Nie szukaj doskonałości w małżonku

Kategoria: Fragment, Video

Ktoś poszukuje osoby do małżeństwa – współmałżonka. Oto co mówię: Szukaj kogoś kto jest przykładem młodego wierzącego. Dobrym przykładem. Zazwyczaj, myślę że doskonałość zajmuje pierwsze miejsce. Może to wyglądać tak: Kobiety szukają doskonałości w młodym mężczyźnnie – chcą kogoś kto posiada wiarę Abrahama, serce Dawida, umysł apostoła Pawła, cierpliwość Joba, odwagę Kaleba, przywódcze cechy Mojżesza, mądrość Salomona, i w końcu, ale nie na końcu, chcą posturę Samsona. I wielu mężczyzn odpadnie z listy z powodu tego ostatniego. Lepiej zacznijcie chodzić do siłowni. A mężczyźni kiedykolwiek szukają doskonałej małżonki, chcą kobietę z 31 rozdziału Przypowieści Salomona na sterydach. Chcą uległości Sary. Który mężczyzna nie chciałby żony która nazywałaby go „panem”. Chcą inteligencji Abigail, a ponad to wszystko, chcą żeby była tak piękna, żeby musieli kłamać, aby nie zostać zabitymi. Wiecie że teraz żartuję trochę dziwnym sposobem, ale chodzi mi o to, że bardziej niż szukać tej doskonałości do której nikt nie dorasta, szukaj lepiej kogoś kto jest przykładem wierzącego. Moja żona i ja jesteśmy w małżeństwie 40 lat. I mogę wam z pewnością powiedzieć, że nie jest ona doskonała. I ja również nie. Nie istnieje tego typu doskonałość w naszym małżeństwie. Ona jest bliżej doskonałości niż ja. I żartuję sobie i mówię jej że już prawie skończył się jej próbny okres, i żeby lepiej zachowywała się dobrze. Ale powodem dla którego to mówię, jest łaska. Nadal jesteśmy małżeństwem ponieważ istnieje w nim łaska. Żadno z nas nie jest doskonałe. Bądź przykładem, szukaj przykładu. I jak się ten przykład objawia? Cóż, jest opisany w tych wersetach. Mowa. Jeśli znajdziesz młodego mężczyznę czy młodą kobietę która jest łaskawa w swojej mowie, kontroluje swoją mowę, to coś znalazłeś. Ponieważ jest to tak rzadkie i ciężkie do osiągnięcia. Mowa. Paweł powiedział Tytusowi: „Przez mowę szczerą i nienaganną aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia.” To dlatego nie możesz powiedzieć nic złego o tym co mówię. Nasza mowa. A następnie wymienia postępowanie. Mowę i postępowanie. Jestem w 12 wersecie. Postępowanie. Jest to wszędzie w wiadomościach: niewłaściwe postępowanie w miejscu publicznym. Ten człowiek został oskarżony o niewłaściwe postępowanie albo tamten – w rządzie. Niewłaściwe postępowanie. Ale tutaj nasze postępowanie zostaje obnażone. Przypowieści 20:11: „Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy.” Widzicie, to są dobre kwalifikacje dla współmałżonka. Znajdź kogoś kto potrafi kontrolować swoją mowę i swoje postępowanie w ten sam sposób a wtedy coś znajdziesz. Jest wiele rodzajów szkodliwej mowy w świecie, przeklinanie, żartowanie, rzeczy które nie miałyby być wspominane – to wyrażenia w Biblii o których się mówi w negatywny sposób. Słyszę pewne wyrażenia i jest to dla mnie osobistym utrapieniem – wyrażenia których używają ludzie i wygląda to tak, jakby starali się dotrzeć jak najbliżej bluźnierstwa tego świata bez tego żeby się to stało, a ja mówię że jest to szkodliwe. Nie powinno tak być. Znajdź kogoś kto ma dobrą mowę i którego sposób postępowania jest właściwy. Paweł powiedział Efezjanom w Liście do Efezjan 5:15, powiedział, „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy” Istnieje postępowanie, w mojej opini, które nie jest zgodne z mądrym i ostrożnym postępowaniem. Zdaję sobie sprawę, i wy także, że istnieje wiele szarych obszarów w chrześcijańskim doświadczeniu. Wiele się obecnie mówi o chrześcijańskiej wolności. I ktoś mógłby powiedzieć: co z tym? Albo: co z tamtym? Kiedykolwiek rozważasz chrześcijańską wolność. Czy nie jest to szara strefa? Powiedziałbym że istnieje wiele rzeczy na które nie ma wersetów które mówiłyby bezpośrednio na dany temat. U większości z tych rzeczy istnieje reguła, która tej rzeczy dotyczy. Czasem ta reguła nie istnieje. Czasami sprowadza się to do tego: Mówię komuś że nie uczyniłbym tego jeśli byłbym na jego miejscu, ponieważ myślę że nie jest to zgodne z mądrym i ostrożnym postępowaniem. List do Efezjan 5:15. Więc, postępowanie. Mowa i postępowanie. Następnie mówi o miłości. Miłości do Boga. Miłości do braci. Jeśli miłujesz Boga, będziesz miłował braci. Jest to nieuniknione. Wiara. Definiuje wiarę jako posiadanie ufności w Boga. Jest to prosta definicja, ale pasuje. Ufnością w Boga w mojej definicji jest wiara. Znajdź kogoś kto pokłada ufność w Boga, ma wiarę w Boga, który miłuje Boga, miłuje braci, a jego mowa i postępowanie są właściwe. Ta osoba dokonuje oczywistego postępu. Mówi on o czystości. O byciu nieskażonym i nieskalanym. Wierzę że mówi o skrupułach odnoszących się do moralności. O czystych motywach. Więc, kiedykolwiek spojrzysz na listę, spójrzmy – jest ich pięć. Mowa, postępowanie, miłość, wiara, i czystość. Bądź przykładem w tych rzeczach. Jeśli znalezłbyś młodą osobę która jest przykładem we wszystkich tych rzeczach umieszczonych w tych wersetach, to możesz powiedzieć że ta osoba jest dojrzała. Istnieje poziom dojrzałości wykraczający poza czyjeś lata. Wiecie że się to zdarza. Czasem spotykasz kogoś i mówisz że jest to wyjątkowa osoba wykraczająca ponad oczekiwania. Istnieją osiągnięcia dokonywane przez młodych ludzi. W moich studiach, odkryłem że Napoleon przewodził armią, dowodził armią Włoch kiedy miał 25 lat. Dokonania przytrafiają się młodym ludziom. W obszarze chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiego postępowania, są ludzie którzy są wyjątkowo dojrzali jak na swój wiek. Zalecany młody mężczyzna. Wyjątkowa młoda kobieta. Skromna, łagodna, opanowana zdyscyplinowana, poważna. To są rzeczy których powinniśmy szukać bardziej niż doskonałości. Te rzeczy które są tutaj wskazują na kogoś kto będzie czynić oczywiste postępy w chrześcijańskiej wierze. Werset 12. Następnie werset 13.