Er onani synd?

Jeg skal snakke om dette fordi det er noen av Guds sanne barn som sliter veldig med det jeg skal snakke om i dag.

Og derfor vil jeg se på dette. Den første er noe vi har snakket om før.

For 2 uker siden, kom dette spørsmålet og jeg må snakke om dette igjen. Jeg vil understreke det en gang til, Det jeg skal snakke om er tabu for mange, men det er mange som leter etter bibelske svar på dette emne.

Jeg prøver ikke å være unødvendig grafisk. Men det spørsmålet jeg stilte for 2 uker siden som jeg vil se tilbake på er dette.

En som heter Dan stilte dette spørsmålet: Er onani synd?

Jeg ville svare på det, og vi fikk veldig mye respons. Og det var mange som ikke følte det var helt klart, at jeg kanskje var dogmatisk om dette som kanskje ikke er helt bibelsk. Det har kommet en del respons som har ført meg til å tro at vi trolig trenger å ta dette opp igjen.

Basert på tilbakemeldingene jeg har sett, basert på det jeg har hørt, er jeg overbevist om at alle menn som er i dette rommet har slitt med onani. Jeg er overbevist at mange av jentene også har slit med dette en eller annen gang.

Spørsmålet er ‘er det synd?’ Det er det første spørsmålet. Jeg innså at dette er et realistisk problem som vi må håndtere . Menigheten må håndtere, kristne må håndtere; selv jeg som pastor, må ta dette opp. Og jeg vil ikke gjøre det på en slik måtte at jeg overkjører dere, og avviser deg, “Hvis du har et problem med dette, da er du ikke en kristen” Det er ikke tilfelle. Det er sanne kristne som har problemer med dette.

Faktumet er, hvis du er fanget i dette kan det være en stor sannsylighet for at den personen fortsatt er under syndens kraft, og er kanskje ikke omvendt. Det er en veldig realistisk mulighet som hver og en av oss må vurdere hver gang synd griper tak i oss når vi mislykkes. Jeg antar at det er synd.

La meg vise dere enkelte ting om dette som jeg vil at dere skal ta til dere. Det første jeg vil er å informere dere. Hvis dere har biblene deres, vil jeg at dere skal bla opp til Matteus 5, og vers 28.

Det er slike at en av mine pastorale bekymringer er dette: Vi har en bevegelse. Dette har virkelig vært en bevegelse som har pågått i 2000 år. Man kan gå tilbake til Skriftens tid, og man har apostlene som sier: “La dere ikke føre vill!” (Galaterne 6:7) Hvis man er i slaveri til synd, hvis du er i slaveri med urett, sier de: “La dere ikke føre vill, du er ikke en sann kristen.” Og vi har falske profeter overalt idag som lærer bort at du kan være en sann kristen, og du kan være en slave til all slags synd. Og det er ikke bibelsk og det er ikke sant. Det er en pastoral bekymring, fordi jeg vil ikke at folk skal bli ført vill.

Man ser at vi har folk, sannsynligvis noen av dere som sitter i dette rommet: du bekjenner å være kristen, og ennå er du i slaveri til stolthet, til begjær, til avguder, til penger, til noe i livet, det er en stor advarsel at det står ikke bra til med sjelen din. Men på grunn av falsk lære, på grunn av mangel på kunnskap fra din side, har du blitt ført til å tro at, ‘ En gang frelst, alltid frelst’. Du sa ba en bønn, du gikk opp til et alter et sted, rakk opp handa på et tidspunkt. En slik tankegang er det en hel del av idag.

Folk gjør dette, og er overbevist over at de er på vei til himmelen. Faktumet er at de er slaver for synd, og sanne kristne er ikke slaver til synd. De er slaver for rettferdighet forteller Bibelen oss. De er slaver for Gud. Her er den store advarslen, og du kan ikke en gang se den. Jeg ikke vil er at noen av dere våkner opp på dommedag for å finne ut at ” Jeg tok helt feil. Indikatoren var der hele tiden og jeg gikk glipp av det. “

Grunnen til at jeg sa at dere skulle slå opp Matteus 5:28 er at: Jesus Krists underviser, “Jeg sier dere: Den som ser på en kvinne…” Dette kan også være en kvinne som ser på en mann. “Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.”

