Svědectví o faktech Ježíše Krista

Kategorie: Výňatky, Video

Bible nás vyzývá k tomu, abychom mluvili o pravých faktech o osobě Ježíše Krista, on je to věčné Slovo Boží. Vzal na sebe podobu člověka a za svého života na zemi uzdravoval nemocné, aby nám ukázal, že má moc uzdravit nás od našich hříchů. On zemřel na našem místě, aby zaplatil za naše hříchy. Potom vstal z mrtvých a žije věčně v nebi a přijímá ty, kteří k němu přicházejí.