3 Příspěvky od autora

Krása Ježíše Krista

Krása Ježíše Krista

Paul mluví o tom, o čem je pravé křesťanství... krása Ježíše Krista. Jakmile zachytíme jediný pohled na Krista, radikálně nás to změní...

Přijď ke Kristu, On mocně zachraňuje

Přijď ke Kristu, On mocně zachraňuje

Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, ať také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. -Zjevení Janovo 22:17

Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Hněv Všemohoucího Boha proti každému hříchu, který jsme kdy udělali, padl celý na Krista na Kříži a Ježíš Kristus vypil tento kalich plný hněvu do dna.