Jeg ønsker å se på flere ting i denne teksten. De som driver med hor og ekteskapsbrytere skal ikke arve Guds rike. Det er bibelsk lære. Man finner det i 1 Korint kapittel 6 vers 9. De som driver med hor og ekteskapbrytere– man finner det mange andre steder i Skriften. De skal ikke arve Guds rike. Det er en indikasjon at når man er under kraften av det, så kan de bety at vedkommende er bortkommen. Hvis de er slaver for slike ting…

Dette er ikke noe jeg finner på, hvis man leser i neste vers. Jesus Kristus sier ikke at dette er et lite problem, at det bare er en liten sak som vi ikke trenger å være bekymre oss for. ” Om ditt høyre øye lokker deg til fall…”

Se på sammenhengen. Jesus sin lære er ikke ut av det blå, Han håndtere det han snakket om. Han snakket nettopp, ikke om den syndige handlingen av ekteskapsbrud, men ekteskapsbrudd i sinnet.

I den sammenhengen sier Han: “Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg å miste èn kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete.”

Jeg vil forteller dere noe. Jesus Kristus lærer bort at det trengs omvendelse, og det må være bevis for sann fornyelse i livet til en person hvis de ikke skal havne i helvete. Det er en realitet.

Han sier ikke at det handler om man skal få mer eller mindre skatter. Ha sier det handler om liv eller død. Hvis man ikke river ut øynene, og hvis man ikke mister kroppsdelene, så havner man i helvete, det er det Han sier.

Du spør “Vent! Kommer jeg til himmelen ved mine gjerninger, ved å holde med ren?”

La meg gjøre en ting til klart, man kommer ikke til himmelen ved noe annet enn tro på Jesus Kristus, men der det er sann tro på Jesus Kristus, må det også være en sann forvandling av hjerte. Gud sa, ” Jeg vil gi dere et nytt hjerte” ” Jeg vil gjøre det slik at de følger mine forskrifter, og jeg lar dere få min Ånd inne i dere.” Esekiel 36:26-27 Den Hellige Ånd lar synden dø i den som Han oppholder seg i. Hvis ikke det er tilfelle, så er du ikke en sann kristen. Romerne 8, vers 9? “Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til.” Du tilhører Han ikke. Det handler om liv og død.

La oss gå tilbake til dette med onani. Folkens, Jeg har hørt den siste uken om noen som insisterer at de kan onanere uten at de har noe i tankene. Jeg tror ikke at de er helt ærlige med seg selv. Jeg har vanskelig for å tenke meg til en kroppslig orgasme utenom at man har bilder i tankene. Hvis det er bilder i tankene…

jeg har hørt noe si, at de får bilder i tankene, men de prøve å kjempe for å overse dem. Faktumet er at de gjør ting som fører til at bildene kommer. De gjør så at bildene kommer som tvinger dem til å kjempe for å overse dem. De åpner opp for at disse tingene skal komme inn.

La jeg få spørre dere gutter fordi jeg vet at det er et problem. Man får et bilde av en kvinne, en ung kvinne i tankene, og hva skal du gjøre? Gå ut for å evangelisere? Hvordan skal du respektere det motsatte kjønn når du bruker dem slik?

Det er det det er, til og med hvis det bare er et bilde i tankene dine. Skal du bruke personer av det motsatte kjønn sånn?

Tanken av at folk kan gjør slikt og samtidligt la være å synde i tankene… Jeg skal ikke si at, jeg skal ikke si her at ” Jeg har sett alle tankene deres, og vet om enhver omstendighet, og jeg vil si det er umulig.” Jeg kommer ikke til å si det, for jeg kan ikke dogmatisk si det, men jeg vet, og du vet at å involvere seg i slikt uten bilder i tankene…

Jesus Kristus sier det handler om liv og død. Folk kan prøve å rettferdiggjøre det, men jeg sier deg at det handler om liv og død. Hvis du vil prøve å rettferdiggjøre det, ville jeg vært veldig, veldig forsiktig. Kristus snakker om intensjon av begjær i sinnet, og bli kastet i helvete. Ikke ta dette for lett.

