Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Kategorie: Výňatky, Video

Hněv Všemohoucího Boha proti každému hříchu, který jsme kdy udělali, padl celý na Krista na Kříži a Ježíš Kristus vypil tento kalich plný hněvu do dna. Ježíš Kristus zvolal “Dokonáno jest!” a skutečně ten kalich vypil a zaplatil celý dluh.