is geen veroordeling We hebben volledige vrije toegang Je gaat naar Hem. En denk aan de gemeenschap Oh, dit is gemeenschap om een met God te zijn en om in te zien dat de zonde die ik net deed die ik juist beging tegen mijn vrouw die ik juist beging tegen mijn kinderen dat wat ik net deed het misbruik van mijn tong God ziet het voor wat het is Het beste wat u kunt doen: ga naar buiten met Petrus en huil bitter en belijd het en weet u, het volgende wat u zult vinden is dat Hij naast u komt en dat Hij zegt: “Joe, heb je me lief?” Ja, Heere, U weet dat ik U liefheb. Welnu, Hij zendt ons naar Zijn werk. Onthoud dit, broeders. Hij heeft niet bepaald dat volmaaktheid in dit leven zou gebeuren En dat was welbewust En omdat Hij zo besloot, zal een deel van onze omgang met Hem geregeld bestaan uit het beeld van de man of de vrouw met het hoofd gebogen voor God in belijdenis, omdat ze hun zonde zien zoals God het ziet. Ze weten dat het open ligt voor Hem; het is zinloos het te verbergen en ze willen gemeenschap meer dan dat ze door willen gaan zonder die zonde te erkennen Als ze weten dat dat Hem bedroeft dat het een hindernis brengt en een schaduw over de gemeenschap Ik wil liever mijn gemeenschap dan dat ik doorga in de zonde zonder het te belijden Wilt u dat? Niets tussen – is dat niet wat het lied zegt? Niets tussen mijn ziel en de Zaligmaker Laat het daar niet tussen gaan Koester deze gemeenschap boven alles O broeders, ik zeg u er zijn diepten waar God Zijn volk in gebracht heeft in deze gemeenshap Waarschijnlijk kunnen sommigen van u er geen woorden aan geven. Ik herinner me Charles Simeon. Een van zijn vrienden kwam in zijn kamer en de lichten waren uit en daar was het beeld van de boeteling Hij had daar belijdenis gedaan van zijn verdriet over zijn zonde. En God kwam naar hem toe op zo’n verrukkelijke manier dat toen zijn vrienden hem vonden, hij alleen kon zeggen: “Glorie, glorie, glorie.” Dat was het enige woord dat hij kon uit kon brengen. Verlangt u daarnaar? Niets ertussen, broeders. Niets ertussen.