Når det er sagt, har jeg hørt noen som sier at dette er hvordan de takler seksuell fristelse. Vent litt, i 1. Korinterbrev 6:18 står det; “Hold dere langt unna hor!” Hold dere unna. Enda prøver gutta å si at de bruker onani for å roe det ned så de slipper å fall inn i den seksuelle fristelsen… De samme innrømmer at de blir angrepet av disse bildene som de samtidig prøver å holde unna, Jeg spør bare, er onani er å hold unna hor, eller å holde seg i hor? Prøver du å bekjempe det eller er du likegyldig? Det er jo noe man kan spørre seg.

Bla om til Hebreerne 13.4. Jeg vil se på dette verset. Hebreerne 13:4. Dette er en annen tekst som vi virkelig må ta seriøst. Hebreerne 13:4.

” La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver med hor eller bryter ekteskapet.”

Vet dere hva som er interessant med dette verset? Det er en ting som Gud ærer, som er? Hva er det som er ærefullt? Ektesengen.

. Forfatteren av Hebreerne går fra det som er ærefullt, til det som er vanærende. Det er ikke noen mellomting. Ektesengen er ærefull. Etter det går han rett til “Gud vil dømme dem som driver med hor eller bryter ekteskapet.”

Jeg skal ikke være dogmatisk, men det er som forfatteren antyder… at? Alt utenom ektesengen når det gjelder det seksuelle, faller inn under kategorien av hor og ekteskapsbrudd. Hvis du mener at du har funnet en mellomting som ikke er nevnt her, vil jeg råde deg til å være forsiktig. I det andre verset var det truet med helvete, og her er det truet med Guds dom.

Dette må ikke taes for lett. Du må ikke tro at du kan ta feil, uten at det vil koste deg mye.

La oss gå videre.

La oss slå opp 1. Korinter brev 6:12. Jeg synes Paulus’ sine ord til er veldig interessante, sammenhengen er veldig interessant. Det er som det er skrevet for at vi skal ta hensyn til, akkurat slike ting.

“Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode.” Se nå. “Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maten er ment for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen er ikke til for hor; den er for Herren, og Herren er for kroppen. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra! Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp? For det står: ” De to skal være ett.” Men den som holder seg til Kristus, blir èn ånd med Ham. Hold dere langt borte fra unna hor!

Er det ikke interessant, at Paulus sier ” Jeg skal ikke la noe få makt over meg” er i sammenhang med å hold seg borte fra hor. Hør her: Når Paulus forteller hvordan han lever, så er du blitt befalt av Gud å imitere han, slik han imiterer Kristus. Har du noen gang hørt han si det? Paulus sier oss å imiterer hans eksempel mange ganger.

Hør nå, å la noe ha makt over deg, er det samme som? Vi kan sammenligne det med avgudsdyrkelse.

Men Paulus sier: Han skal ikke la noe få makt over seg. Som kristne, har vi et ansvar av å ikke la noe ha makt over oss. Her har man noen som sier, “Jeg må bare gjøre dette.” Vet du hva han egentlig sier? Hva er det han bekjenner? Hva er det han innrømmer? Han er en slave, fordi han er under makten av noe. Paulus sier: ” Jeg skal ikke la noe få makt over meg.”

Vet du hva? Noen ganger kutter kona mi ut kaffen, vet du hvorfor? For å vise at hun ikke lar det få makt over henne. Noen ganger sier jeg “vet du hva? Jeg skal faste fra godteri og brus i de neste 3 månedene, jeg skal ikke røre det.” Hvorfor? Apostelen Paulus sier: “Jeg kjemper mot meg selv. og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre…”

En gang til. “Jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal falle igjennom.” – 1 Korinter 9:27 eller avvist, eller forkastet.

Forstår du hva Paulus sier? Dette handler om liv og død.

Paulus sier; ” Jeg holder meg disiplinert, for at når alt er gjort, og jeg har forkynt sannheten til andre, skal jeg slippe å finnes uverdig.

Unge menn, holder du kroppen din disiplinert? Er det noe som har makt over deg? Har du kontroll over kroppen din?

Apostelen Paulus gir oss… Paulus sier at vi skal imitere han. Imiterer du ham? Kan du si “nei” til fysisk appetitt, når som helst, og holde kroppen under kontroll?

Det var det Paulus gjorde, og det er det vi skal gjøre. Imitere han. Å følge han slik han fulgte Kristus.

La oss se på det: Jesus Kristus sier: “Følg meg.” “Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg.” – Lukas 9:23

Hør på dette, Jesus Kristus sier at hvis vi vil følge Han, må vi?

Man må fornekte seg selv…

Man må fornekte seg selv…

Jeg sier dette til de som ser på, og de som sitter her.

Jesus Kristus er til syvende og siste det eksemplet vi skal følge. Vi følger like mye etter Paulus slik som han fulgte Kristus, men Kristus er eksemplet. Kristus fortalt oss å følge Ham.

Du er i farlig territorium hvis du tror at Kristus var involvert i slik seksuell aktivitet. Han kaller oss til å følge etter Ham. Vi må spørre oss selv: Hevder vi at onani er på en eller annen måte å følge etter Han? Det er å strekke den litt for langt.

Dette er andre tekster om dette: Titus 3:3: ” For vi var selv en gang uforstandige…”

Hør nå på denne beskrivelsen… Paulus skal beskrive hva vi en gang var. Han sier: “For vi var selv en gang uforstandige”

Titus 3:3 “For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi fòr vill og var slaver av alle slags begjær og lyster.” Den eneste grunnen at jeg viser dere dette er fordi jeg stiller dette spørsmålet. En ting som man ser når noen vender om er, hva Paulus beskriver i 2. Korinterbrev 5 (vers 17): det gamle er borte, se, det nye er blitt til.

Jeg spør dere, er ikke onani noe som vil karakteriserer det gamle? Et bortkomment liv? Veien av verden?

“For vi var selv en gang slaver av alle slags begjær og lyster.” La meg spørre dere, er onani karakteristisk for det gamle syndige livet? Eller er det karakteristisk for et rent liv som Gud har kalt oss til å leve?

La meg vise dere en ting til, 1. Korinterbrev 10:13. “Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.”

Det vi må spørre oss selv er: Er onani en utvei Gud har gitt oss så vi kan holde oss unna seksuell fristelse? Eller er det en vei som man selv velger? Jeg tror at det er det vi må spørre oss selv.

Men hva om det kommer en og sier, “Jeg kan ikke ta del i slikt, unntatt bildene som jeg har i tankene.” Han tenker på jenter hele tiden. Teksten forteller meg at det er en utvei for han,

Jeg vil si at man er i farlig territorium hvis man sier, “Greia er, at utveien for han er at Gud vil hjelpe han med å klarne tankene hans.” Jeg tror ikke det er det teksten betyr. Gud vil gi han en utvei.

Romerne 8:13: “Hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve.” La meg si dere noe. Jeg tror at dette som blir hevdet kommer fra folk som er bortkomne, men også fra noen kristne, som lider av og som er skyldig i en god del vantro. De er ikke sikre på kraften som Ånden har.

Vet der hva jeg vil at dere skal vite? Jeg vet at det er menn i dette rommet, og det er kvinner i dette rommet som har blir satt fri fra både onani og pornografi. Den samme Ånden som satte dem fri kan også sette deg fri. Det handler om tro. For vi lever ved tro. Du må ha en forventning at med Gud er alle ting mulig.

De fleste som fortsetter å prøve å rettferdiggjøre det, har ikke troen på at seksuelle impulser, og kroppens lyster kan bli så svekket til en slik grad, at de kan seire over det. Det er det det handler om. De sier: Nei, Jeg må bare roe det ned, jeg må bare gjøre dette, for det er en utvei.”

Hva er det du sier? Sier du at Guds Ånd er for svak til å overkomme det? Selv den største, sterkeste og mest slaviske lysten kroppen har. Skal vi si at Guds Ånd ikke er sterkere? Det er galskap. Ved Ånden, kan kroppens gjerninger bli drept.

Så kommer vi til dette: To tekster. Hebreerne 13:7: “Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere; tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde.” Filipperne 3:17: “Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss.”

Forstår dere hva disse tekstene? De kaller dere til å følge gudfryktige ledere. Den i Hebreerbrevet, Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde. Filipperne 3:17: Følg mitt eksempel, søsken…” det er Paulus som snakker “og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss.” “Etterfølg meg, og andre som er slik som meg.” det er det han sier.

Jeg vil gjerne spørre dere: Se på troen til de menn og kvinner du ser mest opp till, og spør dem om de onanerer. Jeg garanterer deg at de ikke gjør det. Jeg garanterer deg at du vil finne både kvinne og menn som har seiret over det.

Imiter dem. Følg dem.

Jeg spør dere: Tror du de mest gudfryktige menn og kvinner som man kommer borti, som man leser om i historie, var slaver til dette? Tror du Matthew Murray M’Cheyne, Brainerd , disse som forble enslige, Henry Martin, disse forble single and tjente Herren, som man leser om i historiebøker, og biografier, tror du virkelig at de var slaver av dette? Tro du de måtte roe seg ned slik, for at de kunne seire på slike områder? Nei, det gjorde de ikke.

Hvis du tviler, spør folk som du respekterer, folk som du ser følge etter Kristus…

Vet du hva jeg vil garantere deg? Se på de som rettferdiggjør det, og du vil se at de ikke er så veldig åndelige. Jeg garanterer at det er tilfelle.

Hvis du ikke tror meg, det er kanskje litt flaut, men vet du hva? Kristne med en viss modenhet vil ikke være redde for å svare på det spørsmålet. De vil ta deg til side, og fortelle deg. Bare spør dem. Merk mine ord, du vil finne ut at de har seier over seksuelle lyster. De er ikke slaver for det.

Jeg vil gjerne avslutte med dette: Jakob 4:6. Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde.

Hvordan passer den teksten her spør du? Hør nå på meg. Vet dere hva jeg har funnet ut i mitt kristne liv? Mange ganger, til og med Guds sanne barn; De sliter med seier over synd i ulike deler av livet, på grunn av en annen synd. De har en annen… Hvem er det som dreper kroppens gjerninger?

Det er det du som gjør, men ved hvem sin kraft? Åndens; Romerne 8:13

Hvis man fører sorg over Ånden, der nåden og kraften kommer fra. Kan det være forårsaket av en annen synd i livet ditt som fører til en manglende evne til å seire over seksuell fristelse. En av hovedsyndene er stolthet.

La meg si deg noe. Dette kommer til å treffe noen.

Noen av dere sliter med dette fordi dere bærer nag og er bitter mot Gud. Det kan være: “Jeg synes jeg virkelig burde ha en ektemann” eller ” jeg synes jeg burde ha en kone og Gud har ikke gitt meg en enda. Det liker jeg ikke.” Du kan prøve å finne feil ved Gud og begynne å synes synd på deg selv, som fører deg til slik synd. Man kan få følelser av nag ovenfor Gud, som resulterer i stolthet, som gjør at du ikke er villig å være ydmyk ovenfor Herren.

Hvis du vender om fra din stolthet og bitterhet, og ydmyker den framfor Guds mektige hånd i situasjonen Han har satt deg i… Kanskje du ikke liker å være enslig, men du er der Gud har satt deg til å være, så hvis du ydmyker deg og underordner deg der, vil du finne nåde i Gud. Problemet er stoltheten i livet ditt…

Teksten lyder: “Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.”

En av grunnene er at på grunn av synd, får du ikke nåden du trenger for å overkomme, fordi du ikke er ydmyk. Du synes synd på deg selv, du har sinne. Kanskje det ligger veldig langt inne, men det naget og det sinnet du har mot Herren er en stopper for at du ikke får en kjæreste eller kone, du har ingen i siktet, du har ingen ektemann, ingenting er som du hadde tenkt det skulle være, du liker ikke situasjon du er i og grunnen til alt det er som det er, er stolthet.

Du vil gjøre det på din måte, fordi du ikke liker at Han har styringa, du er ikke fornøyd med hvordan du har det.

Ta det i betraktning. Det kan hende at det kan ha mer med stolthet å gjøre enn du er klar over

Det var